Nazwisko i imię / hasło:
[Bernard, Jean Baptiste (1747-1808)].
Tytuł:
Krótki zbiór historyi greckiey od czasow bohaterskich aż do podbicia Grecyi w prowincyą rzymską. Dzieło w ktorym się opisują naysławniejsze Narodu tego woyny, jego umysł i obyczaie; wielcy mężowie, ktorych na łonie swoim wychował; prawodawcy, wodzowie, filozofowie, krasomowcy, rymopisowie, dzieiopisowie i rzemieślnicy; : [w 2 t.] / z francuskiego na polski język przełożone [przez Jozef Jakubowski].
Miejsce i rok wydania:
– w Warszawie : nakładem Michała Groella, 1775.
Komentarz:
[T. 1]. – 8° ; XXIV, 300 s. ; sign. : [ ]12, A-S8, T6. Т. 2. – 8° ; [2], 301-680 s. ; sign. : [ ]3, U-Z8, Aa-Tt8, [ ]4. E XII, 501. Т. 1-2 сплетені разом. Відомості про автора та перекладача встановлено за бібліогр. Деф.: с. I-XXIV т. 1 (арк. [ ]12), с. 3-4 т. 1 (арк. А2), 303-304 т 2 (арк. [ ]3), c. 327-328 т. 2 (арк. Х4), 641-680 т. 2 (арк. Ss1-Tt8, [ ]4) – втрачені. Арк. не обрізані. Деякі арк. т. 2 частково пошкоджені. Ост. арк. т. 2 відкріплений від книжкового блоку. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. Підкресл. в тексті чорнилом.
Proweniencja:
Пров.: 1.[штамп на с. 1 т. 1., с. 640 т. 2:] Одеський Державний Університет ім. І. І. Мечникова; 2.[штамп на с. 638 т. 2:] 1948. Оправа відсутня.
Sygnatura:
62/284
Całość:
[Bernard, Jean Baptiste (1747-1808)].

Krótki zbiór historyi greckiey od czasow bohaterskich aż do podbicia Grecyi w prowincyą rzymską. Dzieło w ktorym się opisują naysławniejsze Narodu tego woyny, jego umysł i obyczaie; wielcy mężowie, ktorych na łonie swoim wychował; prawodawcy, wodzowie, filozofowie, krasomowcy, rymopisowie, dzieiopisowie i rzemieślnicy; : [w 2 t.] / z francuskiego na polski język przełożone [przez Jozef Jakubowski].

– w Warszawie : nakładem Michała Groella, 1775.

[T. 1]. – 8° ; XXIV, 300 s. ; sign. : [ ]12, A-S8, T6.
Т. 2. – 8° ; [2], 301-680 s. ; sign. : [ ]3, U-Z8, Aa-Tt8, [ ]4.
E XII, 501.
Т. 1-2 сплетені разом. Відомості про автора та перекладача встановлено за бібліогр.
Деф.: с. I-XXIV т. 1 (арк. [ ]12), с. 3-4 т. 1 (арк. А2), 303-304 т 2 (арк. [ ]3), c. 327-328 т. 2 (арк. Х4), 641-680 т. 2 (арк. Ss1-Tt8, [ ]4) – втрачені. Арк. не обрізані. Деякі арк. т. 2 частково пошкоджені. Ост. арк. т. 2 відкріплений від книжкового блоку.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. Підкресл. в тексті чорнилом.

Пров.:
1.[штамп на с. 1 т. 1., с. 640 т. 2:] Одеський Державний Університет ім. І. І. Мечникова;
2.[штамп на с. 638 т. 2:] 1948.
Оправа відсутня.

62/284