Nazwisko i imię / hasło:
Seneca, Lucius Annaeus.
Tytuł:
Lucyusza Anneusza Seneki O dobrodzieystwach ksiąg siedmioro / przekładania jmć pana Łukasza Gornickiego … ; [wyd. Dawid Pilchowski].
Miejsce i rok wydania:
– w Wilnie [Vilnius] : w Drukarni J. K. Mci I Rzpltey Academickiey Societatis Jesu, 1772.
Komentarz:
– 8° ; [16], 576, [40] s. ; sign. : [ ]8, A-Z8, Aa-Mm8, a-b8, c4. Е XXVII, 376. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.
Proweniencja:
Пров.: 1. [запис власн. на с. [40]:] 291. в.и. / 26. VI. 1833; 2. [штампи на шмуцтит., тит. арк.:] BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS; 3. [штамп на тит. арк.:] Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея; 4. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. [40], перекресл.:] 3466. Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці сліпе тисн. із зазначенням автора та заголовка; обріз тонований.
Sygnatura:
38 14/8
Całość:
Seneca, Lucius Annaeus.

Lucyusza Anneusza Seneki O dobrodzieystwach ksiąg siedmioro / przekładania jmć pana Łukasza Gornickiego … ; [wyd. Dawid Pilchowski].

– w Wilnie [Vilnius] : w Drukarni J. K. Mci I Rzpltey Academickiey Societatis Jesu, 1772.

– 8° ; [16], 576, [40] s. ; sign. : [ ]8, A-Z8, Aa-Mm8, a-b8, c4.
Е XXVII, 376.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.

Пров.:
1. [запис власн. на с. [40]:] 291. в.и. / 26. VI. 1833;
2. [штампи на шмуцтит., тит. арк.:] BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS;
3. [штамп на тит. арк.:] Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея;
4. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. [40], перекресл.:] 3466.
Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці сліпе тисн. із зазначенням автора та заголовка; обріз тонований.

38 14/8