Nazwisko i imię / hasło:
Bielikowicz, Benedykt.
Tytuł:
Rekognicya od trybunału głownego koronnego prowincyi mało=polskiej oswiadczona Nayiaśnieyszemu Panu, na dowod powinnego Maiestatowi uszanowania, i podległości nowouchwaloney na dniu trzecim maia rządowey ustawie / przez ... Benedykta Bielikowicza ...
Miejsce i rok wydania:
– [Warszawa : s. n., 1791].
Komentarz:
– 4° ; [4] s. ; sign. : [ ]2. Smoleński, 15*.
Proweniencja:
Пров.: [приміт. на с. [1]:] 31. Оправа сучасна виданню: півшкіра, золоте тисн. на корінці, наклейка із золотим тисн. заголовка. Припл. до: Potocki I. Głos ... Ignacego Potockiego ... na sessyi seymowey dnia 24 października 1788 roku o rządzie nad woyskiem. – [Warszawa, 1788] (№ 286).
Sygnatura:
a/25439
Całość:
Bielikowicz, Benedykt.

Rekognicya od trybunału głownego koronnego prowincyi mało=polskiej oswiadczona Nayiaśnieyszemu Panu, na dowod powinnego Maiestatowi uszanowania, i podległości nowouchwaloney na dniu trzecim maia rządowey ustawie / przez ... Benedykta Bielikowicza ...

– [Warszawa : s. n., 1791].

– 4° ; [4] s. ; sign. : [ ]2.
Smoleński, 15*.

Пров.: [приміт. на с. [1]:] 31.
Оправа сучасна виданню: півшкіра, золоте тисн. на корінці, наклейка із золотим тисн. заголовка.
Припл. до: Potocki I. Głos ... Ignacego Potockiego ... na sessyi seymowey dnia 24 października 1788 roku o rządzie nad woyskiem. – [Warszawa, 1788] (№ 286).

a/25439