Nazwisko i imię / hasło:
Beriquè, Ignace de.
Tytuł:
Explanacya stanów cezarstwa chrześcianskiego, ; Albo Rządów Pryncypalnych Rzymskiego Imperium ... / po francusku przez … Ignacego de Beriquè skoncypowana, ; a w tym czáśie polskim językiem … [przez Karola Józ. z Niemirowa Niemirę] wytłumaczona …
Miejsce i rok wydania:
– w Lublinie : w drukarni Kollegium Soc. Jesus, [post 1743].
Komentarz:
– 8° ; [14], 242 [i. e. 244] s., 1 k. tab. (31х40 cm) ; sign. : [ ]7, A-P8, Q2. E ХІІ, 498. Відомості про перекладача встановлено за бібліогр. Присвята Августу Александеру Чарторийському, князю на Клеваню і Жукові, воєводі та генералу руських земель. Помилки паг.: [14], 192, 191-242:193-244. Деф.: між с. 96-97 вплет. табл. «Porządek sessyi stanow, na seymie generalnym» (пошкоджена). Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.
Proweniencja:
Пров.: 1. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] 1,888; 2. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на ост. с., перекресл.:] 14955; 3. [штамп на с. [3]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА. Оправа сучасна виданню: кaртон, шкіра; на кришках оправи тисн. рамковий орнамент, на корінці – сліпе тисн.; обріз краплений. З зб. А. Кухарського.
Sygnatura:
155/1357
Całość:
Beriquè, Ignace de.

Explanacya stanów cezarstwa chrześcianskiego, ; Albo Rządów Pryncypalnych Rzymskiego Imperium ... / po francusku przez … Ignacego de Beriquè skoncypowana, ; a w tym czáśie polskim językiem … [przez Karola Józ. z Niemirowa Niemirę] wytłumaczona …

– w Lublinie : w drukarni Kollegium Soc. Jesus, [post 1743].

– 8° ; [14], 242 [i. e. 244] s., 1 k. tab. (31х40 cm) ; sign. : [ ]7, A-P8, Q2.
E ХІІ, 498.
Відомості про перекладача встановлено за бібліогр.
Присвята Августу Александеру Чарторийському, князю на Клеваню і Жукові, воєводі та генералу руських земель.
Помилки паг.: [14], 192, 191-242:193-244.
Деф.: між с. 96-97 вплет. табл. «Porządek sessyi stanow, na seymie generalnym» (пошкоджена).
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.

Пров.:
1. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] 1,888;
2. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на ост. с., перекресл.:] 14955;
3. [штамп на с. [3]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА.
Оправа сучасна виданню: кaртон, шкіра; на кришках оправи тисн. рамковий орнамент, на корінці – сліпе тисн.; обріз краплений.
З зб. А. Кухарського.

155/1357