Nazwisko i imię / hasło:
Piesni.
Tytuł:
Piesni o Nayświętszey Maryi Pannie w Obrazie od O. S. w Rzymie XX. Missionarzóm Dominikanom darowanym, a przez ich z Rzymu do Latyczowa przeniesionym, wielkiemi cudami i łaskami słynącym od O. S. Piusa VI. Papiéża roku 1778. 4. października ukoronowanym złozone za pozwoleniem zwierzchności do druku podane.
Miejsce i rok wydania:
– [S. l : s. n], [post 1778].
Komentarz:
– 8° ; [2], 14 s. ; sign. : A8. Е XXIV, 266. Приміт. бібліотекарів XVII-XIX ст.
Proweniencja:
Пров.: 1. [штамп на тит. арк.:] Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея; 2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 14, перекресл.:] 5948; 3. [штамп на тит. арк.:] 1946. Оправа сучасна виданню: папір, пошкоджена; нижн. кришка оправи відсутня.
Sygnatura:
8/162
Całość:
Piesni.

Piesni o Nayświętszey Maryi Pannie w Obrazie od O. S. w Rzymie XX. Missionarzóm Dominikanom darowanym, a przez ich z Rzymu do Latyczowa przeniesionym, wielkiemi cudami i łaskami słynącym od O. S. Piusa VI. Papiéża roku 1778. 4. października ukoronowanym złozone za pozwoleniem zwierzchności do druku podane.

– [S. l : s. n], [post 1778].

– 8° ; [2], 14 s. ; sign. : A8.
Е XXIV, 266.
Приміт. бібліотекарів XVII-XIX ст.

Пров.:
1. [штамп на тит. арк.:] Печ: Одесс: Ришельевскаго лицея;
2. [рукоп. інв. № б-ки Рішельєвського ліцею на с. 14, перекресл.:] 5948;
3. [штамп на тит. арк.:] 1946.
Оправа сучасна виданню: папір, пошкоджена; нижн. кришка оправи відсутня.

8/162