Nazwisko i imię / hasło:
Leszczyński, [Dezyderiusz] (ca 1760–?).
Tytuł:
Głos ... Leszczynskiego posła inwrocławskiego, na sessyi seymowey dnia 24. września 1790. roku miany.
Miejsce i rok wydania:
– W Warszawie : w Drukarni Nowey J. K. Mci i Rzeczypospoliey Piotra Zawadzkiego, [1790].
Komentarz:
– 4° ; [12] s. ; sign. : [ ]4, [ ]2. E XXI, 204.
Proweniencja:
Пров.: [приміт. на с. [1]:] 20. Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці – наклейка із золотим тисн. заголовка. Припл. до: Potocki I. Głos ... Ignacego Potockiego ... na sessyi seymowey dnia 24 października 1788 roku o rządzie nad woyskiem. – [Warszawa, 1788] (№ 286).
Sygnatura:
a/25439
Całość:
Leszczyński, [Dezyderiusz] (ca 1760–?).

Głos ... Leszczynskiego posła inwrocławskiego, na sessyi seymowey dnia 24. września 1790. roku miany.

– W Warszawie : w Drukarni Nowey J. K. Mci i Rzeczypospoliey Piotra Zawadzkiego, [1790].

– 4° ; [12] s. ; sign. : [ ]4, [ ]2.
E XXI, 204.

Пров.: [приміт. на с. [1]:] 20.
Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці – наклейка із золотим тисн. заголовка.
Припл. до: Potocki I. Głos ... Ignacego Potockiego ... na sessyi seymowey dnia 24 października 1788 roku o rządzie nad woyskiem. – [Warszawa, 1788] (№ 286).

a/25439