Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
235 Kurzeniecki Marcin. Nauki z Ewangelii na niedziele i święta Kościoła Greckiego w unii z Kościołem Rzymskim zostającego. RN: Nauki z Ewangelij na niedziele y Swięta Koscioła Greckiego w Unij z Kosciołem Rzymskim zostającego ułozone podane przez X. Marcina Kurzenieckiego Soc Jesu w Wilnie w Drukarni J K M. Soc Jesu A[nn]o. 1752.
236 Kurzeniecki Marcin. Rozmowy kapelana abo theologa nadwornego z ojczystym panem chrześcijańskim. RF: Rozmowy Kapelana przez X Marcina Kurzenieckiego S. J: Theologa w Wilnie 1752.
237 Kwadragezyma. Kwadragezyma dusze czyśćcowe posilająca. RF: Kwadragezyma Dusze czyszcowe posilaiąca przez Jednego Kapłana S: J: w Wilnie w Drukarni J: K: M: Akademicki[ej] S: J: 1749.
238 Kwiatkiewicz Jan. Supplex libellus. [na odwrocie karty tytułowej:] Supplex libellus pro Deo ad animam peccatricem. RN: Supllex [sic] Libellus pro Deo ad animam etc. opera Joannis Kwiatkiewicz SJesu. a[nn]o 1687.
239 Kwiatkowski Piotr. Theatrum życia ludzkiego. RN: Theatrum Zycia Ludzkiego Przez X Piotra Kwiatkowskiego Soc Jesu w Kaliszu w Drukarni JK mc Colle: Soc Jesu R. P. 1740.
240 La Vallière Françoise-Louise de La Baume Le Blanc. Uwaga duszy przez pokutę nawracającej się do Boga. RF: Uwaga Duszy przez pokute nawracaiącey się do Boga w Lublinie 1733 [sic].
241 Łącki Tomasz. Katechizm abo nauka o wierze. RF: Katechizm katolicki. 1. Exemplar w Wilnie 1748.
242 Łącki Tomasz. Pochodnia przed oczy duszne człowieka w cieniu śmierci zostającego. RN: Pochodnia przed oczy Duszne Człowieka w Cieniu smierci zostającego wystawiona Przez W. X. Tomasza Łąckiego. wydana w Wilnie w Drukarni akademickiey Soc Jesu. Anno 1731.
243 Łacna. Łacna i pewna przeciwko wszelkim grzechom pomoc obrona i lekarstwo. RN: Łacna y pewna przeciwko wszelkim Grzechom pomoc obrona y lekarstwo a oraz pobudka do wszelkiey cnoty w Warszawie w Drukarni Col: Soc Jesu. A[nn]o. 1719.
244 Lambert Joseph. Kazania na niedziele całego roku, i święta. RN: Kazania na Niedziele Całego Roku y Swięta [...]. Drugi [egzemplarz] [przełożony] przez X. Jana Poszakowskiego Soc: Jezu Theologa w Wilnie A[nn]o 1752.
245 Laskowski Jerzy Franciszek. Związek grzechowy rozwiązany. RN: Związek grzechowy rozwiązany przez X Jerzego z Turny Laskowskiego A[nn]o. 1697. w Warszawie.
246 Łazowa Konstancja. Nabożeństwo z różnych aprobowanych książek w jedno [...] zebrane. RN: Nabozenstwo z roznych aprobowanych Xiązek wiedno z wyborem y pilnoscią przez JW Jeymc Panią Konstancyą z Jundziłłow Łazową zebrane w Wilnie w Drukarni JK Mci XX Franciszkanow.
247 Łęczycki Mikołaj (Lancicius). Łatwy sposób rozmyślania. RF: Łatwy Sposob rozmyslania w Lublinie w Drukarni J: K: Mci S: J: 1751. RO: Xiążeczka Titulô. Łatwy sposob rozmyslania, w opraw: szar: papie:
248 Łęczycki Mikołaj (Lancicius). Medytacje nowym i doskonałym sposobem dla większej rozmyślających wygody na każdy dzień całego roku. RN: Medytacye WX. Mikołaja Lancycego Soc: Jesu. nowym y doskonałym sposobem dla większey Rozmyslających wygody wydane w Drukarni akademij wilenskiey Soc Jezu [sic] A[nn]o. 1727.
250 Lilia. Lilia niebieska, odor na kotwicy zbawiennej tamująca. RF: Lilia Niebieska przez pewnego Oyca Zakonu S: B W Opactwa Supralskiego podana w Supraslu w Drukarni OO Bazylianow Unitow 1721.
251 Lilia. Lilia z cnót świętych Zgromadzenia Bractwa Antoniego S. Zebrana. RO: Xią Titulo. Lilia z Cnut Stych [Zgromadzenia Bractwa Antoniego] w oprawie papier:
252 Lipiewicz Antoni. Purpura zbawienna kaznodziejskim stylem ufloryzowana. RN: Purpura Zbawienna Kaznodzieyskim Stylem ufloryzowana. Wydana przez X. Antoniego Lipiewicza Zakonu Oyca S: Franciszka w Krakowie A[nn]o. 1745.
253 **Liricius Hipolit. Bractwo chordy abo paska zakonnego.
254 Litwanides Bartłomiej (imię zakonne: Walerian). Ogród różany: abo opisanie porządne dwu szczepów wonnej różej hierychuntskiej. RN: Ogrod Rozany abo opisanie porządne to iest: o Dwu Swiętych Rozancach przez W. O. Br. Waleryana Lith Prezydenta. w Krakowie w Drukarni Franciszka Cezarego. Roku 1627.
255 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RN: Krotkie Zebranie Roznego nabozenstwa Przedrukowano w Krakowie w Drukarni Sebastyana Hebanowskiego J K M. A[nn]o 1752. Exemplarzow 5.
257 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
258 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
259 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
260 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
261 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
262 Lubomirski Stanisław Herakliusz. Zbawiennych środków książeczka święta i geniuszowi politycznemu służąca. RF: Stanisława Lubomirskiego Mar. W: Kor: Xiązeczka Swięta y Gieniuszowi Politycznemu Słuząca w Wilnie 1728.
263 Łuczycki Józef. Droga ubita do Nieba. RF: Droga ubita do Nieba przez Ubitego przy Męce y Zabitego na Krzyzu Jezusa w Kaliszu 1748 A[nn]o.
264 Ługowski Marcin Piotr. Nauka życia dla nabycia duchownej umiejętności. RN: Nauka Zycia dla nabycia Duchowney umieiętności na Osmiodniowych Rekolekcyach ettc przez X Marcina Ługowskiego Soc Jesu w Drukarni Col: Lwow Soc Jezu. A[nn]o. 1742.
265 Luis de Granada. Przewodnik grzeszników. RN: Przewodnik Grzesznikow przez W X. Ludwika de Granade z Dominika S: po hiszpańsku napisany w Lublinie w Drukarni Colle: Soc Jesu a[nn]o. 1687.
266 Luis de Granada. Zwierciadło człowieka chrześcijańskiego. RF: Zwierciadło Człowieka Chrzescianskiego.