Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł:
686 Góra. Góra Libanu cedrami nieśmiertelnych uczynków i świątobliwych cnót w męczenniku Erazmie Chrystusowym. RN: Gora Libanu Cedrami niesmiertelnych uczynków y swiątobliwych cnot w męczeniku [sic] Erazmie Chrystusowym w Lublinie a[nn]o 1749. [egz.] 4.
790 Górka Ludwik. Wieczerza pańska.
764 Górka Ludwik. Wieczerza Pańska albo nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. RN: Wieczerza Panska albo nabozenstwo do Nayswiętszego Sakramentu etc. A[nn]o 1746 we Lwowie Col: Soc. Jesu.
147 Górnicki Łukasz. Dzieje w Koronie Polskiej za Zygmunta I i Zygmunta II. Augusta. RN: Dzieie w Koronie Polskiey za Zygmunta I y Zygmunta II. Augusta az do smierci iego zprzytoczeniem niektorych postronnych rzeczy ab A[nn]o 1538 ad 1572.
148 Górny Honorat. Arka Pociechy. RO: Xiążeczka, Titulô Arka Pociechy w szarey opraw: Papier:
150 Grabia Stanisław Stefan. Bujna pasza. RO: Xiążeczka Titulô. Buyna Pasza, w czerwoney oprawie Papier:
151 Gradi Basilio. Palma panieńska. RF: Palma Panienska albo rosprawa przez W. O: Bazylego Grady S: J: w Kaliszu do Druku podana 1607.
577 Gramatyka. RO: Xiązek w ruzney oprawie, Titulô Grammatyki Francuskie z niemieckiemi, y Polskiemi. RZ: 36. Dialogi Francusko Polsko y Niemiecko, alias Grammatyka 1688.
152 Grodzicki Stanisław. Speculum religiosum to jest zwierciadło starożytnej zakonności. RF: Speculum Religiosum to iest Zwierciadło Starozytney Zakonnosci przez Xiędza Stanisława Rodyciusza [sic] w Toruniu 1698.
685 Grono. Grono winne z ogrodu Chrystusa. RN: Grono winne z ogrodu pana Chrystusa w Krakowie Drukarni Akademickiey a[nn]o 1656 w futeraliku.
153 Grosez Jean Etienne. Dziennik świętych albo rozmyślania na każdy dzień roku. RF: Dziennik Swiętych albo rozmyslania na Kazdy Dzien Roku przez Sodalisa Jednego we Lwowie w Drukarni Brackiey SSS: Troycy y J: K: Mci 1730 Anno. RO: Xią. Dziennik Swiętych, albo rozmyslania na każdy Dzień Roku w szarey oprawie papierowey.
154 Grymosz Marcin Bogumił. Anielskie pozdrowienie. RF: Anielskie pozdrowienie przez WX Marcina Bogumiła Grymosa do na Bozenstwa Katolickiego Sposobione w Lublinie 1698.
750 Grymosz Marcin Bogumił. Szczere samego Pana Boga w świętej pustyni szukanie. RN: Szczere Samego Pana Boga w Swiętey pustyni szukanie przez W.X. Marcina Bogumiła Grymosza S.J.T. A[nn]o 1689.
155 Hagenau Szymon (Hagenow). Bractwo świętej Anny, to jest ustawy, artykuły, porządki, i nabożeństwa tego Bractwa. RO: Xiążeczka Bractwa [sic] Swiętey ANNy opraw: w czerw: Papier.
156 Hansen Leonhard. Róża indyjska to jest przedziwny żywot i cuda świętej Róży Indian[s]kiej. RN: Roza Indyiska to iest Przedziwny Żywot y Cuda Swiętey Rozy Indiankiey 3. habitu So. Dominika. przez Leonarda Hansena. y Tomasza Tomickiego w Krakowie A[nn]o. 1677.
157 Haur Jakub Kazimierz. Ekonomika ziemiańska generalna. RO: Xię Ekonomika Ziemianska generalna.
158 Heidenstein Reinhold, Niewieszczyński Mikołaj. Ius terrestre nobilitatis Prussiae correctum. RN: Jus Terrestre nobilitatis Prussyae Correctum Lublini Typis Col: Soc: Jesu anno 1749.
806 Hellwig Christoph. Kalendarz uniwersalny na wszystkie lata służący, według rewolucyi biegow y planet od pewnego, biegłego w mátematyce opata pracownie wyrachowany. RN: Kalendarzów Ruznych lat - 34.
159 Hermanni Jan (Hermani). Delicje królów Chleb stołu Pańskiego. RN: Delycye chleb stołu Panskiego przez X. Jana Hermanniego w Krakowie a[nn]o 1677.
160 Hermanni Jan (Hermani). Powinności zakonne. RF: Powinnosci Zakonne przez X Jana Hermaniego Z: S. J. w Krakowie przedrukowane 1679.
657 Heures. Heures nouvelles. RN: Heures nouvelles A Paris 1718.
163 Heures. Heures nouvelles dediees aux dames de S. Cyr. RO: Xiąszka w czerwoną skurkę oprawna, Brzygi wkoło sryb[r]ne z klauzurkami srybrnemi. Titulô Heures, Novuelles [sic], Dediees, Aux Dames. De S: Cyr. Contenant.
164 Hińcza Marcin. Król bolesny Jezus Chrystus. RF: Krol Bolesny Jezus Chrystus przez X Marcina Hinczę S: J: opisany w Krakowie J: K: M: 1635.
165 Historia. Historia piękna i krotochwilna o Othonie. RF: Historya Piękna y Krotochwilna o Othonie w Krakowie w Drukarni Jakuba Matyaszkiewicza J: K: M: 1734.
166 Historia. Historia Starego i Nowego Testamentu. RN: Historya Starego y nowego Testamentu z wykladem Oycow Swiętych zebranym, przez andrzeja [sic] Chryzostoma Załuskiego w konczonczym się Roku 1703. przetłumaczona a zaczynającym się 1709 podana w Warszawie w Bibliothece Hieronyma Raroga Bibliopoli JK M.
167 Historia. Historia Starego i Nowego Testamentu. RF: Historyi Starego y nowego Testamentu przez J O X Jmc Andrzeia Załuskiego Biskupa Warminskiego w Warszawie w Drukarni J: K: M: 1744. [...].
168 Historia. Historia Starego i Nowego Testamentu. RF: Historyi Starego y nowego Testamentu przez J O X Jmc Andrzeia Załuskiego Biskupa Warminskiego w Warszawie w Drukarni J: K: M: 1744. NB 1 Exemplar 1755.
169 Historia. Historia życia, męczęństwa, i cudów S. Jana Nepomucena. RN: Historya Życia, męczęstwa [sic], y Cudow S. Jana Nepomucena Kanonika praskiego na Jasney gorze Częstochowskiey wydrukowana A[nn]o. 1740.
688 Historia. Historia o żywocie i znamienitych sprawach Aleksandra Wielkiego. RN: Historya o Zywocie y znamienitych sprawach Alexandra Wielkiego krola macedońskiego w Krakowie a[nn]o 1733.
684 Hołówka Kazimierz Alojzy. Domowe wiadomości Polskie i W.X. Litewskiego. RN: Domowe wiadomości Polskie i Wo X. Littewskiego a[nn]o 1753 w Wilnie.