Nazwisko i imię / hasło:
Jasiński, Ksawery.
Tytuł:
Zbior konstytucyi koronnych materyi statûs i juryzdykcyi sądowych tyczą się, od r. 1764 dnia 7 marca do ostatniego seymu ordynaryinego w r. 1780. dnia 2 miesiąca października odprawionego; sposobem inwentarza ułozony dła łatwey wiadomości praw; pod nayłaskawszym rządem nayiasnieyszego Stanislawa Augusta, Krola Polskiego Wielkiego Xiązęcia Litewskiego … / krotko przez Ur. Xawerego Jasinskiego … zebrany ku powszechnemu użytkowi podany.
Miejsce i rok wydania:
– W Warszawie : w Drukarni J. K. Mci i Rzplitey Gröllowskiey, 1781.
Komentarz:
– 8° ; [8], 153, [23] s. ; sign. : a4, A-L8. E XVIII, 500. Присвята автора Станіславу Августу (с. [5-7]). Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.
Proweniencja:
Пров.: 1. [штампи на зв. тит. арк., с. [22]:] Одеський державний університет. Фундам. бібліотека 2. [штамп на с. [22] :] 1948. Оправа сучасна виданню: півшкіра, відділена від книжкового блоку.
Sygnatura:
a/25612
Całość:
Jasiński, Ksawery.

Zbior konstytucyi koronnych materyi statûs i juryzdykcyi sądowych tyczą się, od r. 1764 dnia 7 marca do ostatniego seymu ordynaryinego w r. 1780. dnia 2 miesiąca października odprawionego; sposobem inwentarza ułozony dła łatwey wiadomości praw; pod nayłaskawszym rządem nayiasnieyszego Stanislawa Augusta, Krola Polskiego Wielkiego Xiązęcia Litewskiego … / krotko przez Ur. Xawerego Jasinskiego … zebrany ku powszechnemu użytkowi podany.

– W Warszawie : w Drukarni J. K. Mci i Rzplitey Gröllowskiey, 1781.

– 8° ; [8], 153, [23] s. ; sign. : a4, A-L8.
E XVIII, 500.
Присвята автора Станіславу Августу (с. [5-7]).
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.

Пров.:
1. [штампи на зв. тит. арк., с. [22]:] Одеський державний університет. Фундам. бібліотека
2. [штамп на с. [22] :] 1948.
Оправа сучасна виданню: півшкіра, відділена від книжкового блоку.

a/25612