Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
134 Galliffet Joseph de. Serca Jezusowego cześć i chwała. RN: Serca Jezusowego cześc y chwała przez W X. Jozeffa de Gallisset [sic] Soc Jesu przypisana A[nn]o. 1730. w Sandomierzu JK M Colle: Soc Jes.
135 Gawath Jakub. Usługa codzienna Nájswiętszej Bogarodzice Pannie Maryi. RF: Usługa Codzienna N: B: R P: M: w Wiln. OO Fran 1691.
136 Gelarowski Bonawentura. Kazania na niedziele całego roku i święta. RN: Kazania na Niedziele Całego Roku y Swięta. od X. Bonawentury Gielarowskiego wydane. w Sandomierzu. Roku. 1738. [...].
137 Gentili Giuseppe. Karmelitanka niegdyś przy źródle Eliaszowym w boskie fawory opływająca. [Żywot Róży Marii Serio]. RN: Karmelitanka niegdys przy zrzodle Eliaszowym w Boskie fawory opływaiąca Roku P. 1748. w Poznaniu, w Drukarni Akademickiey.
138 Gentili Giuseppe. Róża kwitnąca niebu, wdzięczna światu pierwej w Karmelitańskim Eliasza św. raju. [Żywot Róży Marii Serio]. RN: Roza kwitniąca [sic] niebu, wdzięczna swiatu pierwiey [sic]w Karmelitanskim Eliasza S. Raiu. ett: A[nn]o. 1747. w Toruniu Typog: Teofila Ehrenfreid [sic] Waecold.
139 Gentili Giuseppe. Życie przedziwnych cnót i akcji pełne W. Sługi Bożej Róży Marii Serio. RN: Zycie przedziwnych cnot y akcyi pełne W. Sługi Bozego [sic] Rozy Maryi Serio. wydane przez X. Marcina Rubczynskiego. SThe: ett: A[nn]o. 1745. we Lwowie.
140 Gertruda Wielka św. Modlitwy S. Gertrudy. RF: Modlitwy S: Giertrudy z Łanciskiego [sic] ięzyka na Polski przez pewną Osobę Duchowną przetłumaczone na Jasney Gorze 1722.
141 Gertruda Wielka św. Niebo na ziemi albo strzeliste akty i afekty św. Gertrudy. RF: Niebo Na ziemi albo Strzeliste Akty y Affekty S: Giertrudy wydane w Wilnie 1724.
142 **Głos. Głos seraficzny, trojakim w trzech Osobach Boga wychwalający.
143 Głos. Głos wołającego na puszczy. RN: Głos Wołającego na Puszczy albo raczey Rekolekcye na trzy dni Postu wydane Roku 1727. w Krakowie w Drukarni Akademickiey.
144 Główczyński Stanisław (Głowczeński). Pańska z Panem Bogiem zabawa i świątobliwa rozrywka. RN: Panska z Bogiem Zabawa y swiątobliwa Rozrywka zamykająca wsobie nauki chrzescianskie ettc: przez Jednę Damę polską złozona na Dwie Xięgi podzielona Roku 1737. w Kaliszu w Drukarni JKM. Colle: Soc Jesu. RO: Xiąg małych Titulô Panska z Panem Bogiem Zabawa w szarey oprawie papierowey Osiemdziesiątt sześc, Takichże w czerwoney oprawie cztyry. do Tychże iedna większa.
145 Goldonowski Andrzej. Bractwa S. Anioła Stróża, [...] akty nabożne. RO: Xiązeczka Bractwa So. Anioła w skurzaney oprawie szarey, starey.
146 Gorczyński Akwilin Michał. Żywy wzór apostolskiej doskonalości B. Stanisław Kazimierczyk. RN: Zywy Wzor apostolskiey doskonalości B. Stanisław Kazimierczyk. ettc przez X. Aquilina Michała Gorczynskiego ettc swiatu wystawiony A[nn]o. 1702. w Krakowie.
147 Górnicki Łukasz. Dzieje w Koronie Polskiej za Zygmunta I i Zygmunta II. Augusta. RN: Dzieie w Koronie Polskiey za Zygmunta I y Zygmunta II. Augusta az do smierci iego zprzytoczeniem niektorych postronnych rzeczy ab A[nn]o 1538 ad 1572.
148 Górny Honorat. Arka Pociechy. RO: Xiążeczka, Titulô Arka Pociechy w szarey opraw: Papier:
149 Gość. Gość pożądany patron w potrzebách skuteczny św. Onufriusz. RF: Gość poządany w Krakowie w Drukarni Dominika Siarkowskiego J: K. M 1744 A[nn]o.
150 Grabia Stanisław Stefan. Bujna pasza. RO: Xiążeczka Titulô. Buyna Pasza, w czerwoney oprawie Papier:
151 Gradi Basilio. Palma panieńska. RF: Palma Panienska albo rosprawa przez W. O: Bazylego Grady S: J: w Kaliszu do Druku podana 1607.
152 Grodzicki Stanisław. Speculum religiosum to jest zwierciadło starożytnej zakonności. RF: Speculum Religiosum to iest Zwierciadło Starozytney Zakonnosci przez Xiędza Stanisława Rodyciusza [sic] w Toruniu 1698.
153 Grosez Jean Etienne. Dziennik świętych albo rozmyślania na każdy dzień roku. RF: Dziennik Swiętych albo rozmyslania na Kazdy Dzien Roku przez Sodalisa Jednego we Lwowie w Drukarni Brackiey SSS: Troycy y J: K: Mci 1730 Anno. RO: Xią. Dziennik Swiętych, albo rozmyslania na każdy Dzień Roku w szarey oprawie papierowey.
154 Grymosz Marcin Bogumił. Anielskie pozdrowienie. RF: Anielskie pozdrowienie przez WX Marcina Bogumiła Grymosa do na Bozenstwa Katolickiego Sposobione w Lublinie 1698.
155 Hagenau Szymon (Hagenow). Bractwo świętej Anny, to jest ustawy, artykuły, porządki, i nabożeństwa tego Bractwa. RO: Xiążeczka Bractwa [sic] Swiętey ANNy opraw: w czerw: Papier.
156 Hansen Leonhard. Róża indyjska to jest przedziwny żywot i cuda świętej Róży Indian[s]kiej. RN: Roza Indyiska to iest Przedziwny Żywot y Cuda Swiętey Rozy Indiankiey 3. habitu So. Dominika. przez Leonarda Hansena. y Tomasza Tomickiego w Krakowie A[nn]o. 1677.
157 Haur Jakub Kazimierz. Ekonomika ziemiańska generalna. RO: Xię Ekonomika Ziemianska generalna.
158 Heidenstein Reinhold, Niewieszczyński Mikołaj. Ius terrestre nobilitatis Prussiae correctum. RN: Jus Terrestre nobilitatis Prussyae Correctum Lublini Typis Col: Soc: Jesu anno 1749.
159 Hermanni Jan (Hermani). Delicje królów Chleb stołu Pańskiego. RN: Delycye chleb stołu Panskiego przez X. Jana Hermanniego w Krakowie a[nn]o 1677.
160 Hermanni Jan (Hermani). Powinności zakonne. RF: Powinnosci Zakonne przez X Jana Hermaniego Z: S. J. w Krakowie przedrukowane 1679.
161 Pollacz Łukasz Rudolf. Heroina chrześcijańska. RN: Heroina Chrzescianska Swiątobliwemi aktami uzbroiona przez X Antoniego Nowakowskiego zakonu So. Pawła Roku 1720. w Dru: Jas: G. Czę:
162 Noailles Louis Antoine de. Heures imprimees par l’ordre de monseigneur le cardinal de Noailles. RO: Xią. Titulô Heures Jmprimèes par perdre [sic, winno być: l’ordre] de monseigneur L’e Cardinal, De Noailles, w czerwoney oprawie skurzan: RZ: 33. Heures Imprimees par l’ordre de monseigneur Le Cardinal de Noalles [sic] etc. a Paris 1701.
163 Heures. Heures nouvelles dediees aux dames de S. Cyr. RO: Xiąszka w czerwoną skurkę oprawna, Brzygi wkoło sryb[r]ne z klauzurkami srybrnemi. Titulô Heures, Novuelles [sic], Dediees, Aux Dames. De S: Cyr. Contenant.