Nazwisko i imię / hasło:
Lipski, Tadeusz (1725–1796).
Tytuł:
Głos ... Tadeusza z Lipego Lipskiego ... na sessyi seymowei dnia 16. miesiąca czerwca 1791. miany: O wstawienie się seymuiącey Rzeczypospolitey do Oyca S. aby zakon jezuicki był do Polskiey przywrocony.
Miejsce i rok wydania:
– [Warszawa : s. n., 1791].
Komentarz:
– 4° ; [4] s. ; sign. : [ ]2. E XXI, 327.
Proweniencja:
Пров.: [приміт. на с. [1]:] 32. Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці – наклейка із золотим тисн. заголовка. Припл. до: Potocki I. Głos ... Ignacego Potockiego ... na sessyi seymowey dnia 24 października 1788 roku o rządzie nad woyskiem. – [Warszawa, 1788] (№ 286). a/25439Koniec 186. [Lojola, Ignacy (1492–1556)]. Prawdy nieomylne z pierwszego tygodnia exercycyow swiętego Ignacego wyjęte szkolnéy młodzi, y innym wszystkim, własnego zbawienia y postępku duchownego szukającym, do zbawiennèy uwagi podane od pewnego kapłana Societatis Jesu, roku 1731. po łaćinie teraz z łaćińskiego na polski język przez pewnego teologa Societatis Jesu prowincyi Litewskiey przetłumaczone … – W Wilnie [Vilnius] : w Drukarni J. K. M. Akademic: Societat: Jesu, 1754. – 4° ; [14], 20, 22-359, 359-387, 389-451, [3] s. ; sign. : [ ]1, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Kkk4, Lll1. E XXI, 392. Відомості про автора встановлено за бібліогр. Помилки паг.: [14], 20, 22:21-359, 359-387:360-388. Приміт. на берегах пол. мовою, ХІХ ст. Пров.: [штампи на форзаці, зв. тит. арк., с. 17, 252, ост. с.:] Одеський державний університет. Фундам. бібліотека. Оправа відсутня. У прим. вкладено гравюру (9,5х14 см), яка зображує ангела з немовлям та містить написи: «Angelis suis mandavit de te. Ps. 90 v. 112», «Klauber Cath. Sc. et exc. A. V.; C. P. S. C. M.».
Sygnatura:
а/25836
Całość:
Lipski, Tadeusz (1725–1796).

Głos ... Tadeusza z Lipego Lipskiego ... na sessyi seymowei dnia 16. miesiąca czerwca 1791. miany: O wstawienie się seymuiącey Rzeczypospolitey do Oyca S. aby zakon jezuicki był do Polskiey przywrocony.

– [Warszawa : s. n., 1791].

– 4° ; [4] s. ; sign. : [ ]2.
E XXI, 327.

Пров.: [приміт. на с. [1]:] 32.
Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці – наклейка із золотим тисн. заголовка.
Припл. до: Potocki I. Głos ... Ignacego Potockiego ... na sessyi seymowey dnia 24 października 1788 roku o rządzie nad woyskiem. – [Warszawa, 1788] (№ 286).
a/25439Koniec

186. [Lojola, Ignacy (1492–1556)]. Prawdy nieomylne z pierwszego tygodnia exercycyow swiętego Ignacego wyjęte szkolnéy młodzi, y innym wszystkim, własnego zbawienia y postępku duchownego szukającym, do zbawiennèy uwagi podane od pewnego kapłana Societatis Jesu, roku 1731. po łaćinie teraz z łaćińskiego na polski język przez pewnego teologa Societatis Jesu prowincyi Litewskiey przetłumaczone … – W Wilnie [Vilnius] : w Drukarni J. K. M. Akademic: Societat: Jesu, 1754. – 4° ; [14], 20, 22-359, 359-387, 389-451, [3] s. ; sign. : [ ]1, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Kkk4, Lll1.
E XXI, 392.
Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Помилки паг.: [14], 20, 22:21-359, 359-387:360-388.
Приміт. на берегах пол. мовою, ХІХ ст.
Пров.: [штампи на форзаці, зв. тит. арк., с. 17, 252, ост. с.:] Одеський державний університет. Фундам. бібліотека.
Оправа відсутня.
У прим. вкладено гравюру (9,5х14 см), яка зображує ангела з немовлям та містить написи: «Angelis suis mandavit de te. Ps. 90 v. 112», «Klauber Cath. Sc. et exc. A. V.; C. P. S. C. M.».

а/25836