Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
596 Światłość. RF: Swiatłosc Powiatu Włodzimirskiego Niezgasła.
595 [XXX]. RN: Summaryusz tego co się w tey Ksiąsce zamyka.
594 [XXX]. RN: Serwatae Litchvaniae [sic] Pater Regum Ladislai IV. et Joannis Casimiri Cor et antemurale Anno Dni 1751 die 24. Februarij.
593 Reflexions. Reflexions et pratiques pour les dimanches et les differentes festes. RO: Reflexions, et Pratiques, Pour, Les Dimanches, w czerwoney oprawie skurzaney. RZ: 26. Reflexions et Partiques [sic] Pour Les Dimanches [et] Les Differentes Festes etc. de L’Anne.
592 [XXX]. RO: Xią. Pisana Titulô Przedmowa Generalna Autora Łacinskiego w starey oprawie Papierowey.
590 Petit. Petit (Le) paradis de l’ame. RO: Xią. malenka, Titulô L’e Petit Paradis De L’Ame w czerwoney oprawie, do niey Futeralik. RZ: 60. Le petit Paradis de l’Ame etc. de Oraisons et Litanies a Bruselle 1720 in octavo minoris w futerale.
59 Burkwic Jacek. Prowiant duchowny. RO: Xią Titulô. Prowiant Duchowny w szarey opraw: Papier:
589 [XXX]. RO: Panegirykow oprawnych w kitaykę siedem, a papierowych Dziesięć.
588 Opisanie. Opisanie koronacji obrazu Najświetszej Panny w Leżajsku u OO. Bernardynów. RN: Panegiryk na Koronacyą. N. P. Lezayskiey.
587 Officium. RO: Xią. officiow małych, w czarney oprawie skurzaney cztyry, piąta w czerwoney oprawie skurzaney, [...].
586 Officium. RO: Xiązeczek barzo malenkich Officiow Polskich w szarey papier: opraw: 62.
584 Mon. RO: Xią: Titulô Mon Dieu. w czarney oprawie malenka.
582 Katechizm. RF: Katechizm Katolicki. [...].
581 Kalendarz. RN: Kalendarzów Ruznych lat - 34.
580 Kalendarz. RO: Xią. Kalędarz to iest: Polski y Ruski, w ktorym Swięta Roczne, y Biegi Niebieskie, w szarey papier: opraw:
579 Kalendarz. RO: Xią: malenka, Titulô Kalendarz Polityczny w złotym papierze ieden, Item Dużych Kalendarzow Dwa, a malenkich siedem.
578 Intrigues. Intrigues amoureuses de quelques anciens Grecs. RO: Xiążeczka malenka w papir oprawna. Titulô. Intrigues Amoureuses ettc. RZ: 68. Intrigues Amoureuses de Quelques Anciens Grecs a La haie 1690.
577 Gramatyka. RO: Xiązek w ruzney oprawie, Titulô Grammatyki Francuskie z niemieckiemi, y Polskiemi. RZ: 36. Dialogi Francusko Polsko y Niemiecko, alias Grammatyka 1688.
576 Elementarzyk. RO: Elementarzykow [Polskich w papier oprawnych pięc], szusty Polski z niemieckim.
575 Elementarzyk. RO: Elementarzykow Polskich w papier oprawnych pięc, [szusty Polski z niemieckim].
574 Dziennik. Dziennik albo krótki sposób codziennego i wybornego nabożeństwa. RO: Dzienniczkow malenkich w szary Papier opraw: Dwa, a Trzeci w czerwony Papier oprawny.
573 Pruszcz Piotr Jacek (Hiacynt). Forteca duchowna Królestwa Polskiego. RO: Xięga Dzieie, albo Żywoty OOw Stych opisuiąca.
572 Dreissig. RO: Xiążeczka malenka niemiecka, Titulô Dreyssig ett. w papier oprawna.
571 Diariusz. RO: Dyaryuszow Drukowanych 37.
570 Pittoni Giovanni Battista. Żywot świat cały informujący albo życie bez umbry [...] Ojca S. Benedykta XIII. RN: Zywot Swiat cały Informujący albo zycie bez umbry. wydany. przez X Jozefa Hoffmana Kaznodzieię ett. A[nn]o. 1734. w Warszawie.
57 Brzechwa Stanisław (Brzechfa). Pochodnia ludziom zakonnym. RF: Pochodnia ludziom Zakonnym przez X Stanisława Brzechffę S: J.
569 Żywot. Żywot duchowny albo sposób życia duchownego powołanym na służbę boską. RN: Zywot Duchowny albo sposob życia Duchownego powołanym na Słuzbę Boską Roku. 1719. w Warszawie.
568 Zwierciadło. Zwierciadło nowe przykładów rozmaitych. RF: Zwierciadło nowe przykładow rozmaitych w Kaliszu 1744.
566 Zrzelski Jan. Księga tajemnic boskich pełna. RN: Księga Taiemnic Boskich pełna przez X. Jana Zrzelskiego Soc: Jesu. A[nn]o. 1739. w Wilnie w Drugarni [sic] JK M. akademickiey Soc Jesu.
565 Zrzelski Jan. Firmament praw i prawd wiecznych Ewangelii świętej. RN: Firmament praw y prawd wiecznych Ewangelij Swiętey swiatłem Oswiecony Splendorem gwiazd Herbownych J. W. Jm Pana Stanisława z Burzyna Burzynskiego. ukazany przez W X. Jana Zrzelskiego Soc Jesu. w Warszawie w Drukarni JK M. y Rzeczyptey Coll: Soc iesu. A[nn]o. 1745.