Nazwisko i imię / hasło:
[Groicki, Bartłomiej].
Tytuł:
Postępek wybrany iest z praw cesarskich, ktory Karolus V. Cesarz, kazał wydać po wszystkich swoich państwach, ktorym się nauka daie, iako w tych sądach a sprawach, około karania na gardle, albo na zdrowiu, sędziowie y każdy urząd ma się zachować, y postępować wedle boiaźni Bożey, sprawiedliwie, pobożnie, rostropnie, y nieskwapliwie. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. w Krakowie drykowany roku Pańskiego 1616. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.
Miejsce i rok wydania:
– w Przemyślu : w Drukarni Societatis Jesu, 1760.
Komentarz:
– 4° ; [2], 53, [1] s. ; sign. : Ff3, Gg-Mm4, Nn1. Частина вид. конволюта: [Groicki, B.]. Porządek sądow y spraw mieyskich prawa maydeburskiego ... – w Przemyslu, 1760 (№ 112). E XVII, 412-413. Відомості про автора встановлено за бібліогр. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. Приміт. олівцем у тексті.
Proweniencja:
Пров.: [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на ост. с.:] 26,596. Оправа сучасна виданню: шкіра; на корінці сліпе тисн. заголовка; обріз тонований (червоний). З зб. Р. Губе.
Sygnatura:
161/29
Całość:
[Groicki, Bartłomiej].

Postępek wybrany iest z praw cesarskich, ktory Karolus V. Cesarz, kazał wydać po wszystkich swoich państwach, ktorym się nauka daie, iako w tych sądach a sprawach, około karania na gardle, albo na zdrowiu, sędziowie y każdy urząd ma się zachować, y postępować wedle boiaźni Bożey, sprawiedliwie, pobożnie, rostropnie, y nieskwapliwie. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. w Krakowie drykowany roku Pańskiego 1616. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.

– w Przemyślu : w Drukarni Societatis Jesu, 1760.

– 4° ; [2], 53, [1] s. ; sign. : Ff3, Gg-Mm4, Nn1.
Частина вид. конволюта: [Groicki, B.]. Porządek sądow y spraw mieyskich prawa maydeburskiego ... – w Przemyslu, 1760 (№ 112).
E XVII, 412-413.
Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. Приміт. олівцем у тексті.

Пров.: [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на ост. с.:] 26,596.
Оправа сучасна виданню: шкіра; на корінці сліпе тисн. заголовка; обріз тонований (червоний).
З зб. Р. Губе.

161/29