Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł:
1 Abelly Louis. Korona całego roku chrześcijańskiego. RN: Korona Całego Roku Chrzescianskiego albo medytacje o nayprzednieyszych prawdach przez Jmc X Ludwika abelli. przetłumaczone część pierwsza. w Warszawie w Kollegium Scholarum Piar[um] JK Mc A[nn]o. 1694.
2 Abelly Louis. Żywot sługi bożego Wincentego a Paulo. RN: Zywot Sługi Bozego Wincentego a Paulo ett: przez X. Dominika Akamiego. ettc. w Krakowie A[nn]o. 1688.
3 Abramowicz Adam. Kazania niedzielne. RK: Kazania Niedzielne w Wilnie w Drukarni J: K: M: akad: S: J: 1753.
4 Adrianus a S. Joanne Baptista. Prowiant anielskiego chleba dla duszy i ciała. RN: Prowiant Anielskiego chleba dla Duszy y Ciała wystarczający zawsze. Roku 1747. w Poznaniu.
6 **Adrichomius Christianus. Jeruzalem jakie było za czasów Chrystusa Pana.
7 Adrichomius Christianus. Historia żywota Matki i Syna. RN: Historya zywota matki y Syna Maryey [y] Jezusa przenayswiętszey Boga Rodzice w Warszawie Roku 1725.
8 Adrichomius Christianus. Jeruzalem jakie było za czasów Chrystusa Pana. RN: Jeruzalem iakie było za Czasow Chrystusa Pana przedmiescia y przednieysze mieysca. opisane przez Sebestyana Adrychomiusza podane w Warszawie w Drukarni Coll: JK Mc Soc Jesu. Anno 1726.
9 Adwent. Adwent Chrystusow do serca ludzkiego. RK: Adwent Chrystusow do Serca Ludzkiego do Druku podane w Drukarni Lubel: Coll: 1753.
671 Akty. Akty nabożne do ran ukrzyżowanego Jezusa. RN: Akty nabozne do Ran ukrzyżowanego Jezusa w Kaliszu [...] 1754.
672 Akty. Akty nabożne do ran ukrzyżowanego Jezusa. RN: Akty [nabozne do Ran ukrzyżowanego Jezusa] [...] y w Lublinie 1733.
658 Almanach. Almanach pour l’ anne 1739. RN: Almenach [sic] pour l’ anne 1739 a Amsterdam.
10 Amelot de La Houssaye, Abraham Nicolas. Tacyt polski. RN: Tacit Polski albo raczey moralia Tacyta nad pochlebstwem przez JO Xcia S R I. Stanisława Jabłonowskiego woiewodę ettc podany do Druku Typis Colle: Leopoliensis Soc JESU. 1744.
11 Andries Jodocus. Perpetuelle (La) Croix ou Passion de N. Seigneur Jesus Christ. RO: Xiązeczka stara w czarney oprawie. Titulô L’a Perpetuelle Croix ou Passion de N. Seigneur Jesus Christ. RZ: 62. La Perpetuelle Kroix [sic] ou Passion de N. [Seigneur] JEsus a Paris 1659.
12 Androzzi Fulvio. Ścieszka pobożnego chrześcijanina. RN: Scieszka poboznego chrzescianina w Poznaniu w Drukarni Woyciecha Regulusa R. P. 1648.
13 Andrzejkiewicz Jan Andrzej Gintowt. Ziarno gorczyczne gorzkiej męki Najsłodszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa. RN: Ziarno Gorczyczne gorzkiey męki Naysłodszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa podane przez X. Jana Andrzeykiewicza. Soc Jesu w Kaliszu w Drukarni JK. M. Coll: Soc Jesu. Anno 1746. it[em]. w Wilnie 1688.
14 Andrzejkiewicz Jan Andrzej Gintowt. Ziarno gorczyczne gorzkiej męki Najsłodszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa. RN: Ziarno Gorczyczne gorzkiey męki Naysłodszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa podane przez X. Jana Andrzeykiewicza. Soc Jesu w Kaliszu w Drukarni JK. M. Coll: Soc Jesu. Anno 1746. [...].
15 Anioł. Anioł w ciele ludzkim apostoł w słowach [...] S. Wincenty Ferreriusz. RK: Anioł w Ciele Ludzkim Apostoł w Słowach &c: S: Wincenty Ferreryusz przez Pewnego X w Supraslu.
17 Anzelm Polak. Peregrynacja prawdziwego opisania Ziemi Świętej. RK: Peregrynacya prawdziwego Opisania Ziemi S: wydrukowana w Warszawie 1696.
18 Apteczka. Apteczka lekarstw domowych. RK: Apteczka Lekarstw domowych zebrana przedrukowana w Lublinie 1754.
19 Arakiełowicz Symforian. Fabryki duchownej materia. RK: Fabriki Duchowney Materya 1729 we Lwowie. RN: Fabryki Duchowne y [sic] materya albo punkta we Lwowie w Drukarni Brackiey SSS. Troycy. a[nn]o 1729.
20 Arias Francisco. Gwiazda Zaranna na Horyzoncie Polskim nowo wschodząca. RN: Gwiazda Zaranna na Horyzoncie Polskim nowo wschodząca. od w X. Franciszka Arias Zakonu Soc Jesu wydana. w Warszawie w Drukarni JK M: Colle: Soc Jesu. A[nn]o. 1749.
21 Arias Francisco. Zdrój wody żywej. RF: Zdroi wody Zywey przez X Simona Wysockiego z Hiszpanskiego na Polski przetłomaczony w Krak: 1711 [!].
23 **Arnold a Jesu Maria. Septenna sacra.
24 Ascens. Ascens do wysokich nieba preeminencji [...] stopniami doskonałości świątobliwej Małgorzaty Maryi Alakok tegoż zakonu erygowany. RO: Xiąg Pod Tytułem Ascens do wysokich Niebios preeminencyi Nayswiętsze JEZUSa Serce w szarey papierowey oprawie 7.
25 Augustyn św. Osobne z Bogiem rozmowy. RF: S: Augustyna Osobne z Bogiem rozmowy w Lublinie 1697.
26 Augustyn św. Rozmyślania nabożne. RF: Rozmyslania nabozne S: Augustyna.
27 Avila Francisco de. Ekscytarz duszny. RF: Excytarz duszny w Krakowie 1608.
28 Avila Francisco de. Przestrogi chrześcijańskie dla każdego ludzi stanu pożyteczne. RF: Przestrogi Chrzescianskie dla Kazdego ludzi Stanu w Warszawie do Druku podane.
29 Bacci Pietro Giacomo. Żywot św. Filipa Neriusza. RN: Zywot So. Filipa Neryusza z Florencyii ettc przez W JM P. adama Konarzewskiego A[nn]o. 1668. w Lesznie Michałowi Buk 1683.
31 Baka Józef. Wzór o zbawienie ludzkie gorliwych missjonarzów apostoł [...] św. Jan Franciszek Regis Soc Jesu. RN: Wzor o Zbawienie Ludzkie Gorliwych missyonarzow apostoł niespracowany wpozyskaniu Dusz Chrystusowi S: Jan Franciszek Regis Soc Jesu. podający Roku 1755. w Lublinie [sic] w Drukarni akademickiey Soc JESU.