Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł:
122 Falęcki Hieronim (Hilarion). Wojsko serdecznych noworekrutowanych na większą chwałę Boską afektów. RN: Woysko Serdecznych nowo Rekrutowanych na większą chwałę Boską affektow. Etc.
631 Filip Neriusz św. (Philippus Nerius s.). Zbawienne i pamięci godne nauki S. Filipa Neriusza. RN: Zbawienne y pamięci godne nauki S Filipa Neryusza ettc a[nn]o 1737. w poznaniu [sic] w Drukarni Akademickiey.
124 Filipowicz Jakub. Kazania na święta całego roku. RN: Kazania na Swięta Całego Roku WX. Jakuba Filipowicza Soc Jesu. wydane w Poznaniu w Drukarni Colle: Soc JESU A[nn]o. 1737.
125 Filipowski Marcin. Spiżarnia aktów rozmaitych. RN: Spizarnia Aktow Rozmaitych w Krakowie w Drukarni Woyciecha Goreckiego J K M. Typ: A[nn]o. 1680.
126 (Flemming Jan Jerzy Detlov). Solemnis pompa in primo aditu praefecturae Castri Brestensis ab illustrissimo Georgio Detloff [...] Fleming [...] adornata anno 1752. RN: Solemnis Pompa in 1mo aditu Praefecturae Castri Brestensis ab Illustrissimo Georgio Detloff comite Fleming Adornata Anno 1753 [sic]. Lublini.
127 Fontanna. Fontanna piącią strumieni krwawych płynąca. RF: Fontanna piącią Strumieni Krwawych płynąca w Drukarni Jasney Gury [sic] Częstochowskiey 1730.
128 Franciszek Salezy św. Droga do życia pobożnego. RN: Droga do Życia poboznego przez S. Franciszka Salesiusza Biskupa y Xcia Genewenskiego: a przez X. Jana Kazimierza Denhofa opata mogilskiego podana w Krakowie w Drukarni Franciszka Cezarego JKM. Typ: A[nn]o. 1679.
129 Franciszek Salezy św. Philotea czyli droga do pobożności. RN: Philotea Czyli Droga do pobozności od X Klemensa Stanisława Kostki Herki podana Roku 1741. w Krakowie w Drukarni akademickiey.
130 Frankowic Marcin Ignacy. Wizerunek świętej doskonałości błogosławionej Kunegundy jaśniejący. RO: Xię Wizerunek Swiętey doskonałosci Błogosławioney Kunegundy iasnieiący.
132 Fredro Andrzej Maksymilian. Piechotne ćwiczenie albo wojenność piesza. RF: Piechotne Cwiczenie albo woiennosc piesza przez Błazeja Lipowskiego do Druku podana w Krakowie 1660.
133 Gabinet. Gabinet duchowny do sekretnej rozmowy z Bogiem i świętemi Jego. RN: Gabinet Duchowny do Sekretney rozmowy z Bogiem y SS. Jego otwarty w Sandomierzu w Drukarni Coll: S. J: Roku 1742. RO: Xią. Gabinet Duchowny w czarn: opr: skurzaney.
134 Galliffet Joseph de. Serca Jezusowego cześć i chwała. RN: Serca Jezusowego cześc y chwała przez W X. Jozeffa de Gallisset [sic] Soc Jesu przypisana A[nn]o. 1730. w Sandomierzu JK M Colle: Soc Jes.
135 Gawath Jakub. Usługa codzienna Nájswiętszej Bogarodzice Pannie Maryi. RF: Usługa Codzienna N: B: R P: M: w Wiln. OO Fran 1691.
136 Gelarowski Bonawentura. Kazania na niedziele całego roku i święta. RN: Kazania na Niedziele Całego Roku y Swięta. od X. Bonawentury Gielarowskiego wydane. w Sandomierzu. Roku. 1738. [...].
137 Gentili Giuseppe. Karmelitanka niegdyś przy źródle Eliaszowym w boskie fawory opływająca. [Żywot Róży Marii Serio]. RN: Karmelitanka niegdys przy zrzodle Eliaszowym w Boskie fawory opływaiąca Roku P. 1748. w Poznaniu, w Drukarni Akademickiey.
