Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
655 Towarzystwo. RN: Towarzystwo pobozne [egz. 3]. RN: Towarzystwo pobożne zgromadzone.
654 Office. Office (L') et la vie de Saint Onufre Confesseur. RN: L’Office et la vie de Saint Onufre Contesseur [sic] a Varsovie 1748.
653 Ordre. Ordre (L') des Dames de La Croix de l’Etoile. RN: L’Orde [sic] des Dames de La Croix de l’Etoile. Linz par Jean Gaspar Leidenmayr MDCCXXVI.
652 [XXX]. RN: Rozdział 1wszy wychodzi z monastyra etc.
651 Pieśni. Pieśni N.P. Bogarodzice względem obrazu cudownego na Jasnej Górze Częstochowskiej. RN: Piesni N.P. Bogarodzice względem obrazu cudownego na Jasney Gorze Częstochowskiey nieoprawne 36.
650 [XXX]. RN: Ksiązecka [sic] o rozmyslaniach naboznych bez tytułu.
65 Chmielowski Benedykt (Joachim Benedykt). Bieg roku całego. RF: Bieg Roku Całego przez Kapłana Swieckiego Joachyma Ben: Chmielowskiego napisany we Lwowie 1742.
649 Pieśni. Pieśni na cześć N.P. Maryi w kamiennym porcie Leśniańskim. RN: Piesni na Cześc N.P. Maryi w kamiennym porcie Lesnianskim.
648 [XXX]. RN: Xiązeczka do nabożeństwa także bez tytułu.
647 [XXX]. RN: Nauka chrzescianska.
646 [XXX]. RN: Xiązeczka do nabozenstwa bez tytułu.
645 Odgłos. Odgłos pienia anielskiego Trójcy Przenajświętszej. RN: Odgłos pienia Anielskiego Troycy Przenaysw. odzywający się a[nn]o [...] et 1739.
644 Rippel Gregor. Ozdoba Kościoła Katolickiego, to jest ceremonie których Kościół S. w wszelkich okolicznościach zwykł zażywać. RN: Ozdoba Koscioła katolickiego to iest: Ceremonie a[nn]o 1747 we Lwowie [winno być: w Lublinie] [...].
643 Officium. Officium albo codzienne nabożeństwo do Boga w Trójcy SSS. Jedynego [...] krótko zebrane. RN: Officium Albo codzienne nabozenstwo zebrane. a[nn]o [...] [...] et 1741.
642 Officium. Officium albo codzienne nabożeństwo do Boga w Trójcy SSS. Jedynego [...] krótko zebrane. RN: Officium Albo codzienne nabozenstwo zebrane. a[nn]o 1748 [...] [...].
641 Nabożny. Nabożny sposób sprawowania różanego wianka N.P. Maryi. RN: Nabozny sposob sprawowania Rozanego wianka N. P. Maryi A. 1736, [...].
640 Catalogus. RN: Katalogus Librorum.
639 Tomasz a Kempis (Thomas à Kempis). De l’imitation de Jesus Christ traduction nouvelle. RN: De l: Imitation de Jesus Christ traduction nouvelle.
638 Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy. Ewangelie i Epistoły, tak niedzielne jako i wszytkich świąt. RN: Ewangelie y Epistoły na niedziele y swięta [...] y w Krakowie a[nn]o [...]. [...]. 1723.
637 Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy. Ewangelie i Epistoły, tak niedzielne jako i wszytkich świąt. RN: Ewangelie y Epistoły na niedziele y swięta we Lwowie [...] a[nn]o 1746. [...]. [...].
636 [XXX]. RN: Co pomoże Człowiekowi ze wszystek Swiat pozyszcze, a Duszę swoię straci.
635 Codzienne. Codzienne akty z nabożeństwem do ran w nogach Zbawiciela Ukrzyżowanego. RN: Codzienne akty z nabożeństwem do Ran w nogach Zbawiciela [...] a[nn]o [...] 1686. [...].
634 Ranny. Ranny obiad na posiłek duszy. RN: Ranny obiad na posiłek Duszy w Wilnie A[nn]o 1741 Soc. Jesu.
633 Nauka. Nauka o spowiedzi i pokucie prawdziwej. RN: Nauki [sic] o spowiedzi y pokucie prawdziwey w Wilnie A[nn]o 1751.
632 Łęczycki Mikołaj (Lancicius). Pobudki do wiarowania się grzechu śmiertelnego, i dróg prowadzących do niego. RN: Pobudki do wiarowania się grzechu przez WX: Mikołaia Lancycego a[nn]o 1705 w Wilnie.
631 Filip Neriusz św. (Philippus Nerius s.). Zbawienne i pamięci godne nauki S. Filipa Neriusza. RN: Zbawienne y pamięci godne nauki S Filipa Neryusza ettc a[nn]o 1737. w poznaniu [sic] w Drukarni Akademickiey.
630 Malczewski Adam. Zegarek czyśćcowy. RN: Zegarek Czyscowy albo za Dusze w Czyscu Cierpiące Codzienne godzinki ettc a[nn]o 1744. w Poznaniu Soc. Jesu.
629 Pinamonti Giovanni Pietro. Ulga w krzyżach albo pobudki do cierpienia w siedmiu uwagach wyrażone. RN: Ulga w Krzyzach albo pobudki do Cierpienia w siedmiu uwagach wyrazone. przez X. Jana Piotra Pinamonti ettc. w Ankonie a[nn]o 1709.
628 Bouhours Dominique. Uwagi chrześcijańskie na każdy dzień miesiąca. RN: Uwagi Chrzescianskie na każdy Dzien miesiąca etc [...] a w poznaniu [sic] a[nn]o 1727.
627 Bouhours Dominique. Uwagi chrześcijańskie na każdy dzień miesiąca. RN: Uwagi Chrzescianskie na każdy Dzien miesiąca etc w Wilnie a[nn]o 1741 [...].