Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
474 Świątnica. Świątnica duchowna Bogu w Trójcy Jedynemu. RN: Swiątnica Duchowna Bogu w Troycy Jedynemu od Heroyny pobozney wystawiona przyozdobiona w Drukarni Jasney Gory Często: A[nn]o. 1731.
625 Światło. Światło z pod cieniów zakonnych na widok wystawione. Błogosławiona Joanna Franciszka Fremiot. RN: Swiatło z pod cieniow zakonnych na widok wystawione B. Joanna Franciszka Fremiot. ettc a[nn]o 1752. w Krakowie.
234 Kuliński Józef. Śmiertelne zwłoki [..] Jana Fryderyka Sapiehy. RN: Smiertelne zwłoki J W JP. Jana Fryderyka Sapiehy Kanclerza W WX Litto sprowadzone y w Oyczystym Sapiezynskim grobie złożone przez X. Jozefa Kulinskiego Soc Jesu Rectora Collegium Brzeskiego w Lublinie Roku 1753. Exemplarzow w zielony y w biały kwiecisty pułpartyr oprawnych 5. Item tey ze Edycyi wpapier turecki oprawnych Exemplarzow 20.
12 Androzzi Fulvio. Ścieszka pobożnego chrześcijanina. RN: Scieszka poboznego chrzescianina w Poznaniu w Drukarni Woyciecha Regulusa R. P. 1648.
188 Juskiewicz Mikołaj. Szkoła pobożności. RN: Szkoła Pobozności przez So. Oyca Ignacego Fundatora Soc JESU. utwierdzona przez X. Mikołaja Juskiewicza Soc Jesu. w Sandomierzu A[nn]o. 1741. Colle: Soc Jesu.
751 Szkoła. Szkoła nabożeństwa chrześcijańskiego. RN: Szkoła nabozenstwa chrzescianskiego a[nn]o1742 w Krakowie.
757 Szczęśliwość. Szczęśliwość w rzeczy i w imieniu S. Felicjana męczennika. RN: Szczęsliwosc w rzeczy y w Imieniu S. Felicyana męczenika [sic] etc. A[nn]o 1750 we Lwowie w Drukarni SS. Troycy.
750 Grymosz Marcin Bogumił. Szczere samego Pana Boga w świętej pustyni szukanie. RN: Szczere Samego Pana Boga w Swiętey pustyni szukanie przez W.X. Marcina Bogumiła Grymosza S.J.T. A[nn]o 1689.
86 Ostrowski-Danejkowicz Jan. Swada polska i łacińska. RO: Xię Suada Polska y Łacinska, albo miscellanea oratorskie Przez Daneykowicza. Tho. 1mo.
238 Kwiatkiewicz Jan. Supplex libellus. [na odwrocie karty tytułowej:] Supplex libellus pro Deo ad animam peccatricem. RN: Supllex [sic] Libellus pro Deo ad animam etc. opera Joannis Kwiatkiewicz SJesu. a[nn]o 1687.
471 Suplika. Suplika w różnych życia ludzkiego przypadkach do N.P. Maryi podana. RF: 140. Supplika w Roznych Zycia ludzkiego przypadkach do Nay: Maryi podana w Wilnie 1749. RF: [151]. Supplika w roznych Zycia ludzkiego przypadkach w Wil. 1749.
502 Tylkowski Wojciech. Suplement mądrości doskonałej. RF: Suplement Mądrosci doskonały [sic] przez X. Woyciecha Tylkowskiego S: J: w Wilnie 1723.
557 Zehentner Paul. Sumnienie niespokojne abo sumienny mól grzesznika nieustannie dręczący. RF: Sumnienie niespokoyne abo Sumienny mol grzesznika nie ustannie dręczący przez Pawła Zehentnera do druku podany w Wilnie [sic] 1744.
106 Drużbicki Kasper. Suma przed Bogiem szacowna. RF: Summa przed Bogiem Szacowna od X Kaspra Druzbickiego S: J: w Poznaniu 1749.
