Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
588 Opisanie. Opisanie koronacji obrazu Najświetszej Panny w Leżajsku u OO. Bernardynów. RN: Panegiryk na Koronacyą. N. P. Lezayskiey.
587 Officium. RO: Xią. officiow małych, w czarney oprawie skurzaney cztyry, piąta w czerwoney oprawie skurzaney, [...].
586 Officium. RO: Xiązeczek barzo malenkich Officiow Polskich w szarey papier: opraw: 62.
584 Mon. RO: Xią: Titulô Mon Dieu. w czarney oprawie malenka.
582 Katechizm. RF: Katechizm Katolicki. [...].
581 Kalendarz. RN: Kalendarzów Ruznych lat - 34.
580 Kalendarz. RO: Xią. Kalędarz to iest: Polski y Ruski, w ktorym Swięta Roczne, y Biegi Niebieskie, w szarey papier: opraw:
579 Kalendarz. RO: Xią: malenka, Titulô Kalendarz Polityczny w złotym papierze ieden, Item Dużych Kalendarzow Dwa, a malenkich siedem.
578 Intrigues. Intrigues amoureuses de quelques anciens Grecs. RO: Xiążeczka malenka w papir oprawna. Titulô. Intrigues Amoureuses ettc. RZ: 68. Intrigues Amoureuses de Quelques Anciens Grecs a La haie 1690.
577 Gramatyka. RO: Xiązek w ruzney oprawie, Titulô Grammatyki Francuskie z niemieckiemi, y Polskiemi. RZ: 36. Dialogi Francusko Polsko y Niemiecko, alias Grammatyka 1688.
576 Elementarzyk. RO: Elementarzykow [Polskich w papier oprawnych pięc], szusty Polski z niemieckim.
575 Elementarzyk. RO: Elementarzykow Polskich w papier oprawnych pięc, [szusty Polski z niemieckim].
574 Dziennik. Dziennik albo krótki sposób codziennego i wybornego nabożeństwa. RO: Dzienniczkow malenkich w szary Papier opraw: Dwa, a Trzeci w czerwony Papier oprawny.
573 Pruszcz Piotr Jacek (Hiacynt). Forteca duchowna Królestwa Polskiego. RO: Xięga Dzieie, albo Żywoty OOw Stych opisuiąca.
572 Dreissig. RO: Xiążeczka malenka niemiecka, Titulô Dreyssig ett. w papier oprawna.
571 Diariusz. RO: Dyaryuszow Drukowanych 37.
570 Pittoni Giovanni Battista. Żywot świat cały informujący albo życie bez umbry [...] Ojca S. Benedykta XIII. RN: Zywot Swiat cały Informujący albo zycie bez umbry. wydany. przez X Jozefa Hoffmana Kaznodzieię ett. A[nn]o. 1734. w Warszawie.
569 Żywot. Żywot duchowny albo sposób życia duchownego powołanym na służbę boską. RN: Zywot Duchowny albo sposob życia Duchownego powołanym na Słuzbę Boską Roku. 1719. w Warszawie.
568 Zwierciadło. Zwierciadło nowe przykładów rozmaitych. RF: Zwierciadło nowe przykładow rozmaitych w Kaliszu 1744.
566 Zrzelski Jan. Księga tajemnic boskich pełna. RN: Księga Taiemnic Boskich pełna przez X. Jana Zrzelskiego Soc: Jesu. A[nn]o. 1739. w Wilnie w Drugarni [sic] JK M. akademickiey Soc Jesu.
565 Zrzelski Jan. Firmament praw i prawd wiecznych Ewangelii świętej. RN: Firmament praw y prawd wiecznych Ewangelij Swiętey swiatłem Oswiecony Splendorem gwiazd Herbownych J. W. Jm Pana Stanisława z Burzyna Burzynskiego. ukazany przez W X. Jana Zrzelskiego Soc Jesu. w Warszawie w Drukarni JK M. y Rzeczyptey Coll: Soc iesu. A[nn]o. 1745.
564 Złoty. Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą bożą. RF: Złoty Ołtarz wonnego Kadzenia przed Stolicą Boga przez Jana Antoniego Duraiskiego Bis: Will: [...] [...] 1754.
563 Złoty. Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą bożą. RF: Złoty Ołtarz wonnego Kadzenia przed Stolicą Boga przez Jana Antoniego Duraiskiego Bis: Will: [...] 1730 [...].
562 Złoty. Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą bożą. RF: Złoty Ołtarz wonnego Kadzenia przed Stolicą Boga przez Jana Antoniego Duraiskiego Bis: Will: 1707 [...].
561 Złoty. Złoty ołtarz wonnego kadzenia na cześć i chwałę majestatowi boskiemu wystawiony, albo rozmaite nabożeństwa. RF: Złoty Ołtarz Wonnego Kadzenia albo rozmaite Nabozenstwa naKładem Stanisława Stachowicza Bis: Krak do Druku podany 1748.
560 Złoty. Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą bożą. RN: Złoty Ołtarz Wonnego kadzenia przed stolicą Bozą to iest modlitwy rozmaite. przedrukowane w Supraslu w Drukarni WW: OO. Zakonu S: Bazylego Wiel: Roku. 1721.
559 Złotnicki Mikołaj. Port bezpieczny we łzach tonącej ojczyzny Najświętsza Maryja w Piękoszowskim obrazie. RF: Port bespieczny we Łzach tonący Oyczyzny w Drukarni wydrukowany Lwowskiey 1744.
558 Złota. Złota korona drogiemi nabożeństwa katolickiego klejnotami aukcjonowana. RN: Złota Korona drogiemi nabozenstwa katolickiego kleynotami aukcyonowana. przedrukowana w Wilnie. A[nn]o. 1741.
557 Zehentner Paul. Sumnienie niespokojne abo sumienny mól grzesznika nieustannie dręczący. RF: Sumnienie niespokoyne abo Sumienny mol grzesznika nie ustannie dręczący przez Pawła Zehentnera do druku podany w Wilnie [sic] 1744.
556 Martin von Cochem? Żegluga niebieska to jest nabożeństwo Gertrudy świętej. RO: Xią Żegluga Niebieska w czarney opraw: