Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
682 Dziennik. Dziennik albo krótki sposób nabożeństwa. RN: Dziennik albo krotki sposób nabożeństwa w Drukarni Jasney Gory Częstochowskiey 1753.
681 Radziwiłł Albrycht Stanisław. Dyskurs nabożny o wysławieniu N.P. Maryi. RN: Dyskurs nabożny o wysławieniu N.P. Maryi w Krakowie wydany przez Albrychta Stanisława Radziwiłła kanclerza ettc. A[nn]o 1650 w futeraliku.
680 Boskiej. Boskiej opatrzności kongregacja nowa. RN: Boskiey opatrznosci kongregacya nowa w Lublinie 1719.
68 Chwała. Chwała rzymska z patriotów jego wielka [...] Przez zebranie życia błogosławionej Ludowiki w godzinkach i litanii. RF: Chwała Rzymska z Patryotow Jego przez pewnego Autora do Druku podana 1746.
679 Boskiej. Boskiej opatrzności bractwo nowe. RN: Boskiey opatrznosci bractwo nowe w Sandomierzu a[nn]o 1732.
678 Strauch Aegidius. Breviarium politicorum secundum rubricas. RN: Breviarium politicorum 1688.
677 Chmielowski Benedykt (Joachim Benedykt). Bieg roku całego. RN: Bieg Roku całego we Lwowie 1738 przez Chmielowskiego.
676 Manni Giovanni Battista. Aksiomata chrześcijańskiej filozofii. RN: Axiomata Chrześcianskiey filozofij. [...], [...], 1741.
675 Manni Giovanni Battista. Aksiomata chrześcijańskiej filozofii. RN: Axiomata Chrześcianskiey filozofij. [...], 1738, [...].
674 Manni Giovanni Battista. Aksiomata chrześcijańskiej filozofii. RN: Axiomata Chrześcianskiey filozofij. 1744, [...], [...].
673 Połaniecki Jan Kapistran. Anielskie nabożeństwo. RN: Anyelskie nabożeństwo 1736 d[ie]. 7 Decembris.
672 Akty. Akty nabożne do ran ukrzyżowanego Jezusa. RN: Akty [nabozne do Ran ukrzyżowanego Jezusa] [...] y w Lublinie 1733.
671 Akty. Akty nabożne do ran ukrzyżowanego Jezusa. RN: Akty nabozne do Ran ukrzyżowanego Jezusa w Kaliszu [...] 1754.
670 Młodzianowski Tomasz. Akty przygotowania się na dobrą śmierć. RN: Akty przygotowania się na Dobrą Smierć kapłanom ett[c.] X. Tomasza Młodzianowskiego Soc Jesu w Sandomierzu 1722.
67 Chrościński Wojciech Stanisław. Krótki zbiór duchownych zabaw. RN: Krotki Zbior Duchownych Zabaw Oyczystym wierszem przez JP. Woyciecha Stanisława Chroscinskiego ettc: do druku podany Roku 1711. w Drukarni Jasney Gory Częstochowskiey.
669 Modlitwa. RN: Modlitwa nayskutecznieysza.
668 Odpusty. RN: Odpusty z kopersztychem.
667 [XXX]. RN: IMI nabozne mowiącym niżey położone modlitwy.
666 Odpusty. RN: Odpusty od Oyca Sw.
665 Informacja. Informacja o Bractwie N. Panny. RN: Informacya o Bractwie N. Panny.
664 Wzywanie. RN: Wzywanie nabozne patronizacyi So Iwona.
663 Litania. Litania o Najświętszym Imieniu Maryi Panny. RN: Litania o Nay. Imieniu Maryi Panny.
662 Kalendarz. Kalendarz polityczny. RN: Kalendarz Polityczny na Rok P. 1751 w Lublinie. Kalendarz Polityczny na Rok P. 1752 w Lublinie.
661 Calendarium. Calendarium politicum. RN: Calendarium Polititicum [sic] Posnaniae.
660 [XXX]. RN: Zegnanie burze.
66 Chmielowski Benedykt (Joachim Benedykt). Nowe Ateny albo Akademia wszelakiej scjencji pełna. RN: Nowe Ateny albo Akademia wszelakiey scyencyi pełna. przez X. Benedykta Chmielowskiego Dziekana w Lwowie w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego J K M. Roku 1745. et 1746. [Cz. I-II].
659 [XXX]. RN: Xiąszka bez tytułu o wierze chrześciańskiey y o roznych punktach Pisma So.
658 Almanach. Almanach pour l’ anne 1739. RN: Almenach [sic] pour l’ anne 1739 a Amsterdam.
657 Heures. Heures nouvelles. RN: Heures nouvelles A Paris 1718.
656 Petit. Petit (Le) almanach de poche 1739. RN: Le petit almenach [sic] de Poche 1739 a la Haye.