Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a-z]:
387 Radliński Jakub Paweł. Grób wielkopiątkowy. RF: Grob Wielkopiątkowy w Lublinie w Drukarni Coll. S. J. 1730.
60 Byliński Izydor. Grzesznik przymuszony. RF: Grzesznik przymuszony 1748 A[nn]o.
20 Arias Francisco. Gwiazda Zaranna na Horyzoncie Polskim nowo wschodząca. RN: Gwiazda Zaranna na Horyzoncie Polskim nowo wschodząca. od w X. Franciszka Arias Zakonu Soc Jesu wydana. w Warszawie w Drukarni JK M: Colle: Soc Jesu. A[nn]o. 1749.
274 Marcin z Urzędowa. Herbarz polski. RO: Druga Xięga stara w szarey oprawie bez Tytułu. opisanie przyrodzenia Ziuł.
161 Pollacz Łukasz Rudolf. Heroina chrześcijańska. RN: Heroina Chrzescianska Swiątobliwemi aktami uzbroiona przez X Antoniego Nowakowskiego zakonu So. Pawła Roku 1720. w Dru: Jas: G. Czę:
162 Noailles Louis Antoine de. Heures imprimees par l’ordre de monseigneur le cardinal de Noailles. RO: Xią. Titulô Heures Jmprimèes par perdre [sic, winno być: l’ordre] de monseigneur L’e Cardinal, De Noailles, w czerwoney oprawie skurzan: RZ: 33. Heures Imprimees par l’ordre de monseigneur Le Cardinal de Noalles [sic] etc. a Paris 1701.
163 Heures. Heures nouvelles dediees aux dames de S. Cyr. RO: Xiąszka w czerwoną skurkę oprawna, Brzygi wkoło sryb[r]ne z klauzurkami srybrnemi. Titulô Heures, Novuelles [sic], Dediees, Aux Dames. De S: Cyr. Contenant.
657 Heures. Heures nouvelles. RN: Heures nouvelles A Paris 1718.
36 Berruyer Isaac Joseph. Historia Ludu Bożego. RO: Xię Historya Ludu Bożego. Thom. 2dus y Druga Takaż.
80 Daça Antonio (Daza, Dazza). Historia o paciorkach niebieskich. RF: Historya o Paciorkach Niebieskich przez O Wincentego Morawskiego w Krakowie 1761 [sic].
360 Poszakowski Jan Antoni. Historia o początku odszczepieństwa Kościoła Anglikańskiego. RN: Historya o Początku odszczepienstwa Koscioła Anglikanskiego y weysciu do niego Herezyi kalwinskiey y Innych sekt; zebrana y o pisana przez X Jana Poszakowskiego Soc Jesu Theologa w Warszawie w Drukarni JK M. Col: Soc Jesu. Anno 1748.
422 Sander Nicolas. Historia o schizmie albo odsczepieństwie angielskim. RF: Historia o Schyzmie przez Mikołaia Sandera Złozona w Sandomierzu w Drukarni J: K: M: Coll. S: J: 1748.
688 Historia. Historia o żywocie i znamienitych sprawach Aleksandra Wielkiego. RN: Historya o Zywocie y znamienitych sprawach Alexandra Wielkiego krola macedońskiego w Krakowie a[nn]o 1733.
165 Historia. Historia piękna i krotochwilna o Othonie. RF: Historya Piękna y Krotochwilna o Othonie w Krakowie w Drukarni Jakuba Matyaszkiewicza J: K: M: 1734.
167 Historia. Historia Starego i Nowego Testamentu. RF: Historyi Starego y nowego Testamentu przez J O X Jmc Andrzeia Załuskiego Biskupa Warminskiego w Warszawie w Drukarni J: K: M: 1744. [...].
168 Historia. Historia Starego i Nowego Testamentu. RF: Historyi Starego y nowego Testamentu przez J O X Jmc Andrzeia Załuskiego Biskupa Warminskiego w Warszawie w Drukarni J: K: M: 1744. NB 1 Exemplar 1755.
