Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł:
478 Syreński Szymon. Zielnik herbarzem z języka łacińskiego zowią. RO: Xięga Duża Titulô Zielnik. Herbarzem z ięzyka łacinskiego nazywaiąca się, To iest opisanie własne Imion kształtu, przyrodzenia skutkow, y mocy Ziuł wszelakich w oprawie szarey.
473 Suszycki Remigiusz. Pieśni nabożnych część pierwsza. RN: Piesni naBoznych częsc 1wsza przez X. R. S. K. K. wydana anno 1697. w Krakowie w Drukarni Franciszka Cezarego.
472 Surmatowski. Prospekt wesoły miłosiernych oczu Przenajświętszej Maryi Panny. RN: Prospekt wesoły miłosiernych Oczu Przenayswiętszey Marij Panny przez OO. Congregacyi oratorium Gostynskiego S: Philipa. Neryusza. Poznanskiego podane. A[nn]o. 1726. die 5. Augusti. w Poznaniu w Drukarni Akademickiey.
471 Suplika. Suplika w różnych życia ludzkiego przypadkach do N.P. Maryi podana. RF: 140. Supplika w Roznych Zycia ludzkiego przypadkach do Nay: Maryi podana w Wilnie 1749. RF: [151]. Supplika w roznych Zycia ludzkiego przypadkach w Wil. 1749.
752 Suma. Suma nabożeństwa chrześcijańskiego. RN: Summa nabozenstwa Chrzescianskiego w Wilnie A[nn]o 1726.
470 **Suffczyński Michał. Zodiak słońca mistycznego na piersiach S. Thomasza z Aquinu.
469 **Strzeliste. Strzeliste afekta do Pana Jezusa Nazareńskiego w Antokolskim obrazie łaskami słynącego.
678 Strauch Aegidius. Breviarium politicorum secundum rubricas. RN: Breviarium politicorum 1688.
468 Steele Richard. Bibliotheque des dames contenant des règles générales pour leur conduite [...]. RO: Xiązeczka Bibliotheque Des Dames Contenant. w szarey opr: RZ: 6. Bibliotheque Des Dames Contenant etc. a Amsterdam Chez Emanuel de Villard 1716.
624 Steczewicz Jan Kazimierz. Skarb nieprzebrany dobrodziejstw boskich. Obraz cudowny Najświętszej Panny Mariey w opactwie Bledzewskim Rokitnickiej. RN: Skarb nieprzebrany Dobrodzieystw Boskich N.P. Maryi Rokitnickiey per X. Jana Steczewicza etc. a[nn]o 1672. w Poznaniu.
466 Stawski Albrecht. Serdeczne do Boga, Matki Jego, i SS. patronów westchnienia, chrześcijańskiej duszy, przezacny, Najświętszej Maryi obraz de Gwadalupe Kodeński. RO: 25. Xię Serdeczne do Boga Matki Jego, y SS. Patronow westchnienia Naysw. Panny Kodenskiey Pozłacane w czarney oprawie. [egz.] 12. RO: 26. Xiąg Titulo Simili Serdeczne do Boga westchnienia w szarey oprawie Papierowey [egz.] 31. RO: 27. Xiąg Pod Tymże Tytułem Serdeczne do Boga westchnienia w czerwoney Papierowey oprawie [egz.] 21. RO: 28. Xiąg oprawnych w szarey oprawie skurzaney, iedna z Futeralikiem, Dwie bez Futeraliku Titulô Eôdem Serdeczne Do Boga dett: [egz.] 3.
467 Stawski Albrecht. Serdeczne do Boga, Matki Jego, i SS. patronów westchnienia, chrześcijańskiej duszy, przezacny, Najświętszej Maryi obraz de Gwadalupe Kodeński. RN: Serdeczne do Boga y matki iego y SS: Patronow westchnienia Przez X. Albrychta Stawskiego w Sandomierzu w Drukarni J K. Mci. Roku 1745.
465 Stacje. Stacje Pana naszego Jezusa Chrystusa podczas Jego krwawej męki. RF: 133. Stacye P: Naszego J. Chrystusa we Lwowie w Drukarni wydrukowane 1748. RF: [154]. Stacye P: Naszego J. Chrystusa we Lwowie 1748. RO: 53. Xiążeczek Powiększych w szarey oprawie. Titulô. Stacye P. N. J. Chr. [egz.] 10. RO: 67. Xią. Stacyi Papierem obłożonych [egz.] 8.
