Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł:
170 Horbowski Michał. Rozkaz Chrystusow. Czyń dobrze, a strzeż się złego. RN: Rozkaz Chrystusow. Czyń dobrze, a strzeż się złego wytłumaczony to iest uwagi krotkie ofiarowany w Warszawie w Drukarni JK Mci. 1730.
171 Hylzen Jerzy Mikołaj. [List pasterski]. RN: Jerzy z Eklow Hilzen z Bozey y Stolicy apostolskiey łaski Biskup Smolenski. 1746.
172 Ignacy Loyola św. Prawdy nieomylne z pierwszego tygodnia egzercycjów świętego Ignacego wyjęte. RN: Prawdy niepomyslne [sic] z pierwszego tygodnia Exercycyow Swiętego Ignacego wyięte. podane Roku 1754. w Wilnie w Drukarni J K M. Soc Jezu.
782 Informacja. Informacja na Jubileusz powszechny dwuniedzielny, od Ojca Świętego Innocentego XIII Powszechnemu Kościołowi pozwolony.
665 Informacja. Informacja o Bractwie N. Panny. RN: Informacya o Bractwie N. Panny.
689 Instrukcja. Instrukcja rzymska o sądach i procesach [...] przeciw czarownicom. RN: Instrukcya Rzymska o sądach y processach A[nn]o 1739 w Poznaniu.
578 Intrigues. Intrigues amoureuses de quelques anciens Grecs. RO: Xiążeczka malenka w papir oprawna. Titulô. Intrigues Amoureuses ettc. RZ: 68. Intrigues Amoureuses de Quelques Anciens Grecs a La haie 1690.
174 Jabłonowski Jan Stanisław. Modlitwy na post wielki i na dni jego. RN: Modlitwy na post wielki y na dni iego w Drukarni Jasney gory Częstochowskiey Roku 1719. Exemplarzow 3. RO: Xią Modlitwy na Postt Wielki w szarey Papier: opraw:
175 Jabłonowski Jan Stanisław. Myśli i refleksje pewnego penitenta opłakuiącego rozkoszy i marności światowe. RF: Mysli y Reflexie pewnego penitenta w Warszawie 1714.
176 Jabłonowski Jan Stanisław. Skrupuł bez skrupułu w Polszcze. RF: Szkrupułow w Polszcze przez pewnego Polaka w Lublinie 1751.
177 Jabłonowski Jan Stanisław. Traktacik o boskiej opatrzności. RO: Xiążeczka stara malęka [sic], Titulo. Traktacik o Boskiey Opatrznosci.
178 Jabłonowski Józef Aleksander. Ustawy i zdania przeciwko wynikającym w sercu ludzkim zarazom. RF: Ustawy y zdania pr[zeciw]ko wynikaiącym w Sercu Ludzkim Zarazom 1741.
179 Jabłoński Jacek. Drzewo żywota z raju. RN: Drzewo zywota z Raju przez ręce So. Emeryka Krolewica Węgierskiego przez X. Jacka Jabłonskiego tegoż Klasztoru So. Krzyza Professora podane w Krakowie w Drukarni Jakuba Matyaszkiewicza JK M. JO Jmi X. B. Krakowskiego Typograffa.
180 Jagodyński Stanisław Serafin. Pieśni katolickie nowo reformowane. RN: Piesni Adwentowe Polskie y Łacinskie.
181 Jarosiewicz Aleksy. Ogród duchowny ziółkami wonnemi różnego nabożeństwa zasadzony. RF: Ogrod Duchowny Ziołkami wonnemi roznego nabozenstwa zasadzony przez X Alexego Jarosiewicza O S: Dominika Kon[wentu] Kra[kowskiego] Possesora [sic] do Druku podany w Krakowie 1741.
182 Jarosiewicz Aleksy. Ogród różowy. RF: Ogrod ruzowy [sic] za Staraniem X Alexego Jarosiewicza zebrany y do Druku podany 1744 w Krakowie.
516 Jezierski Antoni od św. Ducha. Źródło dla wszystkich spragnionych obfite Najświętsza Maryja Panna. RF: Zrzodło dla wszystkich Spragnionych Obfite Nayswię: M: P: przez X Antoniego od Ducha S: S: Theolo: Lectora we Lwowie 1746.
183 Jędrzejowski Kazimierz. Majestat chwały w Trójcy Przenajświętszej jedynego Boga. RF: Maiestat Chwały w Troycy Prze: w Sandomierzu w Drukarni Coll S: J: 1739.
48 Johannes de Caulibus. Żywot Pana Naszego Jezusa Chrystusa. RN: Zywot Pana Naszego Jezusa Chrystusa opisany. w Krakowie w Drukarni akademickiey Roku 1701.
186 Juan de Jesús Maria. Ćwiczenie klasztorne. RF: Cwiczenie Klasztorne przez W. O. Brata Jana a Jezu Marya Jenerała Kar[melitów] Bossych do Druku podana w Krakowie 1645 A[nn]o.
187 Jungmann Konrad Christian. Allzeit (Der) lustige Franzos. RO: Xiąszka Niemiecka, Titulô. Der allzit [sic] lustige ett.
441 Juniewicz Karol Mikołaj. Splendor korony z dwunastu gwiazd albo praerogatyw. RN: Splendor Korony ettc.
188 Juskiewicz Mikołaj. Szkoła pobożności. RN: Szkoła Pobozności przez So. Oyca Ignacego Fundatora Soc JESU. utwierdzona przez X. Mikołaja Juskiewicza Soc Jesu. w Sandomierzu A[nn]o. 1741. Colle: Soc Jesu.
579 Kalendarz. RO: Xią: malenka, Titulô Kalendarz Polityczny w złotym papierze ieden, Item Dużych Kalendarzow Dwa, a malenkich siedem.
580 Kalendarz. RO: Xią. Kalędarz to iest: Polski y Ruski, w ktorym Swięta Roczne, y Biegi Niebieskie, w szarey papier: opraw:
581 Kalendarz. RN: Kalendarzów Ruznych lat - 34.
662 Kalendarz. Kalendarz polityczny. RN: Kalendarz Polityczny na Rok P. 1751 w Lublinie. Kalendarz Polityczny na Rok P. 1752 w Lublinie.
189 Kanclerz. Kanclerz sławy ludzkiej najwymowniejszy, sakramentalnej pieczęci wielki sekretarz, język S. Jana Nepomucena. RO: Xiążeczka w szarey oprawie. Titulô. Kanclerz Sławy Ludzkiey.
192 Kantyczki. Kantyczki alias pieśni na święta uroczyste i na cały rok zebrane. RN: Kantyczki alias pieśni na swięta uroczyste y na cały Rok zebrane w Wilnie A[nn]o 1745. RO: Xią. alias Kantyczek.
191 Kański Andrzej. Żywot przenajchwalebniejszej Bogarodzice Panny Maryi. RF: Zywot przeNaychwelebniey B. R P: M: w Krak 1648.