Nazwisko i imię / hasło:
[Merlo-Horstius, Jakob (1597–1644)].
Tytuł:
Ray duszy chrzescianskiey zbáwiennych roskoszy pełny niegdybyś / przez x. Stanisława Gruszuńskiego Soc: Jesu z łacińskiego języká ná polski przełożony a teraz świeżo ku Pożytkowi dusz pobożnych, z szczegulnieyszey szczodrobliwości y starania jasnie wielmozney JMC: Pani z Zamoyskich Potockiey woiewodziny poznańskiey zá pozwoleniem zwierzchności duchowney predrukowany.
Miejsce i rok wydania:
– w Zamosciu : w Drukarni Akademickiey, 1762.
Komentarz:
– 4° ; [8], 657 [і. е. 656], [4] s. ; sign. : [ ]4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Kkkk4, [ ]2. Е XXII, 303. Відомості про автора встановлено за бібліогр. Помилки паг.: [8], 243, 245-657:244-656, [4]. Деф.: помилки вплітання. Приміт. бібліотекарів XVII-XIX ст. Підкресл. та приміт. в тексті чорнилом.
Proweniencja:
Пров.: 1. [записи власн. на тит. арк., с. 1, 80, 657, ост. с.:] Burzynski; 2. [записи власн. на с. 14, 134, 195, 486:] Jozef Burzynski; 3. [штамп на тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА; 4. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на ост. с., перекресл.:] 102043; 5. [штамп на тит. арк.:] 1946. Оправа сучасна виданню: шкіра; на кришках оправи тисн. рамковий орнамент; обріз краплений.
Sygnatura:
8/426
Całość:
[Merlo-Horstius, Jakob (1597–1644)].

Ray duszy chrzescianskiey zbáwiennych roskoszy pełny niegdybyś / przez x. Stanisława Gruszuńskiego Soc: Jesu z łacińskiego języká ná polski przełożony a teraz świeżo ku Pożytkowi dusz pobożnych, z szczegulnieyszey szczodrobliwości y starania jasnie wielmozney JMC: Pani z Zamoyskich Potockiey woiewodziny poznańskiey zá pozwoleniem zwierzchności duchowney predrukowany.

– w Zamosciu : w Drukarni Akademickiey, 1762.

– 4° ; [8], 657 [і. е. 656], [4] s. ; sign. : [ ]4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Kkkk4, [ ]2.
Е XXII, 303.
Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Помилки паг.: [8], 243, 245-657:244-656, [4].
Деф.: помилки вплітання.
Приміт. бібліотекарів XVII-XIX ст. Підкресл. та приміт. в тексті чорнилом.

Пров.:
1. [записи власн. на тит. арк., с. 1, 80, 657, ост. с.:] Burzynski;
2. [записи власн. на с. 14, 134, 195, 486:] Jozef Burzynski;
3. [штамп на тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА;
4. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на ост. с., перекресл.:] 102043;
5. [штамп на тит. арк.:] 1946.
Оправа сучасна виданню: шкіра; на кришках оправи тисн. рамковий орнамент; обріз краплений.

8/426