Nazwisko i imię / hasło:
Ostrowski, Theodor von (1750–1802).
Tytuł:
Dzieje y prawa kosciola polskiego / Przez X. Teodora Ostrowskiego S. P. : krótko zebrane : [w 3 t.].
Miejsce i rok wydania:
– w Warszawie : w Drukarni J. K. Mci і Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum, 1793.
Komentarz:
Т. 1. – 8° ; [10], XXII [i. e. XXI], [1], 404, [10] s. ; sign. : a-b8, A-Z8, Aa-Bb8. Т. 2. – 8° ; [4], 632, [16] s. ; sign. : [ ]2, A-Z8, Aa-Qq8, Rr4. Т. 3. – 8° ; [4], 682, [18] s. ; sign. : [ ]2, A-Z8, Aa-Tt8, Uu6. E XXIII, 522. Помилки паг. (т. 1): [10], XXII:XXI, [1], 368, 367-404:369-406, [10]. Приміт. бібліотекарів XVII-XIX ст.
Proweniencja:
Пров.: 1. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 185; 2. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на передост. с. т. 1, 3, с. [15] т. 2 перекресл.:] N. 12,467; 3. [штампи на зв. тит. с. т. 1-3:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА. Оправа сучасна виданню: коленкор; на корінці тисн. золотом заголовка та номеру тома; обріз краплений. З зб. А. Кухарського.
Sygnatura:
4/179
Całość:
Ostrowski, Theodor von (1750–1802).

Dzieje y prawa kosciola polskiego / Przez X. Teodora Ostrowskiego S. P. : krótko zebrane : [w 3 t.].

– w Warszawie : w Drukarni J. K. Mci і Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum, 1793.

Т. 1. – 8° ; [10], XXII [i. e. XXI], [1], 404, [10] s. ; sign. : a-b8, A-Z8, Aa-Bb8.
Т. 2. – 8° ; [4], 632, [16] s. ; sign. : [ ]2, A-Z8, Aa-Qq8, Rr4.
Т. 3. – 8° ; [4], 682, [18] s. ; sign. : [ ]2, A-Z8, Aa-Tt8, Uu6.
E XXIII, 522.
Помилки паг. (т. 1): [10], XXII:XXI, [1], 368, 367-404:369-406, [10].
Приміт. бібліотекарів XVII-XIX ст.

Пров.:
1. [рукоп. порядк. № зб. А. Кухарського на зв. верхн. кришки оправи:] N. 185;
2. [рукоп. інв. № б-ки ІНУ на передост. с. т. 1, 3, с. [15] т. 2 перекресл.:] N. 12,467;
3. [штампи на зв. тит. с. т. 1-3:] БИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА.
Оправа сучасна виданню: коленкор; на корінці тисн. золотом заголовка та номеру тома; обріз краплений.
З зб. А. Кухарського.

4/179