Nazwisko i imię / hasło:
[Groicki, Bartłomiej].
Tytuł:
Artykuły prawa maydeburskiego ktore zowią speculum saxonum Z łacinskiego ięzyka na polski przełożone y znowu drukowane roku Pańskiego 1629. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.
Miejsce i rok wydania:
– w Przemyślu : w Drukarni Societatis Jesu, 1760.
Komentarz:
– 4° ; [2], 64, [2] s. ; sign. : W1, X-Z4, Aa-Ee4, Ff1. Частина вид. конволюта: [Groicki, B.]. Porządek sądow y spraw mieyskich prawa maydeburskiego ... – w Przemyslu, 1760 (№ 112). E XVII, 412-413. Відомості про автора встановлено за бібліогр. Вступ до читача. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. Приміт. чорнилом у тексті.
Proweniencja:
Пров.: [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на ост. с.:] 26,595. Оправа сучасна виданню: шкіра; cліпе тисн. на корінці: «Porządek sądow y spraw mieyskich»; oбріз тонований (червоний). З зб. Р. Губе.
Sygnatura:
161/28
Całość:
[Groicki, Bartłomiej].

Artykuły prawa maydeburskiego ktore zowią speculum saxonum Z łacinskiego ięzyka na polski przełożone y znowu drukowane roku Pańskiego 1629. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.

– w Przemyślu : w Drukarni Societatis Jesu, 1760.

– 4° ; [2], 64, [2] s. ; sign. : W1, X-Z4, Aa-Ee4, Ff1.
Частина вид. конволюта: [Groicki, B.]. Porządek sądow y spraw mieyskich prawa maydeburskiego ... – w Przemyslu, 1760 (№ 112).
E XVII, 412-413.
Відомості про автора встановлено за бібліогр.
Вступ до читача.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. Приміт. чорнилом у тексті.

Пров.: [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на ост. с.:] 26,595.
Оправа сучасна виданню: шкіра; cліпе тисн. на корінці: «Porządek sądow y spraw mieyskich»; oбріз тонований (червоний).
З зб. Р. Губе.

161/28