Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł:
449 Skarga Piotr. Cnota miłosierdzia. RF: Cnota Miłosierdzia w Poznaniu w Drukarni JK:Mci Koll. S J: 1739 Anno.
450 Skarga Piotr. Kazania na niedziele i święta całego roku. RO: Xięga Kazanie [sic] na niedzielę [sic] y swiętta Całego Roku Xiędza Skargi Soc. IESU.
451 Skarga Piotr. Żołnierskie nabożeństwo. RO: Xią: Zołnierskie Nabożeństwo w szarey oprawie papierowey.
452 Skarga Piotr. Żołnierz chrześcijański. RF: Zołnierz Chrzescianski przez X Piotra Skarge S: J: w Poznaniu 1677.
448 Skarbnica. Skarbnica niebieska. RN: Skarbnica niebieska zdawna y temi czasy jasniey otwarta ett. w Wilnie w Drukarni Oycow Jezuitow A[nn]o. 1671.
780 Skarb. Skarb nieprzebrany wszytkich skutecznie zapomagający.
445 Skarb. Skarb drogi darów niebieskich pełen. RN: Skarb Drogi Darow Niebieskich pełen na Ubogacenie Dusz poboznych wydany Roku 1703 [sic]. w Kaliszu. w Drukarni JK M. Colle: Soc Jesu.
446 Skarb. Skarb drogiej śmierci szczęśliwą wiecznością otaksowany. RF: Skarb drogiey Smierci Szczęsliwą Wiecznoscią Otaxowany 1727 w Wilnie w Drukarni wydany.
753 Skarb. Skarb duszy pobożnej albo zbiór osobliwych nabożeństw. RN: Skarb Duszy pobozney albo zbior etc. w Lublinie 175VI [sic].
683 Sierakowski Wacław Hieronim. Droga do nabycia doskonałości chrześcijańskiej. RN: Droga do nabycia doskonałości chrześciańskiey ogłoszona Roku 1751 Soc: Jesu.
444 Siejkowski Michał (Sieykowski). Świątnica Pańska. RN: Swiątnica Panska to iest Koscioł Boga ettc przez W X. Michała Sieykowskiego na ten czas. Kaznodziee. ett: podana Anno 1743. w Krakowie w Drukarni akademickiey.
437 Serroni Hyacinthe. Rozmowy duszy z Bogiem pełne afektów na siedm psalmów pokutnych. RF: Rozmowy duszy z Bogiem pełne Affektow na Siedm Psalmow pokutnych przez Jmc X Jacka Serrony pierwszego Arcybiskupa Alby. 1751.
436 Seraficzna. Seraficzna Archikonfraterni Trójcy Przenajświętszej [...] rezonancja i konsonancja. RF: Seraficzna Archikonfraternij Troycy Przenayswię. rezonancia w Krakowie.
759 Septenna. Septenna albo nabożeństwo do S. Wincentego Ferreriusza. RN: Septenna albo nabozeństwo do So Wincentego Ferreryusza w Krakowie A[nn]o 1752.
432 Segneri Paolo. Manna duszy, albo ćwiczenia się duchowne. RO: Xią. Manna Duszy, albo cwiczenia się Duchowne w szarey opraw:
433 Segneri Paolo. Manne (La) celeste de l’ame ou meditations sur des passages choisis. RO: Xią. Francuska, Titulo La, Manne Celeste, De L’Ame ou Meditations Sur Des Passages choisis, de L’Ecriture Saninte [sic], Pod jednym że Tytułem Xiązek w szarey oprawie. skurzaney 2. RZ: 14. La Manne Celeste de L’ame ou Meditations sur des Passages Choisis. De L’Ecriture Sainte Pour tous les jours de l’Annee, a Bruxelles 1714, Tom 3. RZ: 25. La Manne Celeste de L’ame ou Meditations sur des Passages Choisis par le Pere Signeri [sic] etc. a Bruxelles 1714.
