Nazwisko i imię / hasło:
Buffier, Klaudyusz (1661–1737).
Tytuł:
Sposób łatwy nauczenia i pamiętania dzieiów powszechnych, y rozmiaru czasów, czyli chronologii i historii powszechney / podany francuskim ięzykiem przez x. Bussiera … ; Przełożony z przydaniem ciekawych pytań i uwag na dzieie święckie dla wygody ich mościów panów kawalerów Kollegii Nobilium Posnaniensis: [w 2 t.].
Miejsce i rok wydania:
– w Poznaniu : w Drukarni J. K. M. Soc. J., 1768-1771.
Komentarz:
T. 1 : Zamyka dzieje święte y swieckie aż do Chrystusa Pana. – 1768. – 8° ; [24], 184 s. ; sign. : [ ]4, a8, A-L8, M4. T. 2 : Zamyka dzieje świeckie od narodzenia Chrystusa Pana aż do lat naszych. – 1771. – 8° ; [16], 368 s. ; sign. : [ ]8, A-Y8. E XIII, 431. Т. 1-2 сплетені разом. Звернення Міхала Коцєлковського до Владислава та Анни уродж. Радомицької Гуровських (т. 1), Вступ Міхала Коцєлковського (т. 2). Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. рос. мовою. Численні записи пол. мовою на зв. верхн. кришки оправи чорнилом.
Proweniencja:
Пров.: 1. [запис власн. на тит. арк. т. 1-2:] А. Regan[…] [?]; 2. [запис власн. на форзаці:] we 2ch tomach Dzieło to ofiarował[em] Andrz[eju] Kucharskiemu. P[ałac] Dückert b. Bunckim[?] i własć[iciel] domu przy Ul. Długiej. W Warszawie w dzien popielcowy 1854 w Cukierni Kolaniego w Domu Petyskusa; 3. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 332; 4. [штампи на зв. тит. арк. т. 1-2:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА; 5. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. 367, перекресл.:] N. 12604. Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці – наклейка з тисненим золотом заголовком; обріз тонований (червоний). Припл.: Buffier, K. Sposob Łatwy nauczenia i pamiętania dzieiow swieckich aż do narodzenia Chrystusa pana. / Podany francuskim ięzykiem przez Xiędza Bussiera … przełozony z przydaniem uwag, dla wygody Jchmosciow panow kawalerow … – w Poznaniu, 1768 (№ 45). З зб. А. Кухарського.
Sygnatura:
74/90
Całość:
Buffier, Klaudyusz (1661–1737).

Sposób łatwy nauczenia i pamiętania dzieiów powszechnych, y rozmiaru czasów, czyli chronologii i historii powszechney / podany francuskim ięzykiem przez x. Bussiera … ; Przełożony z przydaniem ciekawych pytań i uwag na dzieie święckie dla wygody ich mościów panów kawalerów Kollegii Nobilium Posnaniensis: [w 2 t.].

– w Poznaniu : w Drukarni J. K. M. Soc. J., 1768-1771.

T. 1 : Zamyka dzieje święte y swieckie aż do Chrystusa Pana. – 1768. – 8° ; [24], 184 s. ; sign. : [ ]4, a8, A-L8, M4.
T. 2 : Zamyka dzieje świeckie od narodzenia Chrystusa Pana aż do lat naszych. – 1771. – 8° ; [16], 368 s. ; sign. : [ ]8, A-Y8.
E XIII, 431.
Т. 1-2 сплетені разом.
Звернення Міхала Коцєлковського до Владислава та Анни уродж. Радомицької Гуровських (т. 1), Вступ Міхала Коцєлковського (т. 2).
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. рос. мовою. Численні записи пол. мовою на зв. верхн. кришки оправи чорнилом.

Пров.:
1. [запис власн. на тит. арк. т. 1-2:] А. Regan[…] [?];
2. [запис власн. на форзаці:] we 2ch tomach Dzieło to ofiarował[em] Andrz[eju] Kucharskiemu. P[ałac] Dückert b. Bunckim[?] i własć[iciel] domu przy Ul. Długiej. W Warszawie w dzien popielcowy 1854 w Cukierni Kolaniego w Domu Petyskusa;
3. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 332;
4. [штампи на зв. тит. арк. т. 1-2:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА;
5. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на с. 367, перекресл.:] N. 12604.
Оправа сучасна виданню: півшкіра; на корінці – наклейка з тисненим золотом заголовком; обріз тонований (червоний).
Припл.: Buffier, K. Sposob Łatwy nauczenia i pamiętania dzieiow swieckich aż do narodzenia Chrystusa pana. / Podany francuskim ięzykiem przez Xiędza Bussiera … przełozony z przydaniem uwag, dla wygody Jchmosciow panow kawalerow … – w Poznaniu, 1768 (№ 45).
З зб. А. Кухарського.

74/90