Nazwisko i imię / hasło:
Jezierski, Franciszek Salezy.
Tytuł:
Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane i stosownymi do rzeczy uwagami objaśnione. / Dzieło pogrobowe, przez X. Franciszka Salezego Jezierskiego ... po śmierci jego wydane.
Miejsce i rok wydania:
– w Warszawie : nakładem i drukiem Michala Grölla, 1792.
Komentarz:
– 8° ; XVIII, 3-292 s. ; sign. : a9, A7, B-S8, T2. E XVIII, 541. Приміт. бібліотекарів XVII-XIX ст.
Proweniencja:
Пров.: 1. [запис власн. на форзаці:] Ant. Muczkowski w Warszawie u Zawadskiego d. 17 Kwietnia 1845. z oprawa 7. Złp.; 2. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 21; 3. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. 292, перекресл.:] N. 12,309; 4. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА. Оправа сучасна виданню: картон, шкіра; на корінці тисн. золотом заголовка; обріз тонований. З зб. А. Кухарського.
Sygnatura:
23/153
Całość:
Jezierski, Franciszek Salezy.

Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane i stosownymi do rzeczy uwagami objaśnione. / Dzieło pogrobowe, przez X. Franciszka Salezego Jezierskiego ... po śmierci jego wydane.

– w Warszawie : nakładem i drukiem Michala Grölla, 1792.

– 8° ; XVIII, 3-292 s. ; sign. : a9, A7, B-S8, T2.
E XVIII, 541.
Приміт. бібліотекарів XVII-XIX ст.

Пров.:
1. [запис власн. на форзаці:] Ant. Muczkowski w Warszawie u Zawadskiego d. 17 Kwietnia 1845. z oprawa 7. Złp.;
2. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 21;
3. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. 292, перекресл.:] N. 12,309;
4. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА.
Оправа сучасна виданню: картон, шкіра; на корінці тисн. золотом заголовка; обріз тонований.
З зб. А. Кухарського.

23/153