Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a-z]:
327 Noiret Gilbert. Abrege de la vie et des vertus du bienheureux Vincent de Paul. RO: Xią: Abrege De L’a vie et Des vertus Du Bienheureux, [Vincent] De Paul, w czarney oprawie. RZ: 41. Abrege de La vie et des vertus du Bienheureux Vincent de Paul etc. a Paris 1729.
522 Witwicki Stanisław Jan. Abrys doczesnej szczęśliwości. RF: Abrysow doCzesney Szczęsliwosci na Widok wystawionych przez X Witwickiego Biskupa Łuckiego roznych lat wydanych. [egz.] 6.
9 Adwent. Adwent Chrystusow do serca ludzkiego. RK: Adwent Chrystusow do Serca Ludzkiego do Druku podane w Drukarni Lubel: Coll: 1753.
301 Mikołaj z Mościsk. Akademia pobożności. RN: Akademia pobozności przez W. O. Mikołaja z Moscik [sic] zakonu Kaznodzieyskiego wydana przedrukowana Anno 1722.
674 Manni Giovanni Battista. Aksiomata chrześcijańskiej filozofii. RN: Axiomata Chrześcianskiey filozofij. 1744, [...], [...].
271 Manni Giovanni Battista. Aksiomata chrześcijańskiej filozofii. RO: Xiązeczka Stara, Titulô Axiomata Chrzescijanskiey Filozofij.
676 Manni Giovanni Battista. Aksiomata chrześcijańskiej filozofii. RN: Axiomata Chrześcianskiey filozofij. [...], [...], 1741.
675 Manni Giovanni Battista. Aksiomata chrześcijańskiej filozofii. RN: Axiomata Chrześcianskiey filozofij. [...], 1738, [...].
672 Akty. Akty nabożne do ran ukrzyżowanego Jezusa. RN: Akty [nabozne do Ran ukrzyżowanego Jezusa] [...] y w Lublinie 1733.
671 Akty. Akty nabożne do ran ukrzyżowanego Jezusa. RN: Akty nabozne do Ran ukrzyżowanego Jezusa w Kaliszu [...] 1754.
291 Młodzianowski Tomasz. Akty nabożne z ksiąg duchownych łacińskich [...] zebrane. RF: Akty nabozne z Xiąg duchownych łacinskich przez Xiędza Tomasza Młodzianowskiego S: J: zebrane w Kaliszu A[nn]o 1706.
292 Młodzianowski Tomasz. Akty pobożne z ksiąg duchownych łacińskich [...] zebrane. RN: Akty pobozne z Xiąg Duchownych Łacinskich przez X. Tomasza Młodzianowskiego Soc JESU. podane. w Warszawie w Drukarni Coll: Scholar[um] piar[um]. RO: Xią. Akty Pobożne z Xiąg Duchownych Łacińskich w czerwony Papier.
670 Młodzianowski Tomasz. Akty przygotowania się na dobrą śmierć. RN: Akty przygotowania się na Dobrą Smierć kapłanom ett[c.] X. Tomasza Młodzianowskiego Soc Jesu w Sandomierzu 1722.
785 Brzostowski Konstanty Kazimierz. Akty rozmaite do Trójce Przenajświętszej.
321 Nieremberg Juan Eusebio. Akty różne nabożne. RF: Akty rozne nabozne po hiszpansku skomponowane od Ocyca Jana Nieremberka S: J: w Warszawie w Drukarni JKMci w Koll. Schol. Piar. 1697.
322 Nieremberg Juan Eusebio. Akty różne nabożne. RF: Akty rozne nabozne w Lublinie 1732.
610 Nádasi János. Akty strzeliste służące do zabaw całego dnia. RN: Akty Strzeliste służące do zabaw całego Dnia w Wilnie a[nn]o 1705.
187 Jungmann Konrad Christian. Allzeit (Der) lustige Franzos. RO: Xiąszka Niemiecka, Titulô. Der allzit [sic] lustige ett.
658 Almanach. Almanach pour l’ anne 1739. RN: Almenach [sic] pour l’ anne 1739 a Amsterdam.
298 Morawski Jan. Ambona Ducha Świętego do serca mówiącego. RN: Ambona Ducha swiętego do Serca mowiącego Bogomyslna Pustynia wydane przez X. Jana Morawskiego Soc Jesu. w Poznaniu w Drukarni Soc Jesu. [...]. Item przez tegoz 1748. RO: Xią. Ambona Ducha S[więteg]o. w oprawie zielonyi.
297 Morawski Jan. Ambona Ducha Świętego do serca mówiącego. RN: Ambona Ducha swiętego do Serca mowiącego Bogomyslna Pustynia wydane przez X. Jana Morawskiego Soc Jesu. w Poznaniu w Drukarni Soc Jesu. Anno 1700. [...].
673 Połaniecki Jan Kapistran. Anielskie nabożeństwo. RN: Anyelskie nabożeństwo 1736 d[ie]. 7 Decembris.
154 Grymosz Marcin Bogumił. Anielskie pozdrowienie. RF: Anielskie pozdrowienie przez WX Marcina Bogumiła Grymosa do na Bozenstwa Katolickiego Sposobione w Lublinie 1698.
15 Anioł. Anioł w ciele ludzkim apostoł w słowach [...] S. Wincenty Ferreriusz. RK: Anioł w Ciele Ludzkim Apostoł w Słowach &c: S: Wincenty Ferreryusz przez Pewnego X w Supraslu.
16 Matteis Pasquale de. Anioł w ludzkim ciele S. Alojzy Gonzaga. RO: Xią: malenka Titulô Anioł w Luckim [sic] Ciele Sty Aloizy w papier: żułty.
424 Sapieha Jan Fryderyk. Annotacje historyczne o początku dawności, zacności heroicznego i wielce sławnego w Królestwie Polskim orderu kawalerów Białego Orła. RN: Annotacye Historyczne o początku dawnosci, zacnosci heroicznego y wielce slawnego w Krolestwie Polskim orderu Białego orła przez Augusta II. od adama chodkiewicza, Błudeńskiego, Daugieliskiego ettc. Sty. przetłumaczone w Warszawie Typis Col: Soc Jesu A[nn]o. 1730.
18 Apteczka. Apteczka lekarstw domowych. RK: Apteczka Lekarstw domowych zebrana przedrukowana w Lublinie 1754.
148 Górny Honorat. Arka Pociechy. RO: Xiążeczka, Titulô Arka Pociechy w szarey opraw: Papier:
24 Ascens. Ascens do wysokich nieba preeminencji [...] stopniami doskonałości świątobliwej Małgorzaty Maryi Alakok tegoż zakonu erygowany. RO: Xiąg Pod Tytułem Ascens do wysokich Niebios preeminencyi Nayswiętsze JEZUSa Serce w szarey papierowey oprawie 7.
805 **Weigel Christoph. Biblia ectypa.