Nazwisko i imię / hasło:
[Dmochowski, Franciszek Ksawery (1762–1808)].
Tytuł:
Sztuka Rymotworcza : Poema we czterech piesniach / [Franciszeka Dmochowskiego].
Miejsce i rok wydania:
– w Warszawie : w drukarni J. K. Mci i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum, 1788.
Komentarz:
2-й прим.
Proweniencja:
Пров.: 1. [запис власн. на зв. верхн. кришки оправи:] Ant. Muczkowski d. 5 lutego 1847 r. w Dionre [?]; 2. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 71; 3. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на ост. с., перекресл.:] N. 12356; 4. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА. Оправа XIX ст.: папір. З зб. А. Кухарського.
Sygnatura:
25/47
Całość:
[Dmochowski, Franciszek Ksawery (1762–1808)].

Sztuka Rymotworcza : Poema we czterech piesniach / [Franciszeka Dmochowskiego].

– w Warszawie : w drukarni J. K. Mci i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum, 1788.

2-й прим.

Пров.:
1. [запис власн. на зв. верхн. кришки оправи:] Ant. Muczkowski d. 5 lutego 1847 r. w Dionre [?];
2. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 71;
3. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на ост. с., перекресл.:] N. 12356;
4. [штамп на зв. тит. арк.:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА.
Оправа XIX ст.: папір.
З зб. А. Кухарського.

25/47