138 Gentili Giuseppe. Róża kwitnąca niebu, wdzięczna światu pierwej w Karmelitańskim Eliasza św. raju. [Żywot Róży Marii Serio]. RN: Roza kwitniąca [sic] niebu, wdzięczna swiatu pierwiey [sic]w Karmelitanskim Eliasza S. Raiu. ett: A[nn]o. 1747. w Toruniu Typog: Teofila Ehrenfreid [sic] Waecold.
139 Gentili Giuseppe. Życie przedziwnych cnót i akcji pełne W. Sługi Bożej Róży Marii Serio. RN: Zycie przedziwnych cnot y akcyi pełne W. Sługi Bozego [sic] Rozy Maryi Serio. wydane przez X. Marcina Rubczynskiego. SThe: ett: A[nn]o. 1745. we Lwowie.
140 Gertruda Wielka św. Modlitwy S. Gertrudy. RF: Modlitwy S: Giertrudy z Łanciskiego [sic] ięzyka na Polski przez pewną Osobę Duchowną przetłumaczone na Jasney Gorze 1722.
141 Gertruda Wielka św. Niebo na ziemi albo strzeliste akty i afekty św. Gertrudy. RF: Niebo Na ziemi albo Strzeliste Akty y Affekty S: Giertrudy wydane w Wilnie 1724.
694 Gertruda Wielka św. Kwiat nabożeństwa. RN: Kwiat nabożeństwa to iest: modlitwy Giertrudy Swiętey a[nn]o 1697.
142 **Głos. Głos seraficzny, trojakim w trzech Osobach Boga wychwalający.
143 Głos. Głos wołającego na puszczy. RN: Głos Wołającego na Puszczy albo raczey Rekolekcye na trzy dni Postu wydane Roku 1727. w Krakowie w Drukarni Akademickiey.
687 Głos. Głos ratunku proszący z apteczką. RN: Głos Ratunku proszący z apteczką w odgłosach [y] woniach swoich a[nn] 1727.
144 Główczyński Stanisław (Głowczeński). Pańska z Panem Bogiem zabawa i świątobliwa rozrywka. RN: Panska z Bogiem Zabawa y swiątobliwa Rozrywka zamykająca wsobie nauki chrzescianskie ettc: przez Jednę Damę polską złozona na Dwie Xięgi podzielona Roku 1737. w Kaliszu w Drukarni JKM. Colle: Soc Jesu. RO: Xiąg małych Titulô Panska z Panem Bogiem Zabawa w szarey oprawie papierowey Osiemdziesiątt sześc, Takichże w czerwoney oprawie cztyry. do Tychże iedna większa.
145 Goldonowski Andrzej. Bractwa S. Anioła Stróża, [...] akty nabożne. RO: Xiązeczka Bractwa So. Anioła w skurzaney oprawie szarey, starey.
690 Gorczyn Jan Aleksander. Kwiatki liliowe z rozmaitością nabożeństw osobliwych. RN: Kwiatki Liliowe z rozmaitoscią nabozeństw osobliwych wonniejące a[nn]o [...] [...] et 1700 z klauzurką srebrną w futeraliku malenka [...].
691 Gorczyn Jan Aleksander. Kwiatki liliowe z rozmaitością nabożeństw osobliwych. RN: Kwiatki Liliowe z rozmaitoscią nabozeństw osobliwych wonniejące a[nn]o 1722, [...] [...] bez futeralikow.
692 Gorczyn Jan Aleksander. Kwiatki liliowe modlitwami nabożnemi woniające w ogrodach duchownych. RN: Kwiatki Liliowe z rozmaitoscią nabozeństw osobliwych wonniejące a[nn]o [...], 1742 [...] bez futeralikow.
146 Gorczyński Akwilin Michał. Żywy wzór apostolskiej doskonalości B. Stanisław Kazimierczyk. RN: Zywy Wzor apostolskiey doskonalości B. Stanisław Kazimierczyk. ettc przez X. Aquilina Michała Gorczynskiego ettc swiatu wystawiony A[nn]o. 1702. w Krakowie.
149 Gość. Gość pożądany patron w potrzebách skuteczny św. Onufriusz. RF: Gość poządany w Krakowie w Drukarni Dominika Siarkowskiego J: K. M 1744 A[nn]o.