Nazwisko i imię / hasło:
Rzeczpospolita. Prawo.
Tytuł:
[Trybunal obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego na seymie warszawskim dany roku 1581 wprzod w Warszawie ... w 1648. A teraz Cum Gratia et Privilegio S. P. M. dany].
Miejsce i rok wydania:
– [w Wilnie [Vilnius] : w drukarni Akademickiey Societatis Jesu, 1744].
Komentarz:
– 2° ; [2], 30, [10] s. ; sign. : A-D4, A4, [ ]1. Вид. конволют, що складається з двох видань. Містить: [Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiègo. Naprzod za Nayjasnieyszego Hospodara Króla Jego Mości Zygmunda III w Krakowie w roku 1588, drugi raz w Wilnie w roku 1619 ... Trzeci raz za Nayjasnieyszego K. J. M.Władysława IV w Warszawie w roku 1648 ... Czwarty raz za naiaśnieyszego krola Jego Mości Jana Trzeciego w Wilnie w roku 1693 ... Teraz zaś piąty raz za szezęsliwie panuiącego naiaśnieyszego krola Jego Mości Augusta Trzeciego przedrukowany]. – [w Wilnie [Vilnius], 1744] (№ 322). Е XXIX, 239. Деф.: тит. арк. (А1) втрачений; арк. А1 після с. 30– відсутній. Підкресл. олівцем у тексті. Запис на зв. нижн. кришки оправи нрзб (чорнилом). Пров.: [штамп на передост. c.:] Одеський державний університет. Фундам. бібліотека.
Proweniencja:
Оправа сучасна виданню: шкіра; верхн. кришка оправи та корінець відкріплені від книжкового блоку; застібки втрачено.
Sygnatura:
161/80
Całość:
Rzeczpospolita. Prawo.

[Trybunal obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego na seymie warszawskim dany roku 1581 wprzod w Warszawie ... w 1648. A teraz Cum Gratia et Privilegio S. P. M. dany].

– [w Wilnie [Vilnius] : w drukarni Akademickiey Societatis Jesu, 1744].

– 2° ; [2], 30, [10] s. ; sign. : A-D4, A4, [ ]1.
Вид. конволют, що складається з двох видань. Містить: [Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiègo. Naprzod za Nayjasnieyszego Hospodara Króla Jego Mości Zygmunda III w Krakowie w roku 1588, drugi raz w Wilnie w roku 1619 ... Trzeci raz za Nayjasnieyszego K. J. M.Władysława IV w Warszawie w roku 1648 ... Czwarty raz za naiaśnieyszego krola Jego Mości Jana Trzeciego w Wilnie w roku 1693 ... Teraz zaś piąty raz za szezęsliwie panuiącego naiaśnieyszego krola Jego Mości Augusta Trzeciego przedrukowany]. – [w Wilnie [Vilnius], 1744] (№ 322).
Е XXIX, 239.
Деф.: тит. арк. (А1) втрачений; арк. А1 після с. 30– відсутній.
Підкресл. олівцем у тексті. Запис на зв. нижн. кришки оправи нрзб (чорнилом).
Пров.: [штамп на передост. c.:] Одеський державний університет. Фундам. бібліотека.

Оправа сучасна виданню: шкіра; верхн. кришка оправи та корінець відкріплені від книжкового блоку; застібки втрачено.

161/80