Nazwisko i imię / hasło:
Orzechowski, Stanisław.
Tytuł:
Sen na jawie, albo Widowisko. / Stanisława Orzechowskiego, w którym; postawa zamieszaney і uciemieżoney Rzeczypospolitey, ; tudzież naprawienia iey sposób okazuie się przez M. Zygmunta Alexandra Włynskiego … z łacińskiego na polskie przetłumaczone …
Miejsce i rok wydania:
– w Krakowie : w Drukarni Seminaryum Biskupiego Akademickiego [nakładem Marianny z Krasińskich Jordan], 1767.
Komentarz:
– 8° ; [15], 86 [і. е.85], [2] s. ; sign. : A7, A-E8, F4. E XXIII, 456. Присвята Казиміру та Маріанні з Красінських Йорданам. Помилки паг.: [15], 14, 16-86:15-85, [2]. Деф.: с. [15]-1 (арк. А8-А1) – відсутні. Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. олівцем. На корінці запис чорнилом: «Orzechowski».
Proweniencja:
Пров.: 1. [запис власн. на тит. с.:] Ex Libris G. Gunski [?]; 2. [штамп на зв. форзаца:] Ex libris Konrada Berezowskiego; 3. [штамп на зв. тит. с.:] Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. Наукова бібліотека. Оправа сучасна виданню: картон; корінець та кутики з вощеного паперу; обріз тонований (червоний). Припл.: Orzechowski, S. Kroniki Stanisława Orzechowskiego, / przez M. Zygmunta Alexandra nałęcz Włynskiego … z łacińskiego ná polskie przetłumaczone. – w Krakówie, 1767 (№ 244).
Sygnatura:
79/1355
Całość:
Orzechowski, Stanisław.

Sen na jawie, albo Widowisko. / Stanisława Orzechowskiego, w którym; postawa zamieszaney і uciemieżoney Rzeczypospolitey, ; tudzież naprawienia iey sposób okazuie się przez M. Zygmunta Alexandra Włynskiego … z łacińskiego na polskie przetłumaczone …

– w Krakowie : w Drukarni Seminaryum Biskupiego Akademickiego [nakładem Marianny z Krasińskich Jordan], 1767.

– 8° ; [15], 86 [і. е.85], [2] s. ; sign. : A7, A-E8, F4.
E XXIII, 456.
Присвята Казиміру та Маріанні з Красінських Йорданам.
Помилки паг.: [15], 14, 16-86:15-85, [2].
Деф.: с. [15]-1 (арк. А8-А1) – відсутні.
Приміт. бібліотекарів XVIII-XIX ст. олівцем. На корінці запис чорнилом: «Orzechowski».

Пров.:
1. [запис власн. на тит. с.:] Ex Libris G. Gunski [?];
2. [штамп на зв. форзаца:] Ex libris Konrada Berezowskiego;
3. [штамп на зв. тит. с.:] Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. Наукова бібліотека.
Оправа сучасна виданню: картон; корінець та кутики з вощеного паперу; обріз тонований (червоний).
Припл.: Orzechowski, S. Kroniki Stanisława Orzechowskiego, / przez M. Zygmunta Alexandra nałęcz Włynskiego … z łacińskiego ná polskie przetłumaczone. – w Krakówie, 1767 (№ 244).

79/1355