Nazwisko i imię / hasło:
[Fookowitz, François (Franciszek)].
Tytuł:
Nouvelle methode pour apprendre aisément la langue latine dediée au corps roial, et militaire de messieurs les cadets de Pologne / [François Fookowitz]. = Nowy sposob uczenia łacinskiego ofiarowany rycerskiej szkole Jchmciow panow kadetow J. K. Mći y Rzeczypltey.
Miejsce i rok wydania:
– Nakładem Towarzystwa literatow w Polszcze ... – w Warszawie : w Drukarni J. K. Mći y Rzeczypospolitey Korpusu kadetow Mitzlerowskiey, 1768.
Komentarz:
– 8° ; [17], 227 s., 1 k. tab. (16x18 cm) ; sign. : [ ]1, a7, A-O8, P2. E XVI, 257. Ім'я автора зазначено у вступі. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. рос. мовою.
Proweniencja:
Пров.: 1. [запис власн. на тит. арк.:] Fr. Brzeziński; 2. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 1,688; 3. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. 192, перекресл.:] 13860; 4. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА; 5. [штамп на зв. тит. арк.:] 1946. Оправа XX ст.: катрон (блакитний). З зб. А. Кухарського.
Sygnatura:
39/3
Całość:
[Fookowitz, François (Franciszek)].

Nouvelle methode pour apprendre aisément la langue latine dediée au corps roial, et militaire de messieurs les cadets de Pologne / [François Fookowitz]. = Nowy sposob uczenia łacinskiego ofiarowany rycerskiej szkole Jchmciow panow kadetow J. K. Mći y Rzeczypltey.

– Nakładem Towarzystwa literatow w Polszcze ... – w Warszawie : w Drukarni J. K. Mći y Rzeczypospolitey Korpusu kadetow Mitzlerowskiey, 1768.

– 8° ; [17], 227 s., 1 k. tab. (16x18 cm) ; sign. : [ ]1, a7, A-O8, P2.
E XVI, 257.
Ім'я автора зазначено у вступі.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. рос. мовою.

Пров.:
1. [запис власн. на тит. арк.:] Fr. Brzeziński;
2. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 1,688;
3. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. 192, перекресл.:] 13860;
4. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА;
5. [штамп на зв. тит. арк.:] 1946.
Оправа XX ст.: катрон (блакитний).
З зб. А. Кухарського.

39/3