Nazwisko i imię / hasło:
[Kołłątaj, Hugo Strumberg (1750–1812)].
Tytuł:
Co się też to dzieie z nieszczęśliwą Oyczyzną naszą? : Wiadomość poświęcona prawdzie przyszłości.
Miejsce i rok wydania:
– w Chełmnie : [s. n.], 1790.
Komentarz:
– 8° ; [2], 56 s. ; sign. : [ ]1, A-C8, D4. E XIX, 424; ХІV, 310. Відомості про автора встановлено за бібліогр. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. чорнилом.
Proweniencja:
Пров.: [штампи на зв. тит. арк., с. 17:] Одеський державний університет. Фундам. бібліотека. Оправа сучасна виданню: картон; корінець та кутики коленкорові; обріз краплений. Припл.: Odezwa szlachcica do Seymu. – [S. l.], 1790 (№ 238).
Sygnatura:
79/1066
Całość:
[Kołłątaj, Hugo Strumberg (1750–1812)].

Co się też to dzieie z nieszczęśliwą Oyczyzną naszą? : Wiadomość poświęcona prawdzie przyszłości.

– w Chełmnie : [s. n.], 1790.

– 8° ; [2], 56 s. ; sign. : [ ]1, A-C8, D4.
E XIX, 424; ХІV, 310.
Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. чорнилом.

Пров.: [штампи на зв. тит. арк., с. 17:] Одеський державний університет. Фундам. бібліотека.
Оправа сучасна виданню: картон; корінець та кутики коленкорові; обріз краплений.
Припл.: Odezwa szlachcica do Seymu. – [S. l.], 1790 (№ 238).

79/1066