Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
164 Hińcza Marcin. Król bolesny Jezus Chrystus. RF: Krol Bolesny Jezus Chrystus przez X Marcina Hinczę S: J: opisany w Krakowie J: K: M: 1635.
165 Historia. Historia piękna i krotochwilna o Othonie. RF: Historya Piękna y Krotochwilna o Othonie w Krakowie w Drukarni Jakuba Matyaszkiewicza J: K: M: 1734.
166 Historia. Historia Starego i Nowego Testamentu. RN: Historya Starego y nowego Testamentu z wykladem Oycow Swiętych zebranym, przez andrzeja [sic] Chryzostoma Załuskiego w konczonczym się Roku 1703. przetłumaczona a zaczynającym się 1709 podana w Warszawie w Bibliothece Hieronyma Raroga Bibliopoli JK M.
167 Historia. Historia Starego i Nowego Testamentu. RF: Historyi Starego y nowego Testamentu przez J O X Jmc Andrzeia Załuskiego Biskupa Warminskiego w Warszawie w Drukarni J: K: M: 1744. [...].
168 Historia. Historia Starego i Nowego Testamentu. RF: Historyi Starego y nowego Testamentu przez J O X Jmc Andrzeia Załuskiego Biskupa Warminskiego w Warszawie w Drukarni J: K: M: 1744. NB 1 Exemplar 1755.
169 Historia. Historia życia, męczęństwa, i cudów S. Jana Nepomucena. RN: Historya Życia, męczęstwa [sic], y Cudow S. Jana Nepomucena Kanonika praskiego na Jasney gorze Częstochowskiey wydrukowana A[nn]o. 1740.
170 Horbowski Michał. Rozkaz Chrystusow. Czyń dobrze, a strzeż się złego. RN: Rozkaz Chrystusow. Czyń dobrze, a strzeż się złego wytłumaczony to iest uwagi krotkie ofiarowany w Warszawie w Drukarni JK Mci. 1730.
171 Hylzen Jerzy Mikołaj. [List pasterski]. RN: Jerzy z Eklow Hilzen z Bozey y Stolicy apostolskiey łaski Biskup Smolenski. 1746.
172 Ignacy Loyola św. Prawdy nieomylne z pierwszego tygodnia egzercycjów świętego Ignacego wyjęte. RN: Prawdy niepomyslne [sic] z pierwszego tygodnia Exercycyow Swiętego Ignacego wyięte. podane Roku 1754. w Wilnie w Drukarni J K M. Soc Jezu.
174 Jabłonowski Jan Stanisław. Modlitwy na post wielki i na dni jego. RN: Modlitwy na post wielki y na dni iego w Drukarni Jasney gory Częstochowskiey Roku 1719. Exemplarzow 3. RO: Xią Modlitwy na Postt Wielki w szarey Papier: opraw:
175 Jabłonowski Jan Stanisław. Myśli i refleksje pewnego penitenta opłakuiącego rozkoszy i marności światowe. RF: Mysli y Reflexie pewnego penitenta w Warszawie 1714.
176 Jabłonowski Jan Stanisław. Skrupuł bez skrupułu w Polszcze. RF: Szkrupułow w Polszcze przez pewnego Polaka w Lublinie 1751.
177 Jabłonowski Jan Stanisław. Traktacik o boskiej opatrzności. RO: Xiążeczka stara malęka [sic], Titulo. Traktacik o Boskiey Opatrznosci.
178 Jabłonowski Józef Aleksander. Ustawy i zdania przeciwko wynikającym w sercu ludzkim zarazom. RF: Ustawy y zdania pr[zeciw]ko wynikaiącym w Sercu Ludzkim Zarazom 1741.
179 Jabłoński Jacek. Drzewo żywota z raju. RN: Drzewo zywota z Raju przez ręce So. Emeryka Krolewica Węgierskiego przez X. Jacka Jabłonskiego tegoż Klasztoru So. Krzyza Professora podane w Krakowie w Drukarni Jakuba Matyaszkiewicza JK M. JO Jmi X. B. Krakowskiego Typograffa.