754 Sprawiedliwość. Sprawiedliwość z Nieba wyglądająca. RN: Sprawiedliwosc z Nieba wyglądaiąca z racyi introdukcyi Konfraternij Iwona So etc. A[nn]o 1743 d. 27 8bris w Lublinie.
463 Sposób. Sposób bardzo łatwy nauczenia przez katechizm wiary świętej. RF: Sposob bardzo łatwy naUczenia przez Katechyzm we Lwowie wyDrukowany 1745.
464 Sposób. Sposób nabożeństwa do najsłodszego Serca Maryi Panny. RF: Sposob Nabozenstwa do Naysłodszego Serca M: P. przez WW OO Karmelitow w Wilnie 1747.
749 Sposób. Sposób odprawowania różańca Najśw. Panny Maryi. RN: Sposob odprawowania rozanca Nays. Pan: Maryi A[nn]o 1744 w Lublinie.
761 Sposób. Sposób krótkiego nabożeństwa do S. Piotra z Alkantary. RN: Sposob krotkiego nabozeństwa S. Piotra z Alkantary etc. w Krakowie w Drukarni Akademickiey.
462 Sołtyk Ignacy. Mikador król Kasztylii. RN: Mikador Krol Kasztylij Traiedya od przeswietney młodzi cwiczącey się a[nn]o. 1750. w Lublinie w Drukarni J: K.M. Col: Soc Jesu.
459 **Solski Stanisław. Nauka o częstym używaniu Najświętszego Sakramentu.
461 Solski Stanisław. Rozmyślania codzienne na cały rok. RF: Rozmyslania Codzienne na Cały Rok przez X Stanisława Solskiego Theologa w Krakowie 1677. [egz.] 3 [Cz. II-IV]. RO: 50. Xią. Rozmyslania Codziennego na Rok cały w opraw: skurzan[ey] [egz.] 1. RO: 58. Xią. Rozmyslania Codzienne na Rok cały w skurzaney opraw: iedna, w szarey Druga, w białey pargaminowey [egz.] 2.
713 Sokołowski Kazimierz od św. Michała. Wdzięczność serdeczna [cierpiącemu za grzechy świata Jezusowi]. RN: Niech będzie pochwalona Troyca przenayswiętsza wdzięczność serdeczna A[nn]o 1705 w Krakowie. [egz.] 2.
458 Snów. Snów wykład Daniela Proroka. RF: Snow wykład Daniela Proroka w Kra: 1732.
457 Snopek. Snopek mirrowy najsłodszego drzewa krzyża zbawiennego Pana Jezusa. RF: Snopek mirrowy naysłodszego Drzewa Krzyza Zbawiennego 1744.
755 Snopek. Snopek mirry ogroda getsemańskiego. RN: Snopek mirry ogroda Getsemanskiego albo żałosne gorzkiey męki Syna Bożego etc. A[nn]o 1727 w Warszawie.
758 Słodkie. Słodkie gorzkiej męki Jezusa P. rozmyślanie. RN: Słodkie gorzkiey męki Jezusa P. Rozmyslanie A[nn]o 1746 w Lublinie Soc. Jesu.
778 Skutki. Skutki i moc Krzyża albo metala świętego patriarchy Benedykta.
455 Skorulski Józef. Wybór nabożeństwa. Przywileje, odpusty, i łaski hojnie od świętej stolicy apostolskiej udzielone. RN: Wybor Nabozeństwa Przywileie, odpusty, y łaski hoynie od Swiętey stolicy Apostolskiey udzielone y chwalebne powinności podane przez X. Soc Jesu. A[nn]o. 1748. w Wilnie w Drukarni JK M.
453 Skibicki Stanisław. Dusze pod cieniem drzewa żywota ukrzyżowanego Jezusa. RN: Dusze pod cieniem Drzewa żywota ukrzyzowanego Jezusa przez X. Stanisława Skibickiego Soc Jesu. zakonnika. w Kaliszu w Colle: Soc Jesu. Anno. 1685.
454 Skibicki Stanisław. Przygotowanie do przyjmowania Sakramentu Najświętszego. RN: Przygotowanie do przymowania Nayswiętszego sakramentu w Kaliszu a[nn]o 1685.