Nazwisko i imię / hasło:
Diariusz.
Tytuł:
Dyaryusz zgromadzeń mieyscowego miasta Warszawy y wydziałowego miast Rzeczypospolitey Wolnych Xięstwa Mazowieckiego, i Woiewództwa Rawskiego; do wydziału warszawskiego nalezących na mocy prawa y uniwersału J. Kr. Mci z strazy wyszłego w dniach 1. i 10. sierpnia roku 1791. W kościele farnym Kollegiaty Warszawskiey s. Jana odprawionych.
Miejsce i rok wydania:
– w Warszawie : w Drukarni Nadworney J. K. Mci i Prześw. Kommissyi Edukacyiney, [post 10. VIII. 1791].
Komentarz:
– 8° ; [2], 338 [i. e. 348] s. ; sign. : [ ]1, A-W8, X6. E XV, 431. Помилки паг.: 338:348. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. олівцем.
Proweniencja:
Пров.: 1. [запис власн. на тит. арк.:] Krzelewsk[i]; 2. [наклейка на зв. верхн. кришки оправи, рукоп. цифри:] Зала 5 Шкаф 2 Полка 9 № 168; 3. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА; 4. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. 338, перекресл.:] 38305. Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці тисн. заголовка та року видання; обріз краплений.
Sygnatura:
79/234
Całość:
Diariusz.

Dyaryusz zgromadzeń mieyscowego miasta Warszawy y wydziałowego miast Rzeczypospolitey Wolnych Xięstwa Mazowieckiego, i Woiewództwa Rawskiego; do wydziału warszawskiego nalezących na mocy prawa y uniwersału J. Kr. Mci z strazy wyszłego w dniach 1. i 10. sierpnia roku 1791. W kościele farnym Kollegiaty Warszawskiey s. Jana odprawionych.

– w Warszawie : w Drukarni Nadworney J. K. Mci i Prześw. Kommissyi Edukacyiney, [post 10. VIII. 1791].

– 8° ; [2], 338 [i. e. 348] s. ; sign. : [ ]1, A-W8, X6.
E XV, 431.
Помилки паг.: 338:348.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. олівцем.

Пров.:
1. [запис власн. на тит. арк.:] Krzelewsk[i];
2. [наклейка на зв. верхн. кришки оправи, рукоп. цифри:] Зала 5 Шкаф 2 Полка 9 № 168;
3. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА;
4. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. 338, перекресл.:] 38305.
Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці тисн. заголовка та року видання; обріз краплений.

79/234