Nazwisko i imię / hasło:
[Groicki, Bartłomiej].
Tytuł:
Porządek sądow y spraw mieyskich prawa maydeburskiego w Koronie Polskiey w Krakowie drukowany roku pańskiego 1616. teraz znowu z pozwoleniem starszych przedrukowany.
Miejsce i rok wydania:
– w Przemyślu : w Drukarni J. K. M. Kollegium Societatis Jesu, 1760.
Komentarz:
– 4° ; [12], 155, [11] s. ; sign. : [ ]2, a4, A-U4, W3. Вид. конволют, що складається з 8 видань; тит. с. окремих видань збережені. Містить: 1) [Groicki, B.]. Artykuły prawa maydeburskiego ktore zowią speculum saxonum ... – w Przemyslu, 1760 (№ 110); 2) [Groicki, B.]. Postępek wybrany iest z praw cesarskich, ktory Karolus V. Cesarz, kazał wydać po wszystkich swoich państwach ... – w Przemyslu, 1760 (№ 113); 3) [Groicki, B.]. Ustawa płacey u sądow w prawie Maydeburskim ... – w Przemyslu, 1760 (№ 116); 4) [Groicki, B.]. Rejestr do porządku y do artykułow prawa maydeburskiego, y cesarskiego ... – w Przemyslu, 1760 (№ 114); 5) [Groicki, B.]. Tytuły prawa maydeburskiego Do porządku y do artykułow, pierwey po polsku wydadych ... – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane. – w Przemyslu, 1760 (№ 115); 6) [Groicki, B.]. Enchirion aliquot locorum communium Iuris Magdeburgensis / par Joanne m Kirsteyn Cerasinum … drukowane roku Pańskiego 1629. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane. – w Przemyslu, 1760 (№ 111); 7) [Groicki, B.]. Abrogatio et moderatio abusum et sumptuum … – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane. – w Przemyslu, 1760 (№ 109). E XVII, 412-413. Відомості про автора встановлено за бібліогр. Присвята Антонію Зельонці, должанському старості. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. олівцем. Приміт. в тексті чорнилом. Записи: зміст вид. пол. мовою на нижн. форзаці та зв. нижн. кришки оправи.
Proweniencja:
Пров.: 1. [запис власн. на форзаці:] R.Hube; 2. [запис власн. на зв. форзаца:] Ant. Muczkowski d. ii Sierpnia 1847 r. u Grundzacha; 3. [запис власн. на с. 1:] Ex Libris […]; 4. [штамп на тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА; 5. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на ост. с.:] 26,594. Оправа сучасна виданню: шкіра; на корінці сліпе тисн. заголовка; обріз тонований (червоний). З зб. Р. Губе.
Sygnatura:
161/27
Całość:
[Groicki, Bartłomiej].

Porządek sądow y spraw mieyskich prawa maydeburskiego w Koronie Polskiey w Krakowie drukowany roku pańskiego 1616. teraz znowu z pozwoleniem starszych przedrukowany.

– w Przemyślu : w Drukarni J. K. M. Kollegium Societatis Jesu, 1760.

– 4° ; [12], 155, [11] s. ; sign. : [ ]2, a4, A-U4, W3.
Вид. конволют, що складається з 8 видань; тит. с. окремих видань збережені. Містить: 1) [Groicki, B.]. Artykuły prawa maydeburskiego ktore zowią speculum saxonum ... – w Przemyslu, 1760 (№ 110); 2) [Groicki, B.]. Postępek wybrany iest z praw cesarskich, ktory Karolus V. Cesarz, kazał wydać po wszystkich swoich państwach ... – w Przemyslu, 1760 (№ 113); 3) [Groicki, B.]. Ustawa płacey u sądow w prawie Maydeburskim ... – w Przemyslu, 1760 (№ 116); 4) [Groicki, B.]. Rejestr do porządku y do artykułow prawa maydeburskiego, y cesarskiego ... – w Przemyslu, 1760 (№ 114); 5) [Groicki, B.]. Tytuły prawa maydeburskiego Do porządku y do artykułow, pierwey po polsku wydadych ... – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane. – w Przemyslu, 1760 (№ 115); 6) [Groicki, B.]. Enchirion aliquot locorum communium Iuris Magdeburgensis / par Joanne m Kirsteyn Cerasinum … drukowane roku Pańskiego 1629. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane. – w Przemyslu, 1760 (№ 111); 7) [Groicki, B.]. Abrogatio et moderatio abusum et sumptuum … – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane. – w Przemyslu, 1760 (№ 109).
E XVII, 412-413.
Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Присвята Антонію Зельонці, должанському старості.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. олівцем. Приміт. в тексті чорнилом. Записи: зміст вид. пол. мовою на нижн. форзаці та зв. нижн. кришки оправи.

Пров.:
1. [запис власн. на форзаці:] R.Hube;
2. [запис власн. на зв. форзаца:] Ant. Muczkowski d. ii Sierpnia 1847 r. u Grundzacha;
3. [запис власн. на с. 1:] Ex Libris […];
4. [штамп на тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА;
5. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на ост. с.:] 26,594.
Оправа сучасна виданню: шкіра; на корінці сліпе тисн. заголовка; обріз тонований (червоний).
З зб. Р. Губе.

161/27