166 Historia. Historia Starego i Nowego Testamentu. RN: Historya Starego y nowego Testamentu z wykladem Oycow Swiętych zebranym, przez andrzeja [sic] Chryzostoma Załuskiego w konczonczym się Roku 1703. przetłumaczona a zaczynającym się 1709 podana w Warszawie w Bibliothece Hieronyma Raroga Bibliopoli JK M.
507 Vertot René Aubert de. Historia zaszłych rewolucji w rządach Rzeczypospolitej Rzymskiej. RO: Xię Titulo Historya zaszłych rewolucyi w rządach Rzeczy Pltey. Rzymskiey, Przez J Wo Jmc Pana Sapiehę, Kanclerza Wo Wo Xa Litto wyłożona.
169 Historia. Historia życia, męczęństwa, i cudów S. Jana Nepomucena. RN: Historya Życia, męczęstwa [sic], y Cudow S. Jana Nepomucena Kanonika praskiego na Jasney gorze Częstochowskiey wydrukowana A[nn]o. 1740.
7 Adrichomius Christianus. Historia żywota Matki i Syna. RN: Historya zywota matki y Syna Maryey [y] Jezusa przenayswiętszey Boga Rodzice w Warszawie Roku 1725.
498 Tylkowski Wojciech. Historie z osobliwszemi rewolucjami pod tytułem Stół mądrości. RF: Historye z Osobliwszemi Rewolucyami pod tytułem Stoł mądrosci przez WX Woyciecha Tylkowskiego S: J: Theologa w Drukarni Coll. Lubelskiego 1741.
527 Wolski Tomasz Stanisław. Illustris peregrinatio Ierosolimitana. RN: Illustris Peregrinatio Ierozolimitana Latius protracta. a Thomae Stanislao Wolski. Leopoli Typis A[nn]o. 1748.
394 (Radziwiłłowa Franciszka Urszula). Immortalitas omni saeculorum memoria perseveraturae famae post Extremum è vita Excessum [...] Ursulae Franciscae Radivilliae [...] Celebrata a maestissimo Radivilliano Collegio Nesvisiensi Soc. Jesu. Anno 1753. RN: Immortalitas omni Sæculorum memoria perseveraturae famae post Extremum è vita Excessum. Dnae Ursulae Franciscae Radivilliae Palatinae vilnensis ettc Celebrata Anno 1753. Neswisij Typis Ducalibus. W Axamit Karmażynowy oprawna.
782 Informacja. Informacja na Jubileusz powszechny dwuniedzielny, od Ojca Świętego Innocentego XIII Powszechnemu Kościołowi pozwolony.
665 Informacja. Informacja o Bractwie N. Panny. RN: Informacya o Bractwie N. Panny.
689 Instrukcja. Instrukcja rzymska o sądach i procesach [...] przeciw czarownicom. RN: Instrukcya Rzymska o sądach y processach A[nn]o 1739 w Poznaniu.
578 Intrigues. Intrigues amoureuses de quelques anciens Grecs. RO: Xiążeczka malenka w papir oprawna. Titulô. Intrigues Amoureuses ettc. RZ: 68. Intrigues Amoureuses de Quelques Anciens Grecs a La haie 1690.
158 Heidenstein Reinhold, Niewieszczyński Mikołaj. Ius terrestre nobilitatis Prussiae correctum. RN: Jus Terrestre nobilitatis Prussyae Correctum Lublini Typis Col: Soc: Jesu anno 1749.
788 Kochanowski Jan. Jan Kochanowski.
418 Rubinkowski Jakub Kazimierz. Janina zwycięskich triumfów dziełami i heroicznym męstwem Jana III. króla polskiego. RN: Janina Zwycięskich Tryumfow Dziełami y Heroicznym męstwem Krola Polskiego podany przez Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego w Poznaniu w Drukar: JK Mc Coll: poznan: Soc Jesu. A[nn]o. 1739.