Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
709 Modlitwa. Modlitwa wielce nabożna do Pana naszego Jezusa Chrystusa. RN: Oc, s. 2, Modlitwa wielce nabozna. RN: Oc, s. 4, Modlitwa wielce nabozna do Pana Jezusa.
708 Kwiatkiewicz Jan. Morze łask i pociech Bolesna Matka Boża. RN: Morze Łask y pociech Bolesna Matka Boża p: X. Jana Kwiatkiewicza 1744.
707 Lilia. Lilia codziennemi woniejąca cudami S. Antoni Padewski. RN: Lilia codziennemi wonieiąca cudami S. Antoni Padewski.
706 Krótkie. Krótkie nabożeństwo do S. Kajetana [...] roku 1745 dnia 8 września. RN: Krotkie nabozeństwo do S. Kaietana A[nn]o 1745 d[ie] 8 augusti [sic].
705 Duńczewski Stanisław Józef. Kalendarz rzymski, ruski, niemiecki i saski na rok pański 1733. RN: Kalendarz Rzymski na Rok Panski 1733.
704 Krótkie. Krótkie zebranie życia, cnót śmierci i cudów B. Józefa z Kopertynu. RN: Krotkie zebranie zycia, cnot smierci y cudow B. Jozefata [sic] A[nn]o 1754 w Lublinie.
703 Cultus. Cultus divinae providentiae devote expressus. RN: Cultus Divinae providentiae devote expressus w Krakowie A[nn]o 1714.
702 Kometa. Kometa z multiplikacji przez liczbę dwa. RN: Kometa z multiplikacyi przez liczbę dwa.
701 Kopia. Kopia listu pewnego luteranina do pastora swego. RN: Kopia Listu pewnego Luteranina do pastora swego.
700 Koronka. Koronka o Przemienieniu Pańskim. RN: Koronka o Przemieniu [sic] pańskim nieoprawna.
70 Chwała. Chwała wyznawcy Chrystussowego św. Piotra. RO: Xiążeczka Titulo Chwała wyznawcy Chrystussowego So Piotra w czerwoney oprawie.
7 Adrichomius Christianus. Historia żywota Matki i Syna. RN: Historya zywota matki y Syna Maryey [y] Jezusa przenayswiętszey Boga Rodzice w Warszawie Roku 1725.
699 Koronka. Koronka Bractwa SS Aniołów Stróżów. RN: Koronka Bractwa SS Aniołow Strozow w Drukarni Jasney Gory Częstochowskiey a[nn]o 1737.
698 Chmielowski Benedykt (Joachim Benedykt). Kotwica w ostatniej toni. RN: Kotwica w ostatniey toni to iest: nowe nabożeństwo A[nn]o 1754 w Krakowie. [egz.] 2?
697 Konfraternia. Konfraternia św. Barbary. RN: Konfraternia S. Barbary w Sandomierzu a[nn]o 1719.
696 Kongregacja. Kongregacja albo Konfraternia N.P. Matki Jezusowej. RN: Konfraternia [sic] albo kongregacya [sic] N.P. Matki Jezusowey a[nn]o 1742 [...].
695 Kongregacja. Kongregacja albo Konfraternia N.P. Matki Jezusowej. RN: Konfraternia [sic] albo kongregacya [sic] N.P. Matki Jezusowey a[nn]o [...] et 1718.
694 Gertruda Wielka św. Kwiat nabożeństwa. RN: Kwiat nabożeństwa to iest: modlitwy Giertrudy Swiętey a[nn]o 1697.
693 Czerniecki Stanisław. Compendium ferculorum albo zebranie potraw. RN: Compendium ferculor[um] w Krakowie a[nn]o 1753.
692 Gorczyn Jan Aleksander. Kwiatki liliowe modlitwami nabożnemi woniające w ogrodach duchownych. RN: Kwiatki Liliowe z rozmaitoscią nabozeństw osobliwych wonniejące a[nn]o [...], 1742 [...] bez futeralikow.
691 Gorczyn Jan Aleksander. Kwiatki liliowe z rozmaitością nabożeństw osobliwych. RN: Kwiatki Liliowe z rozmaitoscią nabozeństw osobliwych wonniejące a[nn]o 1722, [...] [...] bez futeralikow.
690 Gorczyn Jan Aleksander. Kwiatki liliowe z rozmaitością nabożeństw osobliwych. RN: Kwiatki Liliowe z rozmaitoscią nabozeństw osobliwych wonniejące a[nn]o [...] [...] et 1700 z klauzurką srebrną w futeraliku malenka [...].
69 Chwała. Chwała Trójcy Przenajświętszej nieustająca. RN: Chwała Troycy Nayswiętszey nieustaiąca we Lwowie 1722 d. 8 Czerwca.
689 Instrukcja. Instrukcja rzymska o sądach i procesach [...] przeciw czarownicom. RN: Instrukcya Rzymska o sądach y processach A[nn]o 1739 w Poznaniu.
688 Historia. Historia o żywocie i znamienitych sprawach Aleksandra Wielkiego. RN: Historya o Zywocie y znamienitych sprawach Alexandra Wielkiego krola macedońskiego w Krakowie a[nn]o 1733.
687 Głos. Głos ratunku proszący z apteczką. RN: Głos Ratunku proszący z apteczką w odgłosach [y] woniach swoich a[nn] 1727.
686 Góra. Góra Libanu cedrami nieśmiertelnych uczynków i świątobliwych cnót w męczenniku Erazmie Chrystusowym. RN: Gora Libanu Cedrami niesmiertelnych uczynków y swiątobliwych cnot w męczeniku [sic] Erazmie Chrystusowym w Lublinie a[nn]o 1749. [egz.] 4.
685 Grono. Grono winne z ogrodu Chrystusa. RN: Grono winne z ogrodu pana Chrystusa w Krakowie Drukarni Akademickiey a[nn]o 1656 w futeraliku.
684 Hołówka Kazimierz Alojzy. Domowe wiadomości Polskie i W.X. Litewskiego. RN: Domowe wiadomości Polskie i Wo X. Littewskiego a[nn]o 1753 w Wilnie.
683 Sierakowski Wacław Hieronim. Droga do nabycia doskonałości chrześcijańskiej. RN: Droga do nabycia doskonałości chrześciańskiey ogłoszona Roku 1751 Soc: Jesu.