Nazwisko i imię / hasło:
Przybylski, Jacek Idzi.
Tytuł:
Wieki uczone starożytnych Greków i Rzymian w celniejszych zabytkach ich pism w człosci lub w ułamkach potomnym wiekom dochowanych, tudzież w sławie zatraconych uważane / przez Jacka Przybylskiego ...
Miejsce i rok wydania:
– w Krakowie : drukiem Ignacego Grebla typografa i bibliopoli J. K. Mci, 1789.
Komentarz:
– 8º ; 260 s. ; sign. : A-Q8, R2. E XXV, 363. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. Підкресл. олівцем.
Proweniencja:
Пров.: 1. [штамп на тит. арк.:] Zapas Warszaws. F 1823 A; 2. [суперексл. тисн. золотом на корешке:] H. W.; 3. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 204; 4. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. 260, перекресл.:] N. 12, 485; 5. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА. Оправа сучасна виданню: шкіра, картон; на корінці тисн. золотом назва твору; обріз тонований. З зб. А. Кухарського.
Sygnatura:
37/10
Całość:
Przybylski, Jacek Idzi.

Wieki uczone starożytnych Greków i Rzymian w celniejszych zabytkach ich pism w człosci lub w ułamkach potomnym wiekom dochowanych, tudzież w sławie zatraconych uważane / przez Jacka Przybylskiego ...

– w Krakowie : drukiem Ignacego Grebla typografa i bibliopoli J. K. Mci, 1789.

– 8º ; 260 s. ; sign. : A-Q8, R2.
E XXV, 363.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. Підкресл. олівцем.

Пров.:
1. [штамп на тит. арк.:] Zapas Warszaws. F 1823 A;
2. [суперексл. тисн. золотом на корешке:] H. W.;
3. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 204;
4. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. 260, перекресл.:] N. 12, 485;
5. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА.
Оправа сучасна виданню: шкіра, картон; на корінці тисн. золотом назва твору; обріз тонований.
З зб. А. Кухарського.

37/10