752 Suma. Suma nabożeństwa chrześcijańskiego. RN: Summa nabozenstwa Chrzescianskiego w Wilnie A[nn]o 1726.
760 Poszakowski Jan Antoni. Suma historii uniwersalnej. RN: Summa Historyi Uniwersalney abo Index A[nn]o 1748 w Wilnie Soc. Jesu.
469 **Strzeliste. Strzeliste afekta do Pana Jezusa Nazareńskiego w Antokolskim obrazie łaskami słynącego.
501 Tylkowski Wojciech. Stół mądrości ku zbawieniu. RF: Stoł Mądrosci ku Zbawieniu wydany w Drukarni Poznanskiey przez WX Woyciecha Tylkowskiego S: J: Theologa 1739.
358 Popławski Mikołaj. Stół duchowny albo medytacje i nauki duchowne. RN: Stoł Duchowny albo medytacye y nauki Duchowne podane przez J O Biskupa y Senatora Polskiego w Warszawie w Drukarni Krzysztofa Domanskiego J K M. Typ: A[nn]o. 1704. Tomow 3.
513 Wąsiewicz Bonawentura. Stopnie do rozmyślania męki Pańskiej. RF: Stopnie do rozmyszlania Męki Panskiey w Warsz 1740.
343 Parvilliers Adrien. Stations (Les) de Jerusalem et de Calvaire. RO: Xią. Titulô L’Stations de Jerusalem, et de Calvaire w szarey oprawie malutka. RZ: 63. Les Stations de JEruzalem et de Calvaire a Paris 1738.
407 Roa Martino de. Stan dusz cierpiących w czyśćcu i jeich przeciw dobrodziejom wdzięczność. RN: Stan Dusz Cierpiących w Czysccu przez X Marcina Roa Soc JESU permissu superior[um] w Poznaniu w Drukarni Woyciecha Regulusa A[nn]o. 1649.
465 Stacje. Stacje Pana naszego Jezusa Chrystusa podczas Jego krwawej męki. RF: 133. Stacye P: Naszego J. Chrystusa we Lwowie w Drukarni wydrukowane 1748. RF: [154]. Stacye P: Naszego J. Chrystusa we Lwowie 1748. RO: 53. Xiążeczek Powiększych w szarey oprawie. Titulô. Stacye P. N. J. Chr. [egz.] 10. RO: 67. Xią. Stacyi Papierem obłożonych [egz.] 8.
754 Sprawiedliwość. Sprawiedliwość z Nieba wyglądająca. RN: Sprawiedliwosc z Nieba wyglądaiąca z racyi introdukcyi Konfraternij Iwona So etc. A[nn]o 1743 d. 27 8bris w Lublinie.
749 Sposób. Sposób odprawowania różańca Najśw. Panny Maryi. RN: Sposob odprawowania rozanca Nays. Pan: Maryi A[nn]o 1744 w Lublinie.
464 Sposób. Sposób nabożeństwa do najsłodszego Serca Maryi Panny. RF: Sposob Nabozenstwa do Naysłodszego Serca M: P. przez WW OO Karmelitow w Wilnie 1747.
35 Bernard św. Sposób mądrego i dobrego życia. RN: Sposob mądrego y Dobrego Zycia z Xiąg Bernarda So. Doktora Koscielnego wypisany.
761 Sposób. Sposób krótkiego nabożeństwa do S. Piotra z Alkantary. RN: Sposob krotkiego nabozeństwa S. Piotra z Alkantary etc. w Krakowie w Drukarni Akademickiey.
463 Sposób. Sposób bardzo łatwy nauczenia przez katechizm wiary świętej. RF: Sposob bardzo łatwy naUczenia przez Katechyzm we Lwowie wyDrukowany 1745.
441 Juniewicz Karol Mikołaj. Splendor korony z dwunastu gwiazd albo praerogatyw. RN: Splendor Korony ettc.