Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
247 Łęczycki Mikołaj (Lancicius). Łatwy sposób rozmyślania. RF: Łatwy Sposob rozmyslania w Lublinie w Drukarni J: K: Mci S: J: 1751. RO: Xiążeczka Titulô. Łatwy sposob rozmyslania, w opraw: szar: papie:
248 Łęczycki Mikołaj (Lancicius). Medytacje nowym i doskonałym sposobem dla większej rozmyślających wygody na każdy dzień całego roku. RN: Medytacye WX. Mikołaja Lancycego Soc: Jesu. nowym y doskonałym sposobem dla większey Rozmyslających wygody wydane w Drukarni akademij wilenskiey Soc Jezu [sic] A[nn]o. 1727.
25 Augustyn św. Osobne z Bogiem rozmowy. RF: S: Augustyna Osobne z Bogiem rozmowy w Lublinie 1697.
250 Lilia. Lilia niebieska, odor na kotwicy zbawiennej tamująca. RF: Lilia Niebieska przez pewnego Oyca Zakonu S: B W Opactwa Supralskiego podana w Supraslu w Drukarni OO Bazylianow Unitow 1721.
251 Lilia. Lilia z cnót świętych Zgromadzenia Bractwa Antoniego S. Zebrana. RO: Xią Titulo. Lilia z Cnut Stych [Zgromadzenia Bractwa Antoniego] w oprawie papier:
252 Lipiewicz Antoni. Purpura zbawienna kaznodziejskim stylem ufloryzowana. RN: Purpura Zbawienna Kaznodzieyskim Stylem ufloryzowana. Wydana przez X. Antoniego Lipiewicza Zakonu Oyca S: Franciszka w Krakowie A[nn]o. 1745.
253 **Liricius Hipolit. Bractwo chordy abo paska zakonnego.
254 Litwanides Bartłomiej (imię zakonne: Walerian). Ogród różany: abo opisanie porządne dwu szczepów wonnej różej hierychuntskiej. RN: Ogrod Rozany abo opisanie porządne to iest: o Dwu Swiętych Rozancach przez W. O. Br. Waleryana Lith Prezydenta. w Krakowie w Drukarni Franciszka Cezarego. Roku 1627.
255 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RN: Krotkie Zebranie Roznego nabozenstwa Przedrukowano w Krakowie w Drukarni Sebastyana Hebanowskiego J K M. A[nn]o 1752. Exemplarzow 5.
257 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
258 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
259 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
26 Augustyn św. Rozmyślania nabożne. RF: Rozmyslania nabozne S: Augustyna.
260 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
261 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
262 Lubomirski Stanisław Herakliusz. Zbawiennych środków książeczka święta i geniuszowi politycznemu służąca. RF: Stanisława Lubomirskiego Mar. W: Kor: Xiązeczka Swięta y Gieniuszowi Politycznemu Słuząca w Wilnie 1728.
263 Łuczycki Józef. Droga ubita do Nieba. RF: Droga ubita do Nieba przez Ubitego przy Męce y Zabitego na Krzyzu Jezusa w Kaliszu 1748 A[nn]o.
264 Ługowski Marcin Piotr. Nauka życia dla nabycia duchownej umiejętności. RN: Nauka Zycia dla nabycia Duchowney umieiętności na Osmiodniowych Rekolekcyach ettc przez X Marcina Ługowskiego Soc Jesu w Drukarni Col: Lwow Soc Jezu. A[nn]o. 1742.
265 Luis de Granada. Przewodnik grzeszników. RN: Przewodnik Grzesznikow przez W X. Ludwika de Granade z Dominika S: po hiszpańsku napisany w Lublinie w Drukarni Colle: Soc Jesu a[nn]o. 1687.
266 Luis de Granada. Zwierciadło człowieka chrześcijańskiego. RF: Zwierciadło Człowieka Chrzescianskiego.
267 Major Jean, Averoult Antoine d'. Zwierciadło przykładów. RN: Zwierciadło przykładow ettc. przez X. Antoniego Davroulciusza Soc Jesu. w Kaliszu A[nn]o. 1690.
268 Makowski Adam. Wizerunek panny pokorniuchnej, a z Panem Bogiem wielce zjednoczonej. RO: Xię Wizerunek Panny Pokorniuchney, a z Panem Bogiem wielce ziednoczoney.
269 Makowski Adam. Wzywanie do modlitwy codziennej. RF: Wzywanie do Modlitwy Codzienney przez X Adama Makowskiego S: J: w Krakowie 1640.
27 Avila Francisco de. Ekscytarz duszny. RF: Excytarz duszny w Krakowie 1608.
270 Malczewski Adam. Zegarek czyśćcowy. RF: Zegarek Czyscowy w Wilnie 1754.
271 Manni Giovanni Battista. Aksiomata chrześcijańskiej filozofii. RO: Xiązeczka Stara, Titulô Axiomata Chrzescijanskiey Filozofij.
273 Manni Giovanni Battista. Prawdy powszechne, abo dowodne nauki chrześcijańskiej filozofii. RN: Prawdy powszechne abo dowodne nauki A[nn]o 1728.
274 Marcin z Urzędowa. Herbarz polski. RO: Druga Xięga stara w szarey oprawie bez Tytułu. opisanie przyrodzenia Ziuł.
275 Marcos da Lisboa. Kroniki trzech zakonów. RO: Xięga Kroniki Trzech zakonow postanowionych od Oyca So. Franciszka.
276 Maria od Jezusa z Agredy bł. Miasto święte niedościgłemi tajemnicami ubłogosławione. RF: Miasto S: Zycie przedziwne Matki wCielonego B M: objawione X w Miescie Algreda a przez X Piotrkowskiego [sic, winno być: Piotra Kwiatkowskiego] do Druku podane w Kaliszu 1731.