434 Segneri Paolo. Medytacje na różne wybrane z Pisma Świętego teksty na każdy dzień w roku. RN: Medytacye na rozne wybrane z Pisma Swiętego Texty na kazdy Dzien w Roku Przez W. X. Pawła Segnery. Tom[ów] 4. Roku 1728.
435 Segneri Paolo. Nauka dla poczynającego słuchać spowiedzi. RF: Nauka dla poczynaiącego Słuchać Spowiedzi przez Pawła X Segnery S: J. po włosku napisana a przez X: Woyciecha Tylkowskiego S: J: na polski Język przełozona w Wilnie 1740.
431 Scupoli Lorenzo. Wojna duchowna albo nauka doskonałego zwycięstwa samego siebie. RF: Woyna Duchowna albo nauka doskonałego Zwycięstwa Samego Siebie w Lublinie 1746.
430 Savonarola Girolamo. Rozmyślania duchowne i nabożne nad psalmem pięćdziesiątym. RF: Rozmyslania duchowne y nabozne nad psalmem piędziesiątym [sic] w Wilnie 1753.
428 (Sapieha Jan Fryderyk). RO: Applauz, w papirze złotym, na Jmieniny JWJmc Pana, Graffa Kanclerza Wo. Wo. Xa Litto Z nutami muzycznemi.
429 (Sapieha Jan Fryderyk). Joannes, quo nemo cedit [...] Joannes Fridericus [...] Sapieha [...], in publico prosapiae, patriae ac religionis luctu, a Collegio Brestensi Soc. Jesu omni memoriae commendatus. Anno D. 1752. RN: Joannes quó nemo cedit major Illus. Excelle: Dnus Joannes Fridericus comes in Codeń ettc Sapieha supremus M D Li Cancelarius Comendat[us] anno D[omi]ni 1752.
621 Sapieha Jan Fryderyk. Obserwacje Diophanesa Kiliana na Kczewie, Kuligowie Relatyńskiego. RN: Obserwacye Diopchanesa [sic], Kiliana ettc. a[nn]o 1743.
424 Sapieha Jan Fryderyk. Annotacje historyczne o początku dawności, zacności heroicznego i wielce sławnego w Królestwie Polskim orderu kawalerów Białego Orła. RN: Annotacye Historyczne o początku dawnosci, zacnosci heroicznego y wielce slawnego w Krolestwie Polskim orderu Białego orła przez Augusta II. od adama chodkiewicza, Błudeńskiego, Daugieliskiego ettc. Sty. przetłumaczone w Warszawie Typis Col: Soc Jesu A[nn]o. 1730.
425 Sapieha Jan Fryderyk. Fundatio infulatae praepositurae Codnensis. RO: Fundacye Infulatae Praepositurae Codnensis.
426 Sapieha Jan Fryderyk. Monumenta albo zebranie starożytnych ozdób Przenajczystszej Bogarodzicy Maryi Panny w dawnym wielce obrazie kodeńskim. RN: Monumenta albo zebranie Starożytnych ozdob Przenayczystszey Boga rodzicy Maryi Panny A[nn]o. 1723. RO: Xią. Monumenta, albo Zebranie starozytnych [ozdób] PrzenaySwiętt. Boga Rodzicy stara, w czerwony Papier oprawna.
427 Sapieha Jan Fryderyk. Monumenta antiquitatum marianarum. RO: Xię Munimenta [sic] antiquit[a]t[um] Mariana[rum].
423 Santa-Cruz de Marzenado, Alvaro de Navia Osorio de. Refleksje wojskowe i polityczne. RF: Reflexie Woyskowe przez Margraffa de Santa Cruz w Gdansku 1742. RO: Xią. Reflexye Woyskowe, y Polityczne w papier opraw: Czerwony.
422 Sander Nicolas. Historia o schizmie albo odsczepieństwie angielskim. RF: Historia o Schyzmie przez Mikołaia Sandera Złozona w Sandomierzu w Drukarni J: K: M: Coll. S: J: 1748.
421 **Ruscelli Girolamo. Tajemnice wszystkim obojga płci nie tylko ku leczeniu rozmaitych chorób.