Nazwisko i imię / hasło:
Echard, Laurence (ca 1672–1730).
Tytuł:
Dykcyonarzyk geograficzny, czyli Opisanie krolestw, prowincyi, miast, biskupstw, xięstw, hrabstw, margrabstw, portow, fortec y innych mieysc znacznieyszych w czterech częściach świata ... : [w 3 t.] / Po angielsku napisany przez pana Echarda. ; Z trzynastey edycyi angielskiey na francuzki język przelożomy powiększony y poprawiony przez K. Vosgien [i. e. Jean Baptiste Ladvocat]. – Nakoniec z osmey francuzkiey edycyi w polskim wydany języku, z dodatkiem zaszłych odmian i umieszczeniem wielu miast i prowincyi polskich [przez F. Siarczyńskiego].
Miejsce i rok wydania:
– w Warszawie : w drukarni Piotra Dufour drukarza J. K. Mci., 1782-1783.
Komentarz:
[Т. 1]. – 1782. – 8° ; [6], 315, [1] s. ; sign. : [ ]3, A-Z4, Aa-Pp4, Qq2. Т. 2. – 1782. – 8° ; 368 s. ; sign. : A-Y8. Т. 3. – 1783. – 8° ; 218, 16, [6], 67, [5] s. ; sign. : A-P8, A-J4. E XVI, 4. Т. 1-3 сплетені разом. Присвята друкаря П. Дуфура королю. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. рос., пол. мовами (олівцем). Численні записи чорнилом у тексті (т. 1-2) та на форзацах прим.
Proweniencja:
Пров.: 1. [запис власн. на тит. арк. т. 1:] Fr. Siarczynski; 2. [запис на зв. форзаца:] To dzieło przerobił z francuzkiego Franciszek Siarczyński ob. Zyciorysow t. 1. p. 97; 3. [запис власн. на зв. верхн. кришки оправи:] Kupiłem u Orgelbranda na Miodowej ulicy dnia 20 października 1841 w Warszawie. Ant. Muczkowski; 4. [запис власн. на зв. верхн. кришки оправи:] Kupiono na licytacyi po Muczkowskim. Kucharski; 5. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 1,929; 6. [штамп на зв. тит. арк. т. 1:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА; 7. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на ост. с. т. 3, перекресл.:] 14094. Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці тисн. золотом заголовка; обріз краплений. З зб. А. Кухарського.
Sygnatura:
87/11
Całość:
Echard, Laurence (ca 1672–1730).

Dykcyonarzyk geograficzny, czyli Opisanie krolestw, prowincyi, miast, biskupstw, xięstw, hrabstw, margrabstw, portow, fortec y innych mieysc znacznieyszych w czterech częściach świata ... : [w 3 t.] / Po angielsku napisany przez pana Echarda. ; Z trzynastey edycyi angielskiey na francuzki język przelożomy powiększony y poprawiony przez K. Vosgien [i. e. Jean Baptiste Ladvocat]. – Nakoniec z osmey francuzkiey edycyi w polskim wydany języku, z dodatkiem zaszłych odmian i umieszczeniem wielu miast i prowincyi polskich [przez F. Siarczyńskiego].

– w Warszawie : w drukarni Piotra Dufour drukarza J. K. Mci., 1782-1783.

[Т. 1]. – 1782. – 8° ; [6], 315, [1] s. ; sign. : [ ]3, A-Z4, Aa-Pp4, Qq2.
Т. 2. – 1782. – 8° ; 368 s. ; sign. : A-Y8.
Т. 3. – 1783. – 8° ; 218, 16, [6], 67, [5] s. ; sign. : A-P8, A-J4.
E XVI, 4.
Т. 1-3 сплетені разом.
Присвята друкаря П. Дуфура королю.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. рос., пол. мовами (олівцем). Численні записи чорнилом у тексті (т. 1-2) та на форзацах прим.

Пров.:
1. [запис власн. на тит. арк. т. 1:] Fr. Siarczynski;
2. [запис на зв. форзаца:] To dzieło przerobił z francuzkiego Franciszek Siarczyński ob. Zyciorysow t. 1. p. 97;
3. [запис власн. на зв. верхн. кришки оправи:] Kupiłem u Orgelbranda na Miodowej ulicy dnia 20 października 1841 w Warszawie. Ant. Muczkowski;
4. [запис власн. на зв. верхн. кришки оправи:] Kupiono na licytacyi po Muczkowskim. Kucharski;
5. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 1,929;
6. [штамп на зв. тит. арк. т. 1:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА;
7. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на ост. с. т. 3, перекресл.:] 14094.
Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці тисн. золотом заголовка; обріз краплений.
З зб. А. Кухарського.

87/11