180 Jagodyński Stanisław Serafin. Pieśni katolickie nowo reformowane. RN: Piesni Adwentowe Polskie y Łacinskie.
181 Jarosiewicz Aleksy. Ogród duchowny ziółkami wonnemi różnego nabożeństwa zasadzony. RF: Ogrod Duchowny Ziołkami wonnemi roznego nabozenstwa zasadzony przez X Alexego Jarosiewicza O S: Dominika Kon[wentu] Kra[kowskiego] Possesora [sic] do Druku podany w Krakowie 1741.
182 Jarosiewicz Aleksy. Ogród różowy. RF: Ogrod ruzowy [sic] za Staraniem X Alexego Jarosiewicza zebrany y do Druku podany 1744 w Krakowie.
183 Jędrzejowski Kazimierz. Majestat chwały w Trójcy Przenajświętszej jedynego Boga. RF: Maiestat Chwały w Troycy Prze: w Sandomierzu w Drukarni Coll S: J: 1739.
184 [XXX]. RF: Przestroga.
185 Chrościński Wojciech Stanisław. Józef do Egiptu od braci przedany. RF: Jozef do Egiptu od Braci przedany 1645 [sic].
186 Juan de Jesús Maria. Ćwiczenie klasztorne. RF: Cwiczenie Klasztorne przez W. O. Brata Jana a Jezu Marya Jenerała Kar[melitów] Bossych do Druku podana w Krakowie 1645 A[nn]o.
187 Jungmann Konrad Christian. Allzeit (Der) lustige Franzos. RO: Xiąszka Niemiecka, Titulô. Der allzit [sic] lustige ett.
188 Juskiewicz Mikołaj. Szkoła pobożności. RN: Szkoła Pobozności przez So. Oyca Ignacego Fundatora Soc JESU. utwierdzona przez X. Mikołaja Juskiewicza Soc Jesu. w Sandomierzu A[nn]o. 1741. Colle: Soc Jesu.
189 Kanclerz. Kanclerz sławy ludzkiej najwymowniejszy, sakramentalnej pieczęci wielki sekretarz, język S. Jana Nepomucena. RO: Xiążeczka w szarey oprawie. Titulô. Kanclerz Sławy Ludzkiey.
191 Kański Andrzej. Żywot przenajchwalebniejszej Bogarodzice Panny Maryi. RF: Zywot przeNaychwelebniey B. R P: M: w Krak 1648.
192 Kantyczki. Kantyczki alias pieśni na święta uroczyste i na cały rok zebrane. RN: Kantyczki alias pieśni na swięta uroczyste y na cały Rok zebrane w Wilnie A[nn]o 1745. RO: Xią. alias Kantyczek.
193 Karpiński Szymon. Święte zabawy z Bogiem i Matką Jego. RF: Swięte Zabawy z Bogiem y Matką Jego przez X Simona Karpiskiego S: J: Theologa wydane w Krakowie 1698.
194 Katenbring Józef. Foedus Principum [...] Caroli Radziwiłł [...]cum [...] Marianna [...] Joannis Lubomirski filia, celebratum a Colle: Nesviesiensi Soc. Jesu. RN: Foedus Principum Celsissimi, Illustrissimi Excellentissimi Dni Caroli Radziwiłł. Ducis in Ołyka et Nieswież ettc S: R. PP. Ensiferi M. D. Li Cum Celsissima, Illustrissima Dna Dna Marianna Cellsis: et Illus: Joannis Lubomirski celebratum a Colle: Nesviesiensi Soc Jesu Anno [...] Typis Ducalib[us] Radiwilianis Colle: Neswisiensis Soc Jesu a[nn]o 1735 [winno być: 1753]. Exemplarzow w biały atłas oprawnych 3.
195 Kiersnicki Atanazy Ludwik. Wolny głos mów niedzielnych. RN: Wolny Głos mow niedzielnych naydzielnieyszym Głosem przez X. Atanazego Ludwika Kiersnickiego Soc Jesu. ettc Roku 1727. w Warszawie w Drukarni Col: Krolew: Soc Jesu.