Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
125 Filipowski Marcin. Spiżarnia aktów rozmaitych. RN: Spizarnia Aktow Rozmaitych w Krakowie w Drukarni Woyciecha Goreckiego J K M. Typ: A[nn]o. 1680.
152 Grodzicki Stanisław. Speculum religiosum to jest zwierciadło starożytnej zakonności. RF: Speculum Religiosum to iest Zwierciadło Starozytney Zakonnosci przez Xiędza Stanisława Rodyciusza [sic] w Toruniu 1698.
226 Kownacki Ignacy. Sparta polska. RO: Xię Spartha Polska Cudow Nayswiętt. Panny w Łuckim Obrazie WWOO Dominikanow.
126 (Flemming Jan Jerzy Detlov). Solemnis pompa in primo aditu praefecturae Castri Brestensis ab illustrissimo Georgio Detloff [...] Fleming [...] adornata anno 1752. RN: Solemnis Pompa in 1mo aditu Praefecturae Castri Brestensis ab Illustrissimo Georgio Detloff comite Fleming Adornata Anno 1753 [sic]. Lublini.
458 Snów. Snów wykład Daniela Proroka. RF: Snow wykład Daniela Proroka w Kra: 1732.
755 Snopek. Snopek mirry ogroda getsemańskiego. RN: Snopek mirry ogroda Getsemanskiego albo żałosne gorzkiey męki Syna Bożego etc. A[nn]o 1727 w Warszawie.
397 Rakiewicz Augustyn. Snopek mirry gorzkiej męki Jezusowej i Jego Matki Najświętszej Panny serdecznych boleści. RN: Snopek mirrhy Gorzkiey męki Jezusowey y matki iego ettc zebrany przez X. Augustyna Rakiewicza S. Th. Doktora w Supraslu u WW: OO. Bazylianow Roku 1712.
457 Snopek. Snopek mirrowy najsłodszego drzewa krzyża zbawiennego Pana Jezusa. RF: Snopek mirrowy naysłodszego Drzewa Krzyza Zbawiennego 1744.
338 Orłowski Ignacy. Słuszna sprawa koron Jezusa i Maryi. RN: Słuszna sprawa Koron Jezusa y Maryi za Dekretem O. S. Papieza Innocentego XIII. przez całą oktawę tryumfalnego aktu koronacyi przez iednego zakonnika konwentu Sokalskiego za licencyą starszych A[nn]o. 1727. we Lwowie. w Drukarni Coll: Soc Jesu.
304 Murczyński Andrzej. Słowo boże. RN: Słowo Boże przez X. Andrzeja Murczynskiego podane Roku 1749. w Sandomierzu w Drukarni JK M. Col: Soc Jezu [sic].
758 Słodkie. Słodkie gorzkiej męki Jezusa P. rozmyślanie. RN: Słodkie gorzkiey męki Jezusa P. Rozmyslanie A[nn]o 1746 w Lublinie Soc. Jesu.
72 Crasset Jean. Słodka i święta śmierć. RF: Słodka y S: Smierc przez WX Jana Craseta S: J: wydana na polski Język 1740 przetłumaczona w Drukarni Lwowskiey S: J: 1741.
778 Skutki. Skutki i moc Krzyża albo metala świętego patriarchy Benedykta.
176 Jabłonowski Jan Stanisław. Skrupuł bez skrupułu w Polszcze. RF: Szkrupułow w Polszcze przez pewnego Polaka w Lublinie 1751.
55 Brygida św. Skarby niebieskich tajemnic. RO: Xię Titulo Skarby niebieskich Tajemnic, To iest Xięgi objawienia Niebieskiego.
448 Skarbnica. Skarbnica niebieska. RN: Skarbnica niebieska zdawna y temi czasy jasniey otwarta ett. w Wilnie w Drukarni Oycow Jezuitow A[nn]o. 1671.
546 Zagajowski Ambroży (Zagajewski). Skarb wielki województwa sieradzkiego na roli Gidelskiej znaleziony. RN: Skarb wielki woiewodztwa Sieradzkiego znaleziony to iest obrazu Gidelskiego N. P. Maryi. przez X Ambrozego Zagaiowskiego A[nn]o. 1724. w Krakowie w Drukarni Franciszka Cezarego JKM. Typ:
780 Skarb. Skarb nieprzebrany wszytkich skutecznie zapomagający.
624 Steczewicz Jan Kazimierz. Skarb nieprzebrany dobrodziejstw boskich. Obraz cudowny Najświętszej Panny Mariey w opactwie Bledzewskim Rokitnickiej. RN: Skarb nieprzebrany Dobrodzieystw Boskich N.P. Maryi Rokitnickiey per X. Jana Steczewicza etc. a[nn]o 1672. w Poznaniu.
791 Palma Biagio. Skarb nieprzebrany aktów.
75 Cyprian od Matki Bożej. Skarb karmelitański. RN: Skarb Karmelitanski toiest: Traktat: Przez W. O Cypryana a S: Maria Karmelitę Bossego A[nn]o. 1650. W Krak: w Drukarni Franciszka Cezarego JK M Typo:
753 Skarb. Skarb duszy pobożnej albo zbiór osobliwych nabożeństw. RN: Skarb Duszy pobozney albo zbior etc. w Lublinie 175VI [sic].
446 Skarb. Skarb drogiej śmierci szczęśliwą wiecznością otaksowany. RF: Skarb drogiey Smierci Szczęsliwą Wiecznoscią Otaxowany 1727 w Wilnie w Drukarni wydany.
445 Skarb. Skarb drogi darów niebieskich pełen. RN: Skarb Drogi Darow Niebieskich pełen na Ubogacenie Dusz poboznych wydany Roku 1703 [sic]. w Kaliszu. w Drukarni JK M. Colle: Soc Jesu.
481 **Szymonowic Szymon. Sielanki.
756 Piechowski Józef. Siedm łez pokutującego grzesznika nad siedmią grzechami wylane. RN: Siedm łez pokutującego Grzesznika nad siedmią grzechami wylane przez X. Jozefa Piechowskiego A[nn]o 1743 we Lwowie.
466 Stawski Albrecht. Serdeczne do Boga, Matki Jego, i SS. patronów westchnienia, chrześcijańskiej duszy, przezacny, Najświętszej Maryi obraz de Gwadalupe Kodeński. RO: 25. Xię Serdeczne do Boga Matki Jego, y SS. Patronow westchnienia Naysw. Panny Kodenskiey Pozłacane w czarney oprawie. [egz.] 12. RO: 26. Xiąg Titulo Simili Serdeczne do Boga westchnienia w szarey oprawie Papierowey [egz.] 31. RO: 27. Xiąg Pod Tymże Tytułem Serdeczne do Boga westchnienia w czerwoney Papierowey oprawie [egz.] 21. RO: 28. Xiąg oprawnych w szarey oprawie skurzaney, iedna z Futeralikiem, Dwie bez Futeraliku Titulô Eôdem Serdeczne Do Boga dett: [egz.] 3.
467 Stawski Albrecht. Serdeczne do Boga, Matki Jego, i SS. patronów westchnienia, chrześcijańskiej duszy, przezacny, Najświętszej Maryi obraz de Gwadalupe Kodeński. RN: Serdeczne do Boga y matki iego y SS: Patronow westchnienia Przez X. Albrychta Stawskiego w Sandomierzu w Drukarni J K. Mci. Roku 1745.
134 Galliffet Joseph de. Serca Jezusowego cześć i chwała. RN: Serca Jezusowego cześc y chwała przez W X. Jozeffa de Gallisset [sic] Soc Jesu przypisana A[nn]o. 1730. w Sandomierzu JK M Colle: Soc Jes.
436 Seraficzna. Seraficzna Archikonfraterni Trójcy Przenajświętszej [...] rezonancja i konsonancja. RF: Seraficzna Archikonfraternij Troycy Przenayswię. rezonancia w Krakowie.