Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
640 Catalogus. RN: Katalogus Librorum.
581 Kalendarz. RN: Kalendarzów Ruznych lat - 34.
667 [XXX]. RN: IMI nabozne mowiącym niżey położone modlitwy.
636 [XXX]. RN: Co pomoże Człowiekowi ze wszystek Swiat pozyszcze, a Duszę swoię straci.
405 Rituale. Rituale sacramentorum ac aliarum ecclesiae caeremoniarum. RO: Xią; Łacinska Titulô. Rituale Sacramento[rum].
596 Światłość. RF: Swiatłosc Powiatu Włodzimirskiego Niezgasła.
184 [XXX]. RF: Przestroga.
582 Katechizm. RF: Katechizm Katolicki. [...].
119 Eugenio di San Giuseppe. Relacja żywota i śmierci wielebnej Matki Teressy od Ducha św. RN: Relacya Żywota y Smierci Wielebney Matki Teressy od Ducha So. Karmelitanki Bossey. nazwaney na Swiecie w Krakowie w Drukarni M. Alexandra Schedla JK M. Ordynaryinego Typo: A[nn]o. 1691.
116 Elbing Ludwik. Relacja o wielkiej świątnicy albo Bazylice Assyskiej. RN: Relacya o wielkiey Swiątnicy albo Bazylice Assyskiey ett:
402 X. P. Z. Rekrut duchowny kompanii serafickiej. RF: Rekrut duchowny Kompanij Serafickiey we Lwowie 1748.
531 Woykowski Jan Stanisław Kostka (Wuykowski). Rekolekcje duchowne. RN: Rekolekcye Duchowne przez X Jana, Kostkę Wujkowskiego wydane A[nn]o. 1736. w Warszawie w Drukarni JK M. Col: Soc: JESU.
381 Przyłęcki Franciszek. Rekolekcje duchowne na osiem dni. RF: Rekolekcye duchowne na Osim dni przez X Franciszka Przyłęckiego Kusz: Cust. Vill. XX Ber[nardynów] w Wilnie 1752.
401 Reforma. Reforma życia światowego albo reguła z krótkim zebraniem powinności braci i sióstr Trzeciego Zakonu Pokutujących. RN: Reforma zycia swiatowego albo Reguła przez So. Franciszka Oyca Serafickiego podana pierwey w Toruniu a w Kaliszu a[nn]o 1732. RO: Xiążeczka malenka Titulô. Reforma życia swiatowego w papier: czerwonym.
593 Reflexions. Reflexions et pratiques pour les dimanches et les differentes festes. RO: Reflexions, et Pratiques, Pour, Les Dimanches, w czerwoney oprawie skurzaney. RZ: 26. Reflexions et Partiques [sic] Pour Les Dimanches [et] Les Differentes Festes etc. de L’Anne.
400 **Refkeksje. Refleksje XXIV. o miłosierdziu Boskim.
423 Santa-Cruz de Marzenado, Alvaro de Navia Osorio de. Refleksje wojskowe i polityczne. RF: Reflexie Woyskowe przez Margraffa de Santa Cruz w Gdansku 1742. RO: Xią. Reflexye Woyskowe, y Polityczne w papier opraw: Czerwony.
748 La Vallière Françoise-Louise de La Baume Le Blanc. Refleksja o miłosierdziu Boskim. RN: Reflexya o miłosierdziu Boskim w Warszawie przez pewnego kapłana w polski ięzyk podczas Seymu przetłumaczone A[nn]o 1683 OO Scholar. Piar.
634 Ranny. Ranny obiad na posiłek duszy. RN: Ranny obiad na posiłek Duszy w Wilnie A[nn]o 1741 Soc. Jesu.
282 Merlo-Horstius Jacob. Raj duszy chrześcijańskiej. RF: Wprowadzenie do Raiu.
342 Paradin Claude. Quadrins historiques de la Bible. RO: Xiążeczka w Pargaminie [sic] stara. Titulô Quadrins Historiques De La Bible. RZ: 66. Quadrins Historiques de La Bible.
385 Pustynia. Pustynia duchowna na jeden dzień każdego miesiąca. RN: Pustynia Duchowna na ieden Dzien kazdego miesiąca. wydana w Kaliszu w Drukarni Coll: Soc JESU. A[nn]o. 1745.
97 Dowgiałło Aleksander. Purpura zbawienna to jest męka Jezusowa. RN: Purpura Zbawienna to iest męka Jezusowa. przez X Jozefa Grzegorza Szymaka przedrukowana w Wilnie w Drukarni JK M. Soc Jesu. 1747.
252 Lipiewicz Antoni. Purpura zbawienna kaznodziejskim stylem ufloryzowana. RN: Purpura Zbawienna Kaznodzieyskim Stylem ufloryzowana. Wydana przez X. Antoniego Lipiewicza Zakonu Oyca S: Franciszka w Krakowie A[nn]o. 1745.
223 Korsak Jan. Punkt honoru SS. Józefa, Joachima i Anny. RF: Punkt honoru S: S: Jozefa Joachima y Anny przez X Jana Korsaka S: J: do Druku podana w Warszawie A[nn]o 1750.
204 Kochanowski Jan. Psałterz Dawidow przekładania Jana Kochanowskiego. RN: Psałterz Dawidow przekładania Jana Kochanowskiego w Krakowie w Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka K JM. Typo: Roku P. 1641.
382 Przywilej. Przywilej na szczęśliwą wieczność. RF: Przywiley na Szczęsliwą wieczność przez Kapłana Koscioła Farnego P: M: nowego Miasta Warszawy 1733.
525 Włocki Jan Franciszek. Przykłady z cnót i życia świętych Pańskich zebrane. RN: Przykłady z Cnot, y zycia SS: Panskich zebrane. podane przez X. Jana Franciszka od So. Jozefa Kaznodziej Zakonu Scho: Piar[um]. A[nn]o. 1750. w Krakowie w Drukarni Michała, Jozefa, Antoniego. Dyaszewskiego JK. M. Typo:
801 Kojałowicz Wijuk Wojciech. Przykłady o różnych przypadkach, które się chrześcijanom w życiu, w chorobach, i przy śmierci trafiają.
209 Kojałowicz Wijuk Wojciech. Przykłady o różnych przypadkach, które się chrześcijanom w życiu, w chorobach, i przy śmierci trafiają. RF: Przykłady o roznych przypadkach przez WX Woyciecha wyjuka Kojałowicza S:J: Theologa do Druku podane w Warszawie S: J: 1731.