Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł:
364 Potocki Wacław. Jovialitates albo żarty i fraszki rozmaite. RN: Jovialitates albo zarty y fraszki Rozmaite przedrukowane A[nn]o. 1747.
365 Potocki Wacław. Nowy zaciąg pod chorągiew starą triumfującego Jezusa. RN: Nowy Zaciąg pod chorągiew Starą Tryumfującego Jezusa Syna Bozego nad Swiatem przez Wacława z Potoka Potockiego A[nn]o. 1680. D. 1. Sierpnia w Warszawie u OO. Scholar[um] Piar[um].
360 Poszakowski Jan Antoni. Historia o początku odszczepieństwa Kościoła Anglikańskiego. RN: Historya o Początku odszczepienstwa Koscioła Anglikanskiego y weysciu do niego Herezyi kalwinskiey y Innych sekt; zebrana y o pisana przez X Jana Poszakowskiego Soc Jesu Theologa w Warszawie w Drukarni JK M. Col: Soc Jesu. Anno 1748.
361 Poszakowski Jan Antoni. Lilia między cierniami prawda między błędami. RN: Lilia między Cierniami prawda między błędami to iest: nauka Katholicka przez X Jana Poszakowskiego Soc Jesu. w Wilnie w Drukarni JKM. akademickiey Soc Jesu. A[nn]o. 1738. Tom Czwarty.
362 Poszakowski Jan Antoni. Prawda z orłem i strzałą nad kacerskimi błędami. RN: Prawda z Orłem y Strzałą nad kacerskimi błędami to iest nauka Katholicka ettc podana Do Druku przez X Jana Poszakowskiego Soc Jesu w Wilnie w Drukarni JKM. Akademij Soc Jesu. A[nn]o. 1740.
363 Poszakowski Jan Antoni. Rozdział światła od ciemności. RN: Rozdział Swiatła od ciemnosci to iest nauka katholicka przez X Jana Poszakowskiego Soc Jesu. w Wilnie w Drukarni Akademickiey S. S. A[nn]o. 1737.
760 Poszakowski Jan Antoni. Suma historii uniwersalnej. RN: Summa Historyi Uniwersalney abo Index A[nn]o 1748 w Wilnie Soc. Jesu.
622 Post. Post święty albo modlitwy strzeliste na każdy dzień czterdziestodniowego postu. RN: Post Swięty albo modlitwy strzeliste wydane przez x. pewnego Franciszkana a[nn]o 1750. Varsaviensi Jn Colle: Scholar[um] Piar[um].
359 Porzecki Stanisław Józef. Posiłek duszy albo rozmyślanie o Męce Pańskiej. RF: Posiłek Duszy albo rozmyslanie o Męce Panskiey napisane przez X Stanisława Jozefa Borzeckiego [sic] Spowiednika we Lwowie 1740.
358 Popławski Mikołaj. Stół duchowny albo medytacje i nauki duchowne. RN: Stoł Duchowny albo medytacye y nauki Duchowne podane przez J O Biskupa y Senatora Polskiego w Warszawie w Drukarni Krzysztofa Domanskiego J K M. Typ: A[nn]o. 1704. Tomow 3.
356 Poniński Antoni. Opera heroica. RN: Opera Heroica Illus: Dni Antonij Łodzia á Ponin Poninski Palatini Poznaniensis. Impressa A[nn]o. 1739. Varsaviae Typis S. R. M et Reipublae In Coll: Scholar[um] Piar[um].
357 Poniński Antoni. Sarmatides seu satyrae. RN: Sarmatides seu Satyrae Cujusdam Equitis poloni. a Joanne Maximiliano Krolikiewicz Dedicatae A[nn]o. 1741.
673 Połaniecki Jan Kapistran. Anielskie nabożeństwo. RN: Anyelskie nabożeństwo 1736 d[ie]. 7 Decembris.
161 Pollacz Łukasz Rudolf. Heroina chrześcijańska. RN: Heroina Chrzescianska Swiątobliwemi aktami uzbroiona przez X Antoniego Nowakowskiego zakonu So. Pawła Roku 1720. w Dru: Jas: G. Czę:
355 Polikowski Anioł. Triumf troistej Łaski Boskiej J.O. Teofili z Leszczyńskich księżny Wiśniowieckiej. RN: Tryumf troistey Łaski Boskiey J. O. Teofili z Leszczynskich Xiężny Wisnowieckiey [sic] Kasztelanowy Krakowskiey Trzema herbownego orła trumbami J. O. Xcia Jmci Michała Kazimierza Radziwiłła Het: Wo Wo XLi Wwdy Wilen: ettc ogłoszony w Lwowie w Drukarni JK Mći Coll: Soc Jesu Anno 1753. w papier złoty oprawny.
354 Pobudka. Pobudka szukających Boga. RO: Xią. Małych. Titulô. Pobutka [sic] szukaiących Boga, w papier oprawn:
353 Plaisirs. Plaisirs (Les) innocens et amoureux de la campagne. RO: Xiążeczka, Titulô L’es Plaisirs innocens ett. w szarey oprawie. RZ: 40. Les Plaisirs innocens et amoureux de La Campagne, a Amsterdam 1699.
570 Pittoni Giovanni Battista. Żywot świat cały informujący albo życie bez umbry [...] Ojca S. Benedykta XIII. RN: Zywot Swiat cały Informujący albo zycie bez umbry. wydany. przez X Jozefa Hoffmana Kaznodzieię ett. A[nn]o. 1734. w Warszawie.
351 Piskorski Sebastian Jan. Flores vitae B. Salomae Virginis. RN: Flores vitae B. Salomae Virginis anno a quo flos vitae refloruit A[nn]o 1691 [...].
352 Piskorski Sebastian Jan. Flores vitae B. Salomae Virginis. RN: Flores vitae B. Salomae Virginis anno a quo flos vitae refloruit A[nn]o [...] et 1735. Varsaviae Typis S. R. M. in Colle: Schol: Piar[um].
350 Piotrkowczyk Stanisław. Winnica Chrystusa Pana. RF: Winnica Chrystusa Pana w Krakowie w Drukarni Akademickiey 1706.
787 Piotrkowczyk Aleksy. Uczta zbawienna, albo sposób gotowania się do Stołu Pańskiego.
716 Piotrkowczyk Aleksy. Zabawa postna albo rozmyslanie codzienne o Męce Pana Jezusowey. RN: [Nauka o modlitwie y] Zabawa postna albo rozmyslanie codzienne o Męce Pana Jezusowey A[nn]o 1716 w futeraliku. [egz.] 2.
766 Piotrkowczyk Aleksy. Zabawa postna abo rozmyślanie codzienne o męce Jezusowej. RN: Zabawa postna abo rozmyslanie codzienne o męce Jezusowey przez X. Alexego Piotrkowczyka etc. A[nn]o 1643 w Krakowie.
804 Piotr Kanizjusz św. Katechism Katolicki Albo Dla pobożnośći Chrześćiańskiey Nauka. RF: Katechizmy Katolickie [egz.] 2.
629 Pinamonti Giovanni Pietro. Ulga w krzyżach albo pobudki do cierpienia w siedmiu uwagach wyrażone. RN: Ulga w Krzyzach albo pobudki do Cierpienia w siedmiu uwagach wyrazone. przez X. Jana Piotra Pinamonti ettc. w Ankonie a[nn]o 1709.
347 Pięć. Pięć pieśni P. Maryi na Górze Podkamieniu odprawujących się. RF: Pięc Piesni P: Maryi na Gorze podkamieniu odprawuiących się.
736 Pieśń. Pieśń która bywa śpiewana przy otwarciu cudownego obrazu N.M. Panny Sokalskiej. RN: Piesn ktora bywa spiewana przy otwarciu cudownego obrazu N. M. Panny Sokalskiey A[nn]o 1754. [...].
737 Pieśń. Pieśń która bywa śpiewana przy otwarciu cudownego obrazu N.M. Panny Sokalskiej. RN: Piesn ktora bywa spiewana przy otwarciu cudownego obrazu N. M. Panny Sokalskiey A[nn]o [...]. 1724.
649 Pieśni. Pieśni na cześć N.P. Maryi w kamiennym porcie Leśniańskim. RN: Piesni na Cześc N.P. Maryi w kamiennym porcie Lesnianskim.