Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
146 Gorczyński Akwilin Michał. Żywy wzór apostolskiej doskonalości B. Stanisław Kazimierczyk. RN: Zywy Wzor apostolskiey doskonalości B. Stanisław Kazimierczyk. ettc przez X. Aquilina Michała Gorczynskiego ettc swiatu wystawiony A[nn]o. 1702. w Krakowie.
570 Pittoni Giovanni Battista. Żywot świat cały informujący albo życie bez umbry [...] Ojca S. Benedykta XIII. RN: Zywot Swiat cały Informujący albo zycie bez umbry. wydany. przez X Jozefa Hoffmana Kaznodzieię ett. A[nn]o. 1734. w Warszawie.
29 Bacci Pietro Giacomo. Żywot św. Filipa Neriusza. RN: Zywot So. Filipa Neryusza z Florencyii ettc przez W JM P. adama Konarzewskiego A[nn]o. 1668. w Lesznie Michałowi Buk 1683.
2 Abelly Louis. Żywot sługi bożego Wincentego a Paulo. RN: Zywot Sługi Bozego Wincentego a Paulo ett: przez X. Dominika Akamiego. ettc. w Krakowie A[nn]o. 1688.
191 Kański Andrzej. Żywot przenajchwalebniejszej Bogarodzice Panny Maryi. RF: Zywot przeNaychwelebniey B. R P: M: w Krak 1648.
48 Johannes de Caulibus. Żywot Pana Naszego Jezusa Chrystusa. RN: Zywot Pana Naszego Jezusa Chrystusa opisany. w Krakowie w Drukarni akademickiey Roku 1701.
569 Żywot. Żywot duchowny albo sposób życia duchownego powołanym na służbę boską. RN: Zywot Duchowny albo sposob życia Duchownego powołanym na Słuzbę Boską Roku. 1719. w Warszawie.
489 Teoli Antonio. Życie zachodnich krajów apostoła S. Wincentego Ferreriusza. RN: Zycie zachodnich kraiow apostoła So. Wincentego Ferreryusza A[nn]o. 1750. w Krakowie.
139 Gentili Giuseppe. Życie przedziwnych cnót i akcji pełne W. Sługi Bożej Róży Marii Serio. RN: Zycie przedziwnych cnot y akcyi pełne W. Sługi Bozego [sic] Rozy Maryi Serio. wydane przez X. Marcina Rubczynskiego. SThe: ett: A[nn]o. 1745. we Lwowie.
452 Skarga Piotr. Żołnierz chrześcijański. RF: Zołnierz Chrzescianski przez X Piotra Skarge S: J: w Poznaniu 1677.
451 Skarga Piotr. Żołnierskie nabożeństwo. RO: Xią: Zołnierskie Nabożeństwo w szarey oprawie papierowey.
556 Martin von Cochem? Żegluga niebieska to jest nabożeństwo Gertrudy świętej. RO: Xią Żegluga Niebieska w czarney opraw:
516 Jezierski Antoni od św. Ducha. Źródło dla wszystkich spragnionych obfite Najświętsza Maryja Panna. RF: Zrzodło dla wszystkich Spragnionych Obfite Nayswię: M: P: przez X Antoniego od Ducha S: S: Theolo: Lectora we Lwowie 1746.
296 Mokrski Andrzej. Źrenica duchowna do słońca niestworzonego obrócona. RN: Zrzenica Duchowna do Słonca niestworzonego obrocona to iest naycelnieysze nabozeństwo przez X. Andrzeia Hączla Mokrskiego w Wilnie a[nn]o 1642.
767 Bonawentura św. Zwierciadło zakonności. RN: Zwierciadło zakonnosci So Bonawentury etc. A[nn]o 1688 w Krakowie w Drukarni Mikołaja Alex: Schedla JKM.
336 Opaliński Krzysztof. Zwierciadło w którym każdy przejrzeć się i plamę obaczyć może. RF: Zwierciadło w Ktorym Kazdy przeyrzec się y plame Obaczyc moze w Wenecyi 1698.
267 Major Jean, Averoult Antoine d'. Zwierciadło przykładów. RN: Zwierciadło przykładow ettc. przez X. Antoniego Davroulciusza Soc Jesu. w Kaliszu A[nn]o. 1690.
290 Miske Ludwik Jerzy. Zwierciadło przykładności to jest świątobliwy żywot S. Jadwigi. RN: Zwierciadło Przykładności toiest Swiątobliwy zywot S. Jadwigi. wystawiony. A[nn]o. 1724. w Krakowie.
212 Koncewicz Eliasz od św. Józefa. Zwierciadło pilnej przezorności w własnym sumnieniu życia zakonnego. RN: Zwierciadło pilney przezornosci w własnym sumnieniu zycia Zakonnego słuzące. przez X. Eliasza od S. Jozefa Zakonu Troycy. wydane A[nn]o. 1741. w Lwowie w Drukarni Jozefa Pawła Golczewskiego.
568 Zwierciadło. Zwierciadło nowe przykładów rozmaitych. RF: Zwierciadło nowe przykładow rozmaitych w Kaliszu 1744.
266 Luis de Granada. Zwierciadło człowieka chrześcijańskiego. RF: Zwierciadło Człowieka Chrzescianskiego.
245 Laskowski Jerzy Franciszek. Związek grzechowy rozwiązany. RN: Związek grzechowy rozwiązany przez X Jerzego z Turny Laskowskiego A[nn]o. 1697. w Warszawie.
783 Związek. Związek duchowny pobożnych dusz na uproszenie szczęśliwej śmierci.
470 **Suffczyński Michał. Zodiak słońca mistycznego na piersiach S. Thomasza z Aquinu.
560 Złoty. Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą bożą. RN: Złoty Ołtarz Wonnego kadzenia przed stolicą Bozą to iest modlitwy rozmaite. przedrukowane w Supraslu w Drukarni WW: OO. Zakonu S: Bazylego Wiel: Roku. 1721.
562 Złoty. Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą bożą. RF: Złoty Ołtarz wonnego Kadzenia przed Stolicą Boga przez Jana Antoniego Duraiskiego Bis: Will: 1707 [...].
563 Złoty. Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą bożą. RF: Złoty Ołtarz wonnego Kadzenia przed Stolicą Boga przez Jana Antoniego Duraiskiego Bis: Will: [...] 1730 [...].
564 Złoty. Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą bożą. RF: Złoty Ołtarz wonnego Kadzenia przed Stolicą Boga przez Jana Antoniego Duraiskiego Bis: Will: [...] [...] 1754.
561 Złoty. Złoty ołtarz wonnego kadzenia na cześć i chwałę majestatowi boskiemu wystawiony, albo rozmaite nabożeństwa. RF: Złoty Ołtarz Wonnego Kadzenia albo rozmaite Nabozenstwa naKładem Stanisława Stachowicza Bis: Krak do Druku podany 1748.
378 Złote. Złote jarzmo małżeńskie. RN: Złote Jarzmo małzenskie.