Nazwisko i imię / hasło:
Łubieński, Władysław Aleksander (1703–1767).
Tytuł:
Swiat we wszystkich swoich częsciach większych y mniejszych to iest: w Europie, Azyi, Afryce y Ameryce, w monarchiach, krolestwach, xięstwach, prowincyach, wyspach, y miastach. Geograficznie, chronologicznie y historycznie okryślony opisaniem religii, rządow, rewolucyi, práw, zwyczáyow, skárbow, ciekáwośći, y gránic káżdego kráiu, z autorow fráncuskich, włoskich, niemieckich, y polskich zebránym przyozdobiony : [w 2 t.] / Przez x. Włádysławá Łubieńskiego … dla ciekawego á nieprażnuiącego oka polskiego podany.
Miejsce i rok wydania:
– [Wrocław : w Drukarni Wrocławskiey w Sląsku Akademia Societatis Jesu], 1740.
Komentarz:
Т. 1. – 2° ; [10], 284 s., 2 k. portr. (28x45 cm ; 20,5x34 cm), 6 k. m. (47x32 cm ; 48x33,5 cm) ; sign. : [ ]5, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Zzz2, Aaaa-Bbbb2. [T. 2]. – 2° ; 285-656, [12] s., 3 k. m. (43x34 cm ; 42x34 cm ; 47x34 cm) ; sign. : Cccc-Zzzz2, Aaaaa-Zzzzz2, Aaaaaa-Zzzzzz2, Aaaaaaa-Zzzzzzz2, Aaaaaaaa-Cccccccc2, [ ]6. E XXI, 445. Т. 1-2 сплет. в одному томі. Присвята автора королю Августу III (c. [3-6]), Звернення до читача (c. [8-10]). Деф.: відсутня карта Польщі; деякі арк. пошкоджені жуком. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. рос. мовою. Підкресл. та приміт. в тексті чорнилом. Численні записи чорнилом на нижн. форзаці та зв. нижн. кришки оправи пол. мовою.
Proweniencja:
Пров.: 1. [штамп на тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА; 2. [приміт. на нижн. форзаці, перекресл.:] 79568. Оправа сучасна виданню: шкіра; оправа та корінець частково пошкоджені жуком.
Sygnatura:
87/157
Całość:
Łubieński, Władysław Aleksander (1703–1767).

Swiat we wszystkich swoich częsciach większych y mniejszych to iest: w Europie, Azyi, Afryce y Ameryce, w monarchiach, krolestwach, xięstwach, prowincyach, wyspach, y miastach. Geograficznie, chronologicznie y historycznie okryślony opisaniem religii, rządow, rewolucyi, práw, zwyczáyow, skárbow, ciekáwośći, y gránic káżdego kráiu, z autorow fráncuskich, włoskich, niemieckich, y polskich zebránym przyozdobiony : [w 2 t.] / Przez x. Włádysławá Łubieńskiego … dla ciekawego á nieprażnuiącego oka polskiego podany.

– [Wrocław : w Drukarni Wrocławskiey w Sląsku Akademia Societatis Jesu], 1740.

Т. 1. – 2° ; [10], 284 s., 2 k. portr. (28x45 cm ; 20,5x34 cm), 6 k. m. (47x32 cm ; 48x33,5 cm) ; sign. : [ ]5, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Zzz2, Aaaa-Bbbb2.
[T. 2]. – 2° ; 285-656, [12] s., 3 k. m. (43x34 cm ; 42x34 cm ; 47x34 cm) ; sign. : Cccc-Zzzz2, Aaaaa-Zzzzz2, Aaaaaa-Zzzzzz2, Aaaaaaa-Zzzzzzz2, Aaaaaaaa-Cccccccc2, [ ]6.
E XXI, 445.
Т. 1-2 сплет. в одному томі.
Присвята автора королю Августу III (c. [3-6]), Звернення до читача (c. [8-10]).
Деф.: відсутня карта Польщі; деякі арк. пошкоджені жуком.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. рос. мовою. Підкресл. та приміт. в тексті чорнилом. Численні записи чорнилом на нижн. форзаці та зв. нижн. кришки оправи пол. мовою.

Пров.:
1. [штамп на тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА;
2. [приміт. на нижн. форзаці, перекресл.:] 79568.
Оправа сучасна виданню: шкіра; оправа та корінець частково пошкоджені жуком.

87/157