Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł:
101 Drexel Jeremias. Oko wieczności. RF: Oko Wiecznosci abo Sposob prostowania Intencyey dobry przez Jednego Zakonnika S: J: wydrukowane w Krakowie 1638.
771 Droga. Droga krzyża Pana Jezusowego. RO: Xią. malenkich w szarey oprawie papier: Titulo. Droga Krzyża Pana JESUSOWEgo Trzydzieści iedna, a w czar: opraw: Takichze pięc. [egz. 36].
605 Droga. Droga krzyża Pana Jezusowego. RN: Droga Krzyża Pana Iezusowego to iest nabozeństwo w Lublinie wydrukowane JKM. Col: Soc. Jesu a[nn]o 1749 nie oprawna plik.
102 Droga. Droga krzyża Pana Jezusowego. RF: Droga Kryza [sic] Pana Jezusowego we Lwowie w Drukarni Coll. SJ.
103 Drogi. Drogi cierniowe abo modlitwy serdeczne. Rozdzielone na tajemnice męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. RO: Xią. mała stara bez Tytułu, w kturey Medytacye Drog Kalwaryiskich w opraw: szarey skurzan:
606 **Drużbicki Kasper. Nauka o przygotowaniu się do świątobliwej śmierci.
104 Drużbicki Kasper. Nabożeństwa na przedniejsze czasy i święta całego roku. RF: Nabozenstwo [sic] naprzednieysze [sic] Czasy y S: Całego Roku przez Xiędza Kaspra Druzbickiego do Druku podana 1694.
105 Drużbicki Kasper. Nauka o przygotowaniu się do szczęśliwej śmierci. RF: Nauka o przygotowaniu się do Szczęsliwey Smierci przez X Kaspra Druzbickiego SJ: napisana 1715.
106 Drużbicki Kasper. Suma przed Bogiem szacowna. RF: Summa przed Bogiem Szacowna od X Kaspra Druzbickiego S: J: w Poznaniu 1749.
735 Drużbicki Kasper. Przemysły zysku duchownego. RN: Przemysły Zysku Duchownego przez X. Gaspara Drużbickiego Soc. Jesu we Lwowie 1746. [egz. 2].
765 Drużbicki Kasper. Vox cordis pro impetranda gratia bonae mortis. RN: Vox Cordis pro Impetranda gratia etc.
107 Drzewo. Drzewo żywota wiecznego Przenajświętsze Jezusa Serce. RF: Drzewo Zywota w Wilnie w Drukarni Akademickiey S: J. 1784 [sic].
108 Drzewo. Drzewo żywota wiecznego Przenajświętsze Jezusa Serce. RF: Zyie Jezus Drzewo Zywota Wiecznego Przenayswiętsze Jezusa Serce w Wilnie 1739.
109 Duńczewski Stanisław Józef. Kalendarz polski i ruski na rok 1752. RN: Kalendarz Polski y Ruski na Rok 1752. przez M Stanisława z Lazow Dunczewskiego wyrachowany w Drukarni zamoyskiey B Jana Kantego.
705 Duńczewski Stanisław Józef. Kalendarz rzymski, ruski, niemiecki i saski na rok pański 1733. RN: Kalendarz Rzymski na Rok Panski 1733.
110 Dziardyn. Dziardyn duchowny rozlicznym kwieciem niebieskiego ogrodu nasadzony. RN: Dziardyn Duchowny Rozlicznym kwieciem Niebieskiego ogrodu nasadzony to iest nabozeństwami podany w Poznaniu w Drukarni Akademickiey R. P. 1722.
112 Dzielowski Franciszek. Gościniec prosty do Nieba. RF: Gosciniec prosty do Nieba przez O: Franciszka Dzielowskiego Z: F: S: w Krakowie w Drukarni Akademii 1733.
131 Dzielowski Franciszek. Kalwaria albo nowe Jeruzalem. RF: Przemowa albo wStęp do nowego Jeruzalem. RN: Kalwarya albo nowe Jeruzalem we futeraliku wybijana zło.
574 Dziennik. Dziennik albo krótki sposób codziennego i wybornego nabożeństwa. RO: Dzienniczkow malenkich w szary Papier opraw: Dwa, a Trzeci w czerwony Papier oprawny.
682 Dziennik. Dziennik albo krótki sposób nabożeństwa. RN: Dziennik albo krotki sposób nabożeństwa w Drukarni Jasney Gory Częstochowskiey 1753.
113 **Echo. Echo z pod cieniów zakonnych wychodzące [...] to jest krótkie zebranie żywota wielkiej służebnice boskiej wielebnej siostry Maryi Małgorzaty Alakok.
114 Echo. Echo żałosne mile serca pobożne krusząc, rozweselające. RF: Echo Załosne mile Serca pobozne krusząc w Krakowie 1748.
116 Elbing Ludwik. Relacja o wielkiej świątnicy albo Bazylice Assyskiej. RN: Relacya o wielkiey Swiątnicy albo Bazylice Assyskiey ett:
575 Elementarzyk. RO: Elementarzykow Polskich w papier oprawnych pięc, [szusty Polski z niemieckim].
576 Elementarzyk. RO: Elementarzykow [Polskich w papier oprawnych pięc], szusty Polski z niemieckim.
117 Estella Diego de. Wzgarda próżności. RO: Xię Rozmyslanie, alias medytacye Polskie.
118 Etrennes. Etrennes spirituelles presentèes a Mgr. Le Dauphin. RO: Xią: malenka Titulo etrennes spirituelles Presentèes a Mg[r.] Le Daushin [sic], w czarney oprawie.
119 Eugenio di San Giuseppe. Relacja żywota i śmierci wielebnej Matki Teressy od Ducha św. RN: Relacya Żywota y Smierci Wielebney Matki Teressy od Ducha So. Karmelitanki Bossey. nazwaney na Swiecie w Krakowie w Drukarni M. Alexandra Schedla JK M. Ordynaryinego Typo: A[nn]o. 1691.
285 Exercice. Exercice interieur de l’ame devote et religieuse. RO: Xiązeczka mała Titulô. Exercice interieur, w opraw: szarey. RZ: 52. Exercice interieur de l’ame Devote et Religieuse a Paris 1667.
121 Facecje. Facecje abo żartowne i krotofilne powieści z rozmaitych autorów zebrane. RN: Facecye abo Zartowne y Krotofilne powieści y [sic] Rozmaytych autorow zebrane. Roku Pan: 1650.