Nazwisko i imię / hasło:
Branicki, Franciszek Ksawery (ca 1730–1819).
Tytuł:
Zdanie ... Branickiego hetmana Wielk. Koronnego na sessyi seymowey dnia 23. 7bris 1776. roku miane.
Miejsce i rok wydania:
– [Warszawa : w Drukarni XX. Scholarum Piarum], [post 23. IX. 1776].
Komentarz:
– 2° ; [8] s. ; sign. : А-В2. E XIII, 318; Wiśniowska 100. Вихідні відомості зазначені в колофоні. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.
Proweniencja:
Пров.: 1. [приміт. на верхн. кришці оправи, олівцем:] №13; 2. [приміт. на с. [1]:] №4; 3. [запис на наклейці на нижн. кришці оправи:] Hist. Polska №185; 4. [штамп на с. [1]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА. Оправа сучасна виданню: папір. Припл.: 1) Rzewuski, S. Mowa ... Seweryna Rzewuskiego … na seymie dnia 23. 7bris 1776. roku miana. – [S. l.], [post 23. IX. 1776] (№ 325); 2) Rzewuski, S. Mowa ... Seweryna Rzewuskiego ... na seymie dnia 23. 7bris 1776. roku miana. – [S. l.], [post 10. X. 1776] (№ 324); 3) Rzewuski, S. Mowa ... Seweryna Rzewuskiego ... dnia 12. 8bris 1776. roku miana. – [S. l.], [post 12. X. 1776] (№ 323); 4) Ogiński, M. Zdanie ... Michała hrabi Ogińskiego ... Na sessyi seymowey dnia 23. wrzesnia 1776. na proiekt pod tytułem Powinnosci y władza departamentow w radzie. – [w Warszawie], [post 23. IX. 1776] (№ 241); 5) Sosnowski, J. Mowa ... Jozefa Sosonowskiego ... miana na sessyi dnia 7 wrzesnia. – [S. l.], [post 7. IX. 1776 ?] (№ 359); 6) Młodziejowski, A. M. S. Mowa ... Andrzeia Młodzieiowskiego ... Na sessyi seymowey 10. septembris miana. – [S. l.], [post 10. IX. 1776 ?] (№ 209); 7) Młodziejowski, A. M. S. Mowa ... Andrzeia Młodzieiowskiego ... Na sessyi seymowey 25. septembris 1776 miana. – [S. l.], [post 25. IX. 1776] (№ 208); 8) Młodziejowski, A. M. S. Mowa ... Młodzieiowskiego … na koncu seymu z pozegnaniem stanow miana. – [S. l.], [1776 ?] (№ 210); 9) Turski, F. Mowa ... Felixa Turskiego … dnia 2. października 1776. roku na sessyi seymowey miana. – [S. l.], [post 2. X. 1776] (№ 374); 10) Turski, F. Mowa ... Turskiego ... na sessyi seymowey dnia 15. 8bris 1776. miana. – [S. l.], [post 15. X. 1776] (№ 375); 11) Niesiołowski, J. Mowa ... Niesiołowskiego ... roku 1776. dnia 29. augusti na seymie w Warszawie miana. – [S. l.], [post 29. VIII. 1776] (№ 233); 12) Niesiołowski, J. Mowa ... Niesiołowskiego ... w senacie przeciwko proiektowi pomnozenia władzy radzie nieustaiącey roku 1776. in 7bri miana. – [S. l.], [post IX. 1776] (№ 234); 13) Sanguszko, H. J. Głos ... Sanguszka ... dnia 7. 8bra miany. – [S. l.], [post 7. X. 1766 ?] (№ 334); 14) Małachowski, M. Głos ... Mikołaia Małachowskiego ... na sessyi seymowey dnia 4. 8bris 1776. w Warszawie miany. – [w Warszawie], [post 4. X. 1776] (№ 198); 15) Gurowski, R. Mowa ... Gurowskiego ... w senacie dnia 3. 8bris 1776. miana. – [S. l.], [post 3. X. 1776] (№ 119); 16) Ogiński, A. Mowa ... Andrzeia Ogińskiego ... na sessyi szostey dnia 2. septembris miana. – [S. l.], [post 2. IX. 1776 ?] (№ 239); 17) Ogiński, A. Mowa ... Andrzeia Ogińskiego ... na seymie die 4 septembris 1776. miana. – [S. l.], [post 4. IX. 1776] (№ 240); 18) Lubomirski, S. Zdanie ... Lubomirskiego ... na sessyi seymowey, dnia 6. września 1776. na proiekt pod tytułem : Obiaśnienie ustanowienia Rady Nieustaiącey. – [S. l.], [post 6. IX. 1776] (№ 189); 19) Lubomirski, S. Zdanie ... Lubomirskiego … na sessyi seymowey dnia 21. września 1776. na proiekt pod tytułem : Powinnosci y władza departamentow w radzie. – [w Warszawie], [post 21. IX. 1776] (№ 190); 20) Lubomirski, S. Votum ... Lubomirskiego ... in tenore proiektu pod tytułem Powinnosci y władza departamentow w radzie: na propozycyą jeżeli proiekt dziś przeczytany z rezolucyi stanów, do decyzyi przychodzący ma bydź przyięty, lub nie? na sessyi seymowey dnia 23. września 1776. – [w Warszawie], [post 23. IX. 1776] (№ 187); 21) Lubomirski, S. Zdanie ... Lubomirskiego ... na sessyi seymowey dnia 3. pazdziernika 1776. – [w Warszawie], [post 3. X. 1776] (№ 191); 22) Lubomirski, S. Zdanie ... Lubomirskiego ... na sessyi seymowey dnia 10. pazdziernika 1776. – [w Warszawie], [post 10. X. 1776] (№ 192); 23) Lubomirski, S. Votum ... Lubomirskiego ... in tenore proiektu, pod tytułem: zaswiadczenie czynnosci rady przy boku naszym nieustaiącey, na propozycyą; jezeli proiekt dzis czytany ma bydz przyięty, lub nie; na sessyi seymowey dnia 17. pazdziernika 1776. – [w Warszawie], [post 17. X. 1776] (№ 188). З зб. В. І. Григоровича.
Sygnatura:
Григ. Ист./130
Całość:
Branicki, Franciszek Ksawery (ca 1730–1819).

Zdanie ... Branickiego hetmana Wielk. Koronnego na sessyi seymowey dnia 23. 7bris 1776. roku miane.

– [Warszawa : w Drukarni XX. Scholarum Piarum], [post 23. IX. 1776].

– 2° ; [8] s. ; sign. : А-В2.
E XIII, 318; Wiśniowska 100.
Вихідні відомості зазначені в колофоні.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст.

Пров.:
1. [приміт. на верхн. кришці оправи, олівцем:] №13;
2. [приміт. на с. [1]:] №4;
3. [запис на наклейці на нижн. кришці оправи:] Hist. Polska №185;
4. [штамп на с. [1]:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА.
Оправа сучасна виданню: папір.
Припл.: 1) Rzewuski, S. Mowa ... Seweryna Rzewuskiego … na seymie dnia 23. 7bris 1776. roku miana. – [S. l.], [post 23. IX. 1776] (№ 325); 2) Rzewuski, S. Mowa ... Seweryna Rzewuskiego ... na seymie dnia 23. 7bris 1776. roku miana. – [S. l.], [post 10. X. 1776] (№ 324); 3) Rzewuski, S. Mowa ... Seweryna Rzewuskiego ... dnia 12. 8bris 1776. roku miana. – [S. l.], [post 12. X. 1776] (№ 323); 4) Ogiński, M. Zdanie ... Michała hrabi Ogińskiego ... Na sessyi seymowey dnia 23. wrzesnia 1776. na proiekt pod tytułem Powinnosci y władza departamentow w radzie. – [w Warszawie], [post 23. IX. 1776] (№ 241); 5) Sosnowski, J. Mowa ... Jozefa Sosonowskiego ... miana na sessyi dnia 7 wrzesnia. – [S. l.], [post 7. IX. 1776 ?] (№ 359); 6) Młodziejowski, A. M. S. Mowa ... Andrzeia Młodzieiowskiego ... Na sessyi seymowey 10. septembris miana. – [S. l.], [post 10. IX. 1776 ?] (№ 209); 7) Młodziejowski, A. M. S. Mowa ... Andrzeia Młodzieiowskiego ... Na sessyi seymowey 25. septembris 1776 miana. – [S. l.], [post 25. IX. 1776] (№ 208); 8) Młodziejowski, A. M. S. Mowa ... Młodzieiowskiego … na koncu seymu z pozegnaniem stanow miana. – [S. l.], [1776 ?] (№ 210); 9) Turski, F. Mowa ... Felixa Turskiego … dnia 2. października 1776. roku na sessyi seymowey miana. – [S. l.], [post 2. X. 1776] (№ 374); 10) Turski, F. Mowa ... Turskiego ... na sessyi seymowey dnia 15. 8bris 1776. miana. – [S. l.], [post 15. X. 1776] (№ 375); 11) Niesiołowski, J. Mowa ... Niesiołowskiego ... roku 1776. dnia 29. augusti na seymie w Warszawie miana. – [S. l.], [post 29. VIII. 1776] (№ 233); 12) Niesiołowski, J. Mowa ... Niesiołowskiego ... w senacie przeciwko proiektowi pomnozenia władzy radzie nieustaiącey roku 1776. in 7bri miana. – [S. l.], [post IX. 1776] (№ 234); 13) Sanguszko, H. J. Głos ... Sanguszka ... dnia 7. 8bra miany. – [S. l.], [post 7. X. 1766 ?] (№ 334); 14) Małachowski, M. Głos ... Mikołaia Małachowskiego ... na sessyi seymowey dnia 4. 8bris 1776. w Warszawie miany. – [w Warszawie], [post 4. X. 1776] (№ 198); 15) Gurowski, R. Mowa ... Gurowskiego ... w senacie dnia 3. 8bris 1776. miana. – [S. l.], [post 3. X. 1776] (№ 119); 16) Ogiński, A. Mowa ... Andrzeia Ogińskiego ... na sessyi szostey dnia 2. septembris miana. – [S. l.], [post 2. IX. 1776 ?] (№ 239); 17) Ogiński, A. Mowa ... Andrzeia Ogińskiego ... na seymie die 4 septembris 1776. miana. – [S. l.], [post 4. IX. 1776] (№ 240); 18) Lubomirski, S. Zdanie ... Lubomirskiego ... na sessyi seymowey, dnia 6. września 1776. na proiekt pod tytułem : Obiaśnienie ustanowienia Rady Nieustaiącey. – [S. l.], [post 6. IX. 1776] (№ 189); 19) Lubomirski, S. Zdanie ... Lubomirskiego … na sessyi seymowey dnia 21. września 1776. na proiekt pod tytułem : Powinnosci y władza departamentow w radzie. – [w Warszawie], [post 21. IX. 1776] (№ 190); 20) Lubomirski, S. Votum ... Lubomirskiego ... in tenore proiektu pod tytułem Powinnosci y władza departamentow w radzie: na propozycyą jeżeli proiekt dziś przeczytany z rezolucyi stanów, do decyzyi przychodzący ma bydź przyięty, lub nie? na sessyi seymowey dnia 23. września 1776. – [w Warszawie], [post 23. IX. 1776] (№ 187); 21) Lubomirski, S. Zdanie ... Lubomirskiego ... na sessyi seymowey dnia 3. pazdziernika 1776. – [w Warszawie], [post 3. X. 1776] (№ 191); 22) Lubomirski, S. Zdanie ... Lubomirskiego ... na sessyi seymowey dnia 10. pazdziernika 1776. – [w Warszawie], [post 10. X. 1776] (№ 192); 23) Lubomirski, S. Votum ... Lubomirskiego ... in tenore proiektu, pod tytułem: zaswiadczenie czynnosci rady przy boku naszym nieustaiącey, na propozycyą; jezeli proiekt dzis czytany ma bydz przyięty, lub nie; na sessyi seymowey dnia 17. pazdziernika 1776. – [w Warszawie], [post 17. X. 1776] (№ 188).
З зб. В. І. Григоровича.

Григ. Ист./130