Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
23 **Arnold a Jesu Maria. Septenna sacra.
759 Septenna. Septenna albo nabożeństwo do S. Wincentego Ferreriusza. RN: Septenna albo nabozeństwo do So Wincentego Ferreryusza w Krakowie A[nn]o 1752.
357 Poniński Antoni. Sarmatides seu satyrae. RN: Sarmatides seu Satyrae Cujusdam Equitis poloni. a Joanne Maximiliano Krolikiewicz Dedicatae A[nn]o. 1741.
414 Różaniec. Różaniec Przenajświętszej Panny Maryi. RO: Xiążek małych Titulo rożaniec Przenayswięt. Panny Maryi w oprawie czarney skurzaney iedynaście, ieden stary w szarey oprawie papierowey, malenkich Dwa.
747 Różaniec. Różaniec Przenajświętszej Panny Maryi i Najsłodszego Imienia Jezus. RN: Rozaniec P. Panny Maryi y Naysłodszego Imienia Jezus w Wilnie Soc. Jesu A[nn]o 1741.
62 Bzowski Abraham Stanisław. Różaniec Panny Maryi. RF: Rozaniec P: Maryi przez X. Abrama Bzowskiego Z: S: D:
415 Różaniec. Różaniec Najświętszej Panny Maryi i najsłodszego Imienia Jezus. RF: Rozaniec N. P: M: y naysłodszego Jmienia Jezus w Drukarni Akademickiey wydrukowany 1747.
623 Różaniec. Różaniec i głos ratunku proszący z apteczką. RN: Rozaniec y głos ratunku proszący przez ichze Authora. a[nn]o 1727. w Gdansku.
746 Chożewski Feliks. Róża złota albo Wieniec P. Maryi. RN: Roza złota albo Wieniec P. Maryi przez Felixa Chożewskiego ettc.
413 Róża. Róża pełna rozlicznych wonności. RF: Roza pełna rozlicznych wonnosci z Zasług Zbawiciela naszego y przenaydostoynieyszey Matki Jego Kwitnąca przez Zakonnika Laury Supraskiey do Druku podana 1746.
138 Gentili Giuseppe. Róża kwitnąca niebu, wdzięczna światu pierwej w Karmelitańskim Eliasza św. raju. [Żywot Róży Marii Serio]. RN: Roza kwitniąca [sic] niebu, wdzięczna swiatu pierwiey [sic]w Karmelitanskim Eliasza S. Raiu. ett: A[nn]o. 1747. w Toruniu Typog: Teofila Ehrenfreid [sic] Waecold.
475 Święcki Wawrzyniec. Róża jerychońska Najświętsza Maryja Panna. RN: Roza Jerychonska nayswiętsza marya. Panna ettc: przez X Bazilego Barskiego przedrukowana. w Sandomierzu w Coll: Soc Jesu A[nn]o. 1754.
156 Hansen Leonhard. Róża indyjska to jest przedziwny żywot i cuda świętej Róży Indian[s]kiej. RN: Roza Indyiska to iest Przedziwny Żywot y Cuda Swiętey Rozy Indiankiey 3. habitu So. Dominika. przez Leonarda Hansena. y Tomasza Tomickiego w Krakowie A[nn]o. 1677.
776 Rozmyślania. Rozmyślania rzeczy duchownych. Pożytek i sposób.
383 Puente Luis de la. Rozmyślania o tajemnicach wiary naszej. RN: Rozmyslania o taiemnicach wiary naszey Zywocie y męce Pana Jezusowey ettc przez Ludwika pontana w Wilnie w Drukarni akademickiey Soc Jesu Anno 1647.
26 Augustyn św. Rozmyślania nabożne. RF: Rozmyslania nabozne S: Augustyna.
430 Savonarola Girolamo. Rozmyślania duchowne i nabożne nad psalmem pięćdziesiątym. RF: Rozmyslania duchowne y nabozne nad psalmem piędziesiątym [sic] w Wilnie 1753.
461 Solski Stanisław. Rozmyślania codzienne na cały rok. RF: Rozmyslania Codzienne na Cały Rok przez X Stanisława Solskiego Theologa w Krakowie 1677. [egz.] 3 [Cz. II-IV]. RO: 50. Xią. Rozmyslania Codziennego na Rok cały w opraw: skurzan[ey] [egz.] 1. RO: 58. Xią. Rozmyslania Codzienne na Rok cały w skurzaney opraw: iedna, w szarey Druga, w białey pargaminowey [egz.] 2.
294 **Młodzianowski Tomasz. Rozmyślania albo lekcja duchowna miasto kazania. Księga wtóra.
293 Młodzianowski Tomasz. Rozmyślania albo lekcja duchowna miasto kazania. Księga pierwsza. RN: Rozmyslania albo Lekcya Duchowna miasto Kazania na Swięta Uroczyste ettc. Xsięga 1wsza powtore przedrukowana w Lublinie w Drukarni Colle: Soc Jesu. 1699.
236 Kurzeniecki Marcin. Rozmowy kapelana abo theologa nadwornego z ojczystym panem chrześcijańskim. RF: Rozmowy Kapelana przez X Marcina Kurzenieckiego S. J: Theologa w Wilnie 1752.
437 Serroni Hyacinthe. Rozmowy duszy z Bogiem pełne afektów na siedm psalmów pokutnych. RF: Rozmowy duszy z Bogiem pełne Affektow na Siedm Psalmow pokutnych przez Jmc X Jacka Serrony pierwszego Arcybiskupa Alby. 1751.
170 Horbowski Michał. Rozkaz Chrystusow. Czyń dobrze, a strzeż się złego. RN: Rozkaz Chrystusow. Czyń dobrze, a strzeż się złego wytłumaczony to iest uwagi krotkie ofiarowany w Warszawie w Drukarni JK Mci. 1730.
363 Poszakowski Jan Antoni. Rozdział światła od ciemności. RN: Rozdział Swiatła od ciemnosci to iest nauka katholicka przez X Jana Poszakowskiego Soc Jesu. w Wilnie w Drukarni Akademickiey S. S. A[nn]o. 1737.
416 Rozbrat. Rozbrat i wojna duchowna grzesznika z światem. RN: Rozbrat y woyna Duchowna Grzesznika z Swiatem A[nn]o. 1719. podany typis Akademiae Poznaniensis.
88 **Danilewicz Onufry. Roszczka Aaronowa.
309 Nádasi János. Rok niebieski albo przewodnik do szczęśliwej wieczności. RF: 117. Roku Niebieskiego Częsci Cztyry wydrukowane w Kaliszu J: K: M: S. J: 1697. RF: 118. Rok Niebieski albo Przewodnik do Szczęsliwey Wiecznosci przez Jednego Kapłana S: J: w Kaliszu do Druku podane 1697. RO: Xią: małych Titulô Roku Niebieskiego część pirwsza w szarey papierowey oprawie. [egz. 4].
224 Korsak Jan. Rok jak dzień krótki co do wdzięcznej pracy i dzień jak rok długi, co do wiecznej rekompensy. RF: Rok iak dzien Krutki Cudow [sic] wdzięcznych Pracy przez X Jana Korsaka S: J: [Część pierwsza – Część trzecia].
599 [XXX]. RO: Xię[ga] do nabozeństwa bez Tytułu.
597 [XXX]. RO: Xiążek małych ruznych wraz związanych [sztuk] 77.