Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
277 Maria od Jezusa z Agredy bł. Miasto święte niedościgłemi tajemnicami ubłogosławione. RN: Miasto Swięte nie doscigłemi Taiemnicami ubłogosławione Cud Cudow przepaść Łask podane przez X Piotra Kwiatkowskiego S. J. w Lublinie w Drukarni JK M. Col: Soc Jesu A[nn]o. 1732.
278 (Maria Klementyna Sobieska). Parentalia Mariae Clementinae. RO: Parentalia Mariae Clementinae.
279 Martyrologium. Martyrologium Kościoła Rzymskiego. RN: Martyrologium Koscioła Rzymskiego w Sandomierzu Roku 1747.
28 Avila Francisco de. Przestrogi chrześcijańskie dla każdego ludzi stanu pożyteczne. RF: Przestrogi Chrzescianskie dla Kazdego ludzi Stanu w Warszawie do Druku podane.
280 **Maryja. Maryja imię najsłodsze Przenajświętszej Matki Bożej.
282 Merlo-Horstius Jacob. Raj duszy chrześcijańskiej. RF: Wprowadzenie do Raiu.
283 Meta. Meta świętych afektów. RN: Meta S. affektow przez pobozne y wybrane akty Rytmem polskim wydana w Lublinie w Drukarni Col: Lub: Soc Jesu A[nn]o. 1722. RO: Xią. Meta swiętych affektow w szarey oprawie.
285 Exercice. Exercice interieur de l’ame devote et religieuse. RO: Xiązeczka mała Titulô. Exercice interieur, w opraw: szarey. RZ: 52. Exercice interieur de l’ame Devote et Religieuse a Paris 1667.
286 Miguel de Comalada. Desiderosus albo ścieżka do miłości bożej. RF: Desiderosus Albo Sciezka do Miłosci Bozey przez Kaspra Wilkowskiego Medyka J: X: M: Pana Mikołaia Krzysztofa Radziwiłła ettc w Krakowie w Drukarni Akademi: 1734.
287 Miguel de Comalada. Desiderosus albo ścieżka do miłości bożej. RF: Desiderosus albo scieszka etc. przez tegoz w Lwowie.
288 Mikołajski Stefan. Chwała Boga w Trójcy Jedynego, i świętych Jego. RF: Chwała Boga w Troycy Jedynego y S: S: Jego przez Xię: Stefana Mikołaiewskiego [sic] Proboszcza Jordanowskiego de Dykowana w Krakowie 1727. RO: Xią. Chwała Boga w Truycy JEdynego w szarey opraw:
289 **Miske Ludwik Jerzy. Troisty wzór doskonałosci w chwalebnym trzech zakonów fundatorze.
29 Bacci Pietro Giacomo. Żywot św. Filipa Neriusza. RN: Zywot So. Filipa Neryusza z Florencyii ettc przez W JM P. adama Konarzewskiego A[nn]o. 1668. w Lesznie Michałowi Buk 1683.
290 Miske Ludwik Jerzy. Zwierciadło przykładności to jest świątobliwy żywot S. Jadwigi. RN: Zwierciadło Przykładności toiest Swiątobliwy zywot S. Jadwigi. wystawiony. A[nn]o. 1724. w Krakowie.
291 Młodzianowski Tomasz. Akty nabożne z ksiąg duchownych łacińskich [...] zebrane. RF: Akty nabozne z Xiąg duchownych łacinskich przez Xiędza Tomasza Młodzianowskiego S: J: zebrane w Kaliszu A[nn]o 1706.
292 Młodzianowski Tomasz. Akty pobożne z ksiąg duchownych łacińskich [...] zebrane. RN: Akty pobozne z Xiąg Duchownych Łacinskich przez X. Tomasza Młodzianowskiego Soc JESU. podane. w Warszawie w Drukarni Coll: Scholar[um] piar[um]. RO: Xią. Akty Pobożne z Xiąg Duchownych Łacińskich w czerwony Papier.
293 Młodzianowski Tomasz. Rozmyślania albo lekcja duchowna miasto kazania. Księga pierwsza. RN: Rozmyslania albo Lekcya Duchowna miasto Kazania na Swięta Uroczyste ettc. Xsięga 1wsza powtore przedrukowana w Lublinie w Drukarni Colle: Soc Jesu. 1699.
294 **Młodzianowski Tomasz. Rozmyślania albo lekcja duchowna miasto kazania. Księga wtóra.
295 Modzelewski Zachariasz. Nowy cnót chrześcijańskich przykład. RN: Nowy Cnot Chrzescianskich przykład abo żywoty Sług S S. Bożych przez. X. Zachariasza Modzelewskiego Soc Jezu W Warszawie w Drukarni JKM. u OO Scholar[um] Piar[um]. A[nn]o. 1695.
296 Mokrski Andrzej. Źrenica duchowna do słońca niestworzonego obrócona. RN: Zrzenica Duchowna do Słonca niestworzonego obrocona to iest naycelnieysze nabozeństwo przez X. Andrzeia Hączla Mokrskiego w Wilnie a[nn]o 1642.
297 Morawski Jan. Ambona Ducha Świętego do serca mówiącego. RN: Ambona Ducha swiętego do Serca mowiącego Bogomyslna Pustynia wydane przez X. Jana Morawskiego Soc Jesu. w Poznaniu w Drukarni Soc Jesu. Anno 1700. [...].
298 Morawski Jan. Ambona Ducha Świętego do serca mówiącego. RN: Ambona Ducha swiętego do Serca mowiącego Bogomyslna Pustynia wydane przez X. Jana Morawskiego Soc Jesu. w Poznaniu w Drukarni Soc Jesu. [...]. Item przez tegoz 1748. RO: Xią. Ambona Ducha S[więteg]o. w oprawie zielonyi.
299 Morawski Jan. Duchowna theologia albo kościół Ducha Świętego. RN: Duchowna Theologia albo Koscioł Ducha So. przez X. Jana Morawskiego Soc Jesu. przedrukowana w Drukarni JK Mci Col: Poznanskiego Soc Jesu A[nn]o. 1717.
3 Abramowicz Adam. Kazania niedzielne. RK: Kazania Niedzielne w Wilnie w Drukarni J: K: M: akad: S: J: 1753.
30 Bączalski Seweryn. Fortuna albo szczęście. RN: Fortuna albo szczęscie Seweryna Bączalskiego. w Krakowie w Drukarni Lukasza Kupisza J. K M. Typografa.
300 Morawski Jan. Namowy Ducha Świętego na pustyni bogomyślnej. RN: Namowy Ducha So. na Pustyni Bogomyslney albo Lekcye nabozne. wydane przez Xiędza iana Morawskiego Soc Jesu. w Poznaniu w Drukarni Colle: Soc Jesu. A[nn]o 1748.
301 Mikołaj z Mościsk. Akademia pobożności. RN: Akademia pobozności przez W. O. Mikołaja z Moscik [sic] zakonu Kaznodzieyskiego wydana przedrukowana Anno 1722.
302 Mikołaj z Mościsk. Elementarzyk ćwiczenia duchownego. RN: Elementarzyk Cwiczenia Duchownego przez wieleb. Oyca Mikołaja z Moscik [sic] zebrany anno 1722.
303 Muchowski Maciej. Chwała świętych pańskich. RN: Chwała Swiętych Panskich uroczysta w kazaniach Rocznych przez WX. Macieja Muchowskiego Soc Jesu ogłoszona Roku 1749.
304 Murczyński Andrzej. Słowo boże. RN: Słowo Boże przez X. Andrzeja Murczynskiego podane Roku 1749. w Sandomierzu w Drukarni JK M. Col: Soc Jezu [sic].