Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
572 Dreissig. RO: Xiążeczka malenka niemiecka, Titulô Dreyssig ett. w papier oprawna.
577 Gramatyka. RO: Xiązek w ruzney oprawie, Titulô Grammatyki Francuskie z niemieckiemi, y Polskiemi. RZ: 36. Dialogi Francusko Polsko y Niemiecko, alias Grammatyka 1688.
598 [XXX]. RO: Xiązek Niemieckich w szarey oprawie [egz.] 6.
586 Officium. RO: Xiązeczek barzo malenkich Officiow Polskich w szarey papier: opraw: 62.
592 [XXX]. RO: Xią. Pisana Titulô Przedmowa Generalna Autora Łacinskiego w starey oprawie Papierowey.
587 Officium. RO: Xią. officiow małych, w czarney oprawie skurzaney cztyry, piąta w czerwoney oprawie skurzaney, [...].
580 Kalendarz. RO: Xią. Kalędarz to iest: Polski y Ruski, w ktorym Swięta Roczne, y Biegi Niebieskie, w szarey papier: opraw:
584 Mon. RO: Xią: Titulô Mon Dieu. w czarney oprawie malenka.
579 Kalendarz. RO: Xią: malenka, Titulô Kalendarz Polityczny w złotym papierze ieden, Item Dużych Kalendarzow Dwa, a malenkich siedem.
589 [XXX]. RO: Panegirykow oprawnych w kitaykę siedem, a papierowych Dziesięć.
575 Elementarzyk. RO: Elementarzykow Polskich w papier oprawnych pięc, [szusty Polski z niemieckim].
576 Elementarzyk. RO: Elementarzykow [Polskich w papier oprawnych pięc], szusty Polski z niemieckim.
571 Diariusz. RO: Dyaryuszow Drukowanych 37.
428 (Sapieha Jan Fryderyk). RO: Applauz, w papirze złotym, na Jmieniny JWJmc Pana, Graffa Kanclerza Wo. Wo. Xa Litto Z nutami muzycznemi.
660 [XXX]. RN: Zegnanie burze.
600 [XXX]. RN: Xięga w pergamin Zołty oprawna bez tytułu y konca.
648 [XXX]. RN: Xiązeczka do nabożeństwa także bez tytułu.
646 [XXX]. RN: Xiązeczka do nabozenstwa bez tytułu.
659 [XXX]. RN: Xiąszka bez tytułu o wierze chrześciańskiey y o roznych punktach Pisma So.
664 Wzywanie. RN: Wzywanie nabozne patronizacyi So Iwona.
655 Towarzystwo. RN: Towarzystwo pobozne [egz. 3]. RN: Towarzystwo pobożne zgromadzone.
595 [XXX]. RN: Summaryusz tego co się w tey Ksiąsce zamyka.
594 [XXX]. RN: Serwatae Litchvaniae [sic] Pater Regum Ladislai IV. et Joannis Casimiri Cor et antemurale Anno Dni 1751 die 24. Februarij.
652 [XXX]. RN: Rozdział 1wszy wychodzi z monastyra etc.
668 Odpusty. RN: Odpusty z kopersztychem.
666 Odpusty. RN: Odpusty od Oyca Sw.
647 [XXX]. RN: Nauka chrzescianska.
724 Nabożeństwo. RN: Nabozeństwo adwentowe.
669 Modlitwa. RN: Modlitwa nayskutecznieysza.
650 [XXX]. RN: Ksiązecka [sic] o rozmyslaniach naboznych bez